TRANZICIONA PRAVDA

Projekti  |  Paneli i skupovi  |  Haški tribunal  |  Međunarodni sud pravde
Uspostavljanje poverenja  | Suočavanje s prošlošću  | Srebrenica
Genocid  | Slučaj Šešelj  | Slučaj Đinđić  | Slučaj Milošević

 

SREBRENICA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Tranziciona pravda > Srebrenica > Srebrenica je konstitutivno mesto srpskog identiteta

 

 

Intervju: Milivoj Bešlin

Srebrenica je konstitutivno mesto srpskog identiteta

Srebrenica već postaje jedna od tačaka srpskog identiteta jer je sveprisutna. Ako vi na stadionima čujete ‘Nož, žica, Srebrenica’ znači da je to već ugrađeno u identitet. Društvo u Srbiji ima itekako predstavu o tome šta se tamo desilo. Samo je različit odnos prema tome

 

Piše: Dejan Kožul

29. jul 2015, Portalnovosti

U tekstu koji je istoričar dr. Milivoj Bešlin pročitao na obeležavanju 20. godišnjice srebreničkog genocida u CZKD-u stoji: ‘Srebrenica nije samo paradigma zločinačkog rata koji je vođen ne u BiH, nego pre svega i iznad svega protiv BiH, ona mora postati i ona već postaje konstitutivno mesto i srpskog identiteta. Suštinski ona to već jeste, ali ne kroz katarzu, već kroz ogroman napor nezanemarljivih delova društva i njegove elite da se genocid negira, relativizuje, opravdava ili prećutkuje.’ I više nego dovoljan povod za razgovor sa Bešlinom na temu svega onoga šta je pratilo obeležavanje godišnjice.

 

Koje su ključne odrednice srpskog identiteta?

Moramo najpre krenuti od razlikovanja nacionalnog identiteta i nacionalizma kao ideologije. U drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji naročito se na tome insistiralo; dopustivi vid političke legitimacije bio je nacionalni identitet. Naposletku, na nacionalnim osnovama, na nacionalnom samoopredeljenju je i stvorena druga Jugoslavija. Nasuprot tome, razlikujemo nacionalističke ideologije koje su nakon Drugog svetskog rata bile stigmatizovane jer su imale dva velika krimena – ratne zločine i kolaboraciju. Zbog toga nacionalizmi u drugoj Jugoslaviji nisu bili preporučljivi vid političke legitimacije. Vremenom, a o tome je dobro pisao Ivan Čolović u svojoj knjizi ‘Rastanak sa identitetom’, u drugoj polovini osamdesetih i devedesetih godina, pa do danas, dolazi do jedne vrste sinkretizma sa sve manjom mogućnošću razlikovanja onoga što je ‘legitimni’ nacionalni identitet i onog što je nacionalistička ideologija koja nema one emancipatorske, prosvetiteljske norme kao što je imala u 19. veku. Nacionalizam 20. veka je ekstreman. Tako da je teško utvrditi šta su danas obrisi srpskog identiteta, tim pre što je u priličnoj meri sintetizovan sa nacionalističkom ideologijom. Sami Srbi nisu načisto koje su to ključne tačke njihovog identiteta. Da li su to pravoslavna vera, jezik, prostor… A koji je to prostor? Srbija danas ne zna ni gde su joj granice, gde završava. Kako je pisao nemački istoričar Holm Zundhausen, velika je razlika između mentalne, zamišljene i realne Srbije. Srbi danas imaju veliki problem sa svojim identitetom i njegovim esencijalnim karakteristikama i otuda možda i ta konfuzija, i vrednosna i svaka druga na koju nailazimo u našem društvu.

 

 

Poricatelji dugoročno gube

A ako sve to primenimo na Srebrenicu kao konstitutivno mesto srpskog identiteta, kako ste naveli u tekstu?

Srebrenica već postaje jedna od tačaka srpskog identiteta jer je sveprisutna. Ako vi na stadionima čujete kao jednu od najčešćih parola ‘Nož, žica, Srebrenica’ znači da je to već ugrađeno u identitet. Srebrenica je kao pojam ušla u sve pore srpskog društva, čak i ako pričamo o toj podeli na prvu i drugu Srbiju. Društvo u Srbiji ima itekako predstavu o tome šta se tamo desilo. Samo je različit odnos prema tome. Neki su zadovoljni zbog toga i oni veličaju Mladića, drugi smatraju da su time Srbi dugoročno stigmatizovani i ulažu ogroman napor da to negiraju, kao da mogu narodi biti genocidni. Zločinačke mogu biti samo politike ili ideologije. I pitam se odakle to naopako uverenje da se negiranjem ili prikrivanjem zločina skida moralna odgovornost, kada je oslobađanje od stigme za počinjena nedela moguće samo individualizacijom krivice i nedvosmislenim diskontinuitetom sa ideologijom i politikom koje su vodile u zločin. I naposletku, postoje u Srbiji oni koji smatraju da se prema tome mora zauzeti jedan stav odgovornog pojedinca i istog takvog društva. Niko nije ravnodušan i Srebrenica nije samo pitanje tih nekoliko dana oko 11. jula. Ona je sveprisutna i mislim da će biti još prisutnija. Očekujem da će postati tema filmova, predstava, književnosti.

Naposletku, kad govorimo o identitetu i Srebrenici postoji teza o tome da se Srbi ne mogu konstituisati u modernu naciju dok se ne odrede prema tome. Moderna nacija mora da bude zasnovana na pravnoj državi i vladavini prava kao ustavnim kategorijama. Smatram da tek kad se srpsko društvo suoči sa tim, može doći do moderne nacije zasnovane na vladavini prava. Bez toga reč je o etniji, predmodernoj zajednici ili ‘plemenu’, koje ima ideju da uništi drugo ‘pleme’.

 

Diskusija o Srebrenici se najčešće svede na broj žrtava. Koliko je i to samo jedan od načina da se skrene pažnja sa pravog problema, a to je priprema zločina i njegova sistematičnost?

Kad govorimo o genocidu, namera je na prvom mestu i moramo krenuti od te činjenice. Tu opet moramo da se vratimo u istoriju. Uništavanje muslimanskog, bošnjačkog naroda nije nova ideja ideologije srpskog nacionalizma. To je bio cilj i četničkog pokreta. Četnici su imali za cilj stvaranje etnički čiste države, a kad je reč o muslimanskom narodu oni govore o problemu koji mora biti ‘rešen’ već u početnoj fazi rata, jer je to prilika da se konačno završi priča sa njima. Sam Draža Mihailović šalje depešu izbegličkoj jugoslavenskoj vladi u Londonu u kojoj govori o potrebi što hitnijeg ‘rešavanja’ muslimanskog pitanja. Govorim to zbog toga što to nije nova stvar. Sad da se vratimo na devedesete. Da bi se dokazalo da nešto nije bilo genocid, potrebno je dokazati, kako kaže Konvencija o sprečavanju genocida, da nijedan razumni sud to ne bi tako kvalifikovao. Ovde je to nemoguće jer imate presude dva međunarodna suda. Haški tribunal i Međunarodni sud pravde u Hagu su presudili da to jeste bio genocid. Čak je i sama Srbija prihvatila presudu MSP-a, a kao da su to svi zaboravili. Skupština Srbije je donela rezoluciju u kojoj kaže da prihvata takvu presudu MSP-a. Na duge staze negatori genocida gube. Nemoguće je dobiti tu bitku sa vremenom i sa činjenicama.

 

 

Sistematsko uništenje Bošnjaka

Mislite li da deo problema leži u činjenici da je Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju genocida usvojena tek 1948. godine, pa tako ispada da je presuda za Srebrenicu prva presuda za genocid nakon Drugog svetskog rata? Srbi uporno ističu da je genocid počinjen i nad srpskim narodom u NDH, ali ne postoji presuda koja bi to utvrdila. Koliko to može biti izvor nezadovoljstva koje vodi i ka negiranju srebreničkog genocida?

U pravu ste. Ali istorijski se ne spori da se na teritoriju tzv. NDH desio genocid nad srpskim narodom. I za istoriografiju, domaću i svetsku, to nije nikakvo pitanje. Čovečanstvo se prvi put suočilo sa takvim vidom masovnih istrebljenja tek u Drugom svetskom ratu, pa pre toga i nismo imali u kategorijalnom aparatu nazive za takve užasne pojave, ali to ne menja stvari, jer vi u istoriografiji možete nešto i retroaktivno označiti kao genocid. Takođe, jedan zločin se ne može pravdati drugim. Hoće li Srebrenica biti manji zločin ako se ‘prekrije’ srpskim žrtvama u poslednjem ili Drugom svetskom ratu? Ne, time se ne umanjuje strahota genocida, ali se minorizuje pijetet prema žrtvama vlastitog naroda, jer se one politikantski utilitarizuju. Uostalom, kad govorimo o Bosni i Hercegovini možemo se pozivati i na brojeve pa videti koliki je procenat u apsolutnim brojkama od tih preko 97.000 poginulih tokom rata bilo muslimansko ili bošnjačko stanovništvo. To je iznad 80 posto. Za to nema opravdanja, razumevanja ili relativizacije.

 

Uglavnom pričamo o Srebrenici, ali postoje i brojni drugi gradovi gde su stradali Bošnjaci, što je i dovelo do tako velikog procenta. Možda bih potencirao Prijedor zbog niza logora, a otkrivaju se i grobnice. Poslednja je bila Tomašica za koju su i stanovnici znali, ali su ćutali. Ima li budućnosti sa takvim odnosom?

Tomašica je ovde potpuno prećutana. U Srbiji je to bila tabu tema, mediji su je ignorisali. Srebrenica je samo kuluminacija onoga što je karakterisalo rat u čitavoj istočnoj Bosni. Navešću primer Foče. Istog trenutka kad su snage vojske RS u aprilu 1992. ušle u Foču krenula su masovna pljačkanja, paljenja, ubistva, silovanja, premlaćivanja, otvoreni su odmah logori (KP dom, sportska hala ‘Partizan’…). Foča je grad u kom je živelo 48 posto bošnjačkog stanovništva, a danas u Foči nema Bošnjaka. Paralelno sa tim krenulo je potpuno zatiranje znakova da je tu ikad živelo neko drugo stanovništvo osim srpskog, potpuno preinačenje grada. Promenjena su imena ulica, trgova, srušeni spomenici, spomen table, dignute u vazduh sve džamije. Umesto toga, nametnuti su simboli isključivo srpskog kulturnog, verskog i nacionalnog identiteta. Foča više nije ličila na sebe i na kraju je bilo potrebno kao vrhunac čitavog procesa još samo promeniti ime grada u Srbinje i vi ste izvršili totalno brisanje iz pamćenja. Ako to nije sistem i ako to nije namera, ne znam šta jeste. To je teško uporediva sistematičnost i inženjering.

 

 

Rušenje ustava i Jugoslavije

Kad pričamo o ratu na prostoru bivše Jugoslavije, često možemo čuti tezu da su za sve krivi Amerikanci i Englezi, jer su želeli da nas rasparčaju i da vladaju. A mi smo jagnjad onda uzeli noževe i kalašnjikove u ruke i pretvorili se u vukove i stvorismo masovne grobnice.

U svakom problemu u kome se nađemo pokušavam da vidim gde je naša odgovornost, jer iz toga čovek i društvo uče. Mislim da je to primer etike odgovornosti u kojoj sam odgovaraš za vlastite postupke. Kao istoričar smatram da je nedokaziva teza da je neko sa strane razorio Jugoslaviju, započeo ratove i izvršio zločine. Ali mi je uvek zanimljiva ta teorija zavere ili svođenje samog sebe na puki objekt. Ako se vratimo na Srebrenicu, indikativno je kad vidim da se često poteže pitanje odgovornosti Holanđana, Britanaca, ovih, onih. Nije sporno da oni imaju nekakvu odgovornost, ali zato što su dopustili da Mladićeve trupe uđu tamo i oni se kao društva suočavaju sa tim. Kada je reč o raspadu Jugoslavije, apsolutno je nemoguće dokazati taj presudni faktor stranih sila koji je označen kao krivac devedesetih u Miloševićevoj gebelsovskoj propagandi. Deo mog doktorata su bile šezdesete i sedamdesete godine i često se zaboravlja da su zapadne zemlje bile jedan od najvećih podržavalaca Jugoslavije. One su imale interes da Jugoslavija opstane i to kao prosperitetna zajednica i bile su spremne da učine puno toga da bi se to i desilo. Bila je reč o interesu da bi se dokazalo da su socijalističke zemlje koje otkažu poslušnost Moskvi na dobitku. To je ta hladnoratovska logika. Konkretno, na primer, nakon gušenja ‘hrvatskog proleća’ britanski mediji su žestoko reagovali, smatrajući to Titovim povratkom na ‘čvrstorukaški’ kurs i staljinizam. Ali britanska diplomatija je počela da utiče na sopstvene medije, da ih na neki način pacifikuje, tvrdeći da se mora imati puno razumevanje za Tita, jer je demokratizacija Jugoslavije generisala nestabilnost, a interes Britanije i Zapada je bila upravo stabilna Jugoslavija. Da ne pominjem Amerikance i njihovu mnogostruku podršku Jugoslaviji. Krajem osamdesetih niko nije imao interesa da se Jugoslavija raspadne, ali Zapad više nije imao interesa nakon sloma istočnog bloka da Jugoslaviju čuva pod svaku cenu, jer je njih same to veoma koštalo finansijski. Jugoslavija je bila prepuštena vlastitim političkim i intelektualnim strukturama. Novija istraživanja govore da su i Istok i Zapad bili iznenađeni munjevitošću događaja u istočnom bloku. Niko nije mislio da će tom brzinom sve da se raspadne, niti je postojao neki veliki plan da se Jugoslavija uništi.

U Srbiji je kao krivac za raspad označen i poslednji jugoslovenski Ustav. To je ona čuvena zamena teza o čemu je pisala Olga Popović–Obradović gde se u Srbiji stalno govorilo da je Ustav Jugoslavije iz 1974. razarao Jugoslaviju. Taj Ustav je bio konsenzualni akt, gde su svi nešto dobijali i niko nije dobio sve. Onda se u Srbiji dugo vodila kampanja protiv tog Ustava. Ali vi kad srušite Ustav jedne zemlje kao temelj, vi ste srušili i konsenzus i legitimacijsku osnovu na kojoj se ona održavala.

 

Nastavimo o zamenama teza koje sežu od tog odnosa Srbije naspram Ustava iz 1974. pa sve do slučaja u Potočarima, gde se premijer Srbije išao pokloniti i poslati izvinjenje, a na kraju je on ispao taj kom se izvinjavaju zbog napada.

Odlazak je dobar i odgovoran potez. A ono što se njemu desilo je nedopustivo. Poruke koje je slao kad se vratio su bile mudre, ali istovremeno ovde imate medije i ljude bliske vladajućim strukturama, čak i ministre koji ponovo dižu antibošnjačku histeriju, kreću vanredni programi, defiluje neki polusvet, strašno je šta se tu sve čulo od mržnje, ksenofobije, mučno je bilo to sve. Ali, šta se time želi postići? Svemu tome je prethodila nacionalna homogenizacija, tenzija i negacionizam u vezi sa britanskom rezolucijom. Pa nisu oni izmislili genocid. To su presude međunarodnih sudova, koje su obavezujuće, a sama rezolucija, čak i da je doneta, bila bi apsolutno neobavezujuća. Zato mi je nejasna bila toliko agresivna kampanja. Mislim da je to bilo preventivno, kako se ne bi postavljalo pitanje nastanka i smisla postojanja entiteta koji Bosnu čine totalno nefunkcionalnom državom. A to će se pitanje neminovno postaviti.

 

SREBRENICA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment