SAOPŠTENJA

STRANA 2/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 2 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 2 > Neprimerena izjava predsednika Srbije Tomislava Nikolića

 

 

Kuća ljudskih prava i demokratije

Neprimerena izjava predsednika Srbije
Tomislava Nikolića

Beograd, 28. januar 2015.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić, pri kraju izjave koju je 27. januara preneo Tanjug, osuđujući zločine nad Jevrejima tokom drugog svetskog rata, pokušao je da pojasni motive fašista za napade na Jevreje sledećim rečima: "Zašto baš oni? Možda je opasna posebnost te manjine bila u tome što je ona bila previše zastupljena u prestižnim profesijama, posebno u oblasti umetnosti, finansija i nauke", rekao je Nikolić.

Opisujući strahote holokausta, predsednik Srbije Tomislav Nikolić je šireći stereotipe o Jevreskom narodu, govoreći o tome da je ova manjina bila “previše zastupljena u prestižnim profesijama”...”umetnosti, finansijama i nauci”, što je poznata matrica koja je korišćena u svim periodima kada su Jevreji bili proganjani i koja sama po sebi predstavlja izjavu na ivici rasizma.

Ovakva izjava predsednika govori o nepoznavanju definicije rasizma, ali i nepoznavanja težine svake reči koja se izriče u zemlji koja je nedavno izašla iz ratnih sukoba, kada je mržnja prema manjinama kulminirala.

Opasno širenje stereotipa o Jevrejskom narodu, baš na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta i to sa pozicije predsednika Srbije, svedoči o izuzetno lošim pripremama za izjave u javnosti, neznanju i neosetljivosti za ljudska prava.

Postavlja se pitanje kako je moguće da ovakve izjave promaknu pravnim savetnicima predsednika i kako je moguće da se u javnosti ponovo nađu izjave predsednika koje mogu naneti štetu međunarodnom položaju Srbije.

Takođe, u periodu povećanih tenzija prema manjinama, svaka izjava mora biti odmerena, bez rasističkih elemenata, bez stereotipa koji nisu primereni govoru predsednika države.

Najmanje što u ovom slučaju možemo očekivati od Predsednika Nikolića je objašnjenje, izvinjenje i prihvatanje odgovornosti za izjavu koja u sebi sadrži rasizam i stereotipe.

 

Potpisnici:

Građanske inicijative

Beogradski centar za ljudska prava

Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM

Helsinški odbor za ljudska prava

Centar za praktičnu politiku

Mia David

Danica Vučinić

Borka Pavićević

Staša Zajović

Aleksandar Kraus

Katarina Jovanović

Andrej Nosov

Branislav Dimitrijević

Uroš Đurić

Biljana Srbljanović

Lana Budimlić

Ivana Stefanović

Vladimir Miladinović

Kulturnicentar Rex

Fond B92

Nenad Prokić

Velimir Ćurguz

Vladimir Aleksić

Vladimir Arsenijević

RadeRadovanović

Lazar Stojanović

Svetlana Vuković

Svetlana Lukić

Maja Lalić

Darko Mrvoš

Vesna Pešić

Marko Čeperković

Dragan Banjac

Gordan Paunović

Robert Čoban

Fond za humanitarno pravo

Dimitrije Vojnov

Marijana Toma

Jelena Đurović

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 2 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment