SAOPŠTENJA

STRANA 3/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 3 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 3 > Poraz Vlade i službi bezbednosti

 

Poraz Vlade i službi bezbednosti

28. septembar 2013.

Kuća ljudskih prava i demokratije (u daljem tekstu Kuća) zahteva hitnu sednicu Odbora za Aktivnosti Skupštine Srbije zbog priznanja nadležnih institucija da nisu u stanju da obezbede sigurnost građana. Kuća zahteva da Vlada Srbije u narednih nedelju dana izađe sa jasnim predlogom mera koje bi dovele do smanjenja socijalne distance i predrasuda u društvu prema LGBT populaciji u Srbiji i omogućile da se sledeća Parada ponosa održi bez problema.

Kuća podseća javnost da je ovo treća Parada ponosa za redom koju zabranjuje isti sastav Ministarstva unutrašnjih poslova. Štaviše, ministar i premijer Ivica Dačić doprineo je povećanju bezbedonosnog rizika i ugrožavanju prava LGBT populacije promovisanjem homofobije u nedavnim izjavama.

Službe bezbednosti, kojima koordiniše Aleksandar Vučić, nisu bile uspešne u postizanju svog osnovnog cilja - da obezbede slobodu i sigurnost svih građana u Srbiji. Krajnje je vreme da se sve institucije, na čelu sa Skupštinom Srbije, uključe u rešavanje problema nasilja i mržnje koji se u Srbiji šire iz dana u dan, a službe bezbednosti okrenu realizaciji svoje osnovne funkcije – garantovanju jednakosti i bezbednosti svih građana.

Kuća upozorava da je apsolutno neprihvatljivo da se o pravu građana na slobodno okupljanje govori u kontekstu evropskih integracija. Zaštita ljudskih prava ne zavisi od toga da li će Srbija biti u Evropskoj uniji, već je temelj svakog modernog društva i vrednost koja se štiti po svaku cenu. Vlada Srbije ima najveću odgovornost da u narednih godinu dana primeni sve neophodne mere da se smanji homofobija u društvu i sankcionišu svi oblici govora mržnje, nasilja i diskriminacije LGBT populacije.

Sva ministarstva treba u narednih godinu dana da ulože sve napore da, u saradnji sa civilnim društvom i strukovnim organizacijama, ostvare merljive rezultate na polju zaštite ljudskih i manjinskih prava.

 

Kuća ljudskih prava i demokratije koju čine:

Građanske inicijative

Beogradski centar za ljudska prava

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

Helsinški odbor za ljudska prava

Centar za praktičnu politiku

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 3 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment