TRANZICIONA PRAVDA

Projekti  |  Paneli i skupovi  |  Haški tribunal  |  Međunarodni sud pravde
Uspostavljanje poverenja  | Suočavanje s prošlošću  | Srebrenica
Genocid  | Slučaj Šešelj  | Slučaj Đinđić  | Slučaj Milošević

 

SUOČAVA. S PROŠLOŠĆU

STRANA ::: 1

INFO   :::  Tranziciona pravda > Suočavanje s prošlošću > Latinka Perović: Nove straže Đenerala Draže

 

 

Revizija istorije: Rehabilitacija Draže Mihailović

Latinka Perović: Nove straže Đenerala Draže

21. maj 2015.

LATINKA PEROVIĆ, ugledna beogradska historičarka, bivša političarka i jedna od vođa tzv. Druge Srbije, u ekskluzivnom intervjuu za Slobodnu Bosnu govori šta je pozadina prekrajanja historije u Srbiji i rehabilitacije četničkog komandata Draže Mihailovića, te koje će biti posljedice donošenja ovakve odluke za Srbiju i za region

 

PRANJE BIOGRAFIJA: 'Ova sudska odluka ima za cilj da opere rđavu prošlost naprednjaka'

Viši sud u Beogradu prošle nedjelje rehabilitovao je četničkog komandanta, generala Dragoljuba Dražu Mihailovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta nakon dokazivanja njegove zločinačke djelatnosti tokom Drugog svjetskog rata. Predsjednik tročlanog sudskog vijeća sudija Aleksandar Trešnjev rekao je da je Sud usvojio zahtjev za rehabilitaciju i poništio presudu kojom je Mihailović 15. jula 1946. godine bio osuđen na smrt kao fašistički saradnik, a dva dana kasnije strijeljan. Sud je zaključio da je sporna presuda donesena u nezakonitom procesu, i to iz političkih i ideoloških razloga. Pristalice četničkog komandanta dočekale su je velikim slavljem, a nekadašnji partizani i stručna javnost uz protest i ogorčenje.

“Mislim da je ta odluka izazvala jedno sumorno raspoloženje. Mnogo ljudi je očekivalo, a sada kada je ona došla svi se pitaju šta dalje. Vrlo je važno dati odgovor šta hoće Srbija posle svega. Ovo je u Evropi jedinstven slučaj rehabilitacije i sigurno će imati posledice po regiju, jer s tom politikom Srbija nema otvorena vrata ni prema jednoj zemlji u regiji. S tim ne može ići u Bosnu i Hercegovinu, s tim ne može ići u Hrvatsku. Ona Srbiju smješta na arhaičnu istorijsku marginu koja je u suprotnosti s vremenom", kaže za naš list istoričarka Latinka Perović.

Gospođo Perović, u Srbiji i zemljama u regionu oštro se kritikuje sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihailovića. Kako vi kao historičarka gledate na nju?

 

NEOČEKIVANO, ALI PREDVIDIVO

Ova odluka nije došla neočekivano iako je izgledalo da postoji kolebanje u sudu i predstavnicima režima oko njenog sadržaja. Ona ima jednu dugu istoriju pripreme. Odnos Ravnogorskog i oslobodilačkog pokreta prošao je od završetka Drugog svetskog rata više faza. Taj pokret se 1944. i 1945 našao na poraženoj strani i kralj i Vlada u izbeglištvu pozvali su pripadnike Ravnogorskog pokreta da se pridruže oslobodilačkoj vojsci i da priznaju pobedu koja je bila pobeda čitave antifašističke koalicije. U suštini, to je bilo pravo pomirenje i taj istorijski čin pomirenja je napravljen tada na kraju rata. Ja sam učestvovala u političkom životu kao pripadnik nove generacije i ne sećam da je krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina kao neki kriterij za napredovanje i zauizimanje visokih društvenih pozicija igralo ulogu njihovo učešće ili učešće njihovih roditelja u četničkom pokretu. Društvo je već ulazilo u jednu fazu kada je to pomirenje prihvaćeno. Promena odnosa u Srbiji dolazi posle 1966. godine i smene Aleksandra Rankovića. U Srbiji je bilo snažno osećanje da je izgubila ključnog čoveka u jugoslovenskom partijskom i državnom rukovodstvu i potencijalnog naslednika Josipa Broza Tita. Tada u Srbiji počinje da se organizuje jedna neformalna opozicija sastavljena od vrlo heterogenih političkih struja. Tu su ne samo četnici, nego i otpadnici od vladajućeg komunističkog pokreta, po raznim osnovama. Njima se pridružuje crkva. Dakle, sprema se jedna konstelacija snaga za period koji će uslediti posle Tita. Posle toga dolazi Memorandum SANU i dolazi do jedne velike mobilizacije, ali još uvek tu je bila okosnica Savez komunista Srbije. Dolazi do zahteva za prekomponovanje jugoslovenske države, odbacuje se konfederalni ustav i traži ujedinjenje svih Srba u okviru jedne nacionalne države. Neformalna opozicija drži se zajedno i ima pretenzije prema teritorijama koje smatra srpskim a na kojima žive Bošnjaci, Hrvati i drugi narodi, otuda dolazi do brutalnog i teškog rata. Na kraju ratova još uvek se pitanje rehabilitacije i revizije četničkog pokreta i uopšte istorije rata ne postavlja tako glasno. Da bi preko antikomunizma, koji je u suštini jedna hipostaza nacionalizma, on postao mnogo agresivniji. Vraćanje ide preko političkih stranaka koje su se tada formirale kao što je Demokratska stranka. Ukoliko proučavate ljude koji su bili njeni osnivači, videćete da su se oni kolebali čemu da daju težište - na reforme za koji je bio Zoran Đinđić, ili za nacionalizam za koji je bila ta neformalna opozicija. Do izjednačenja partizanskog i četničkog pokreta došlo je za vreme vlade demokrata i tada je nastala ova inicijativa za rehabilitaciju Draže Mihailovića. Prvi Zakon o rehabilitaciji je donesen 2006. godine, pa je korigovan 2008. godine.

Ipak, konačna odluka o rehabilitaciji Mihailovića donijeta je za vrijeme vladavine naprednjaka, čiji su lideri u skoroj prošlosti favorizovali četnike.

Sam premijer Aleksandar Vučić ima problem u Vladi Srbije jer dobar deo članova njegove vlade ne podržava tu odluku zbog lične pogođenosti jer su njihovi članovi bili izloženi najtežim zločinima. Recimo, potpredsedniku Vlade Ivici Dačiću četnici su ubili ujaka. Međutim, iako Vučić kaže da se ne meša u nezavisno sudstvo, očigledno je da je sudstvo bilo pod velikim političkim pritiskom.To je odluka koja ima za cilj da opere rđavu prošlost naprednjaka. Oni ovim kažu - nije sramotno biti četnički vojvoda i Ravnogorski pokret je bio još jedan antifašistički pokret u Srbiji.

Što se tiče same odluke, ona je formulisana kao da to nije rehabilitacija Draže Mihailovića. No, svejedno kako je sud formulisao, u društvu se ona percipira kao rehabilitacija i na kraju pristalice Ravnogorskog pokreta i te ideologije to tako uzimaju. Sud kaže da se nisu utvrđivali ratni zločini. To je najveći cinizam, jer ne samo u ratovima ‘90-ih godina nego u Drugom svetskom ratu žrtve postaju irelevantne. Gde one dobijaju pravdu i zadovoljštinu? Ovakvom odlukom sigiurno ne. Mislim da ova odluka na izvestan način otvara pitanje ratova ‘90-ih godina.

 

“REHABILITACIJA DRAŽE JE BEŽANJE OD SVEŽE ISTINE”

Na koji način?

Tako što otvara pitanje karaktera ratova, njihove ocene, istine o njima i zato ona do te mere postaje na neki način izoštrena i unutar srpskog društva, ali i u odnosima Srbije sa drugim zemljama u regionu. Mislim da se o tome nije razmišljalo, već se išlo na jedan politički rizik. Još uvek je otvoreno pitanje raspada Jugoslavije i uzroka koji su doveli do tog raspada, kao i odgovornosti koje iz toga proizilaze. Dakle, mi se nalazimo pred suočavanjem sa istinom i ukoliko se relativizuje Drugi svetski rat i nakon 70 godina taj odnos Ravnogorskog i Narodnooslobodilačkog pokreta stavljate u centar pažnje, to je način da pobegnete od onog što se , takoreći, juče događalo u naše ime u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, za sve te silne jame, a za sve masovne grobnice, za Srebrenicu… Dakle, to je jedno bežanje od sveže istine i zato mislim da je to vrlo rđava poruka i našem društvu, ali i susedima i našim partnerima u svetu.

 

Sud je prošle nedjelje zaključio da je presuda Draži Mihailoviću donesena u nezakonitom procesu i to iz političkih i ideoloških razloga. Kako ocjenjujete argumente Suda?

Sud je insistirao na tome da je Draži sudio komunistički sud i da je ta odluka bila politička. Međutim, to je bio kraj Drugog svetskog rata i poraz fašističke i nacističke Nemačke i njenih satelita koji su ugrozili opstanak civilizacije. Žrtve su u Drugom svetskom ratu bile ogromne. Dogodio se holokaust. Tito je jednom rekao da su ta suđenja bila prepuštena narodu bilo bi mnogo više bilo egzekucija. Atmosfera s kraja rata bila je u znaku kraja epohe zločina i kraja epohe smrti, i tu se sudilo svuda po kratkom postupku. Sam Tito je govorio da je to politički proces. U Đilasovim memoarima postoji jedan opis kada tužilac Miloš Minić dolazi na razgovor sa jugoslovenskim političkim vrhom, Titom, Kardeljom, Rankovićem i Đilasom. Tužilac kaže da odbrana ide na to da dokaže da je ovo politički proces. Na šta Tito kaže, pa to i jeste politički proces. A ovi ostali se pobune i kažu - pa šta će reći narod, šta će reći toliki ljudi koji su izgubili svoje najmilije i to na tako surov način? Hoću da vam kažem da je to bio politički proces, ali njegova revizija nije juridička. I ona je politička. Da li je baš sve irelevantno što se dogodilo? Da li mi to nećemo govoriti o žrtvama? Istoriografija tačno utvrđuje da je nesporna kolaboracija, nesporna je saradnja sa kvislingom Milanom Nedićem, nesporni su masovni zločini. O tome su napisane knjige i napravljen popis žrtava. Savez antifašista Srbije uradio je ogromnu knjigu u kojoj se nalaze imena svih žrtava Ravnogorskog pokreta. Iz naredbi Draže Mihailovića vidi se da je zločin bio uglavnom usmeren protiv nesrpskog stanovništva. Ali je bio usmeren i protiv levičara i komunista i internacionalista Srba. Tako da su Srbi takođe bili žrtve. Na Radio Londonu čitana su imena ljudi koji su sledeći dan ovde bili likvidirani . Kada je to osetila engleska obaveštajna služba, ona je zabranila emitovanje tih emisija. Za to je znao čak i Slobodan Jovanović (predsjednik Vlade Kraljevine Jugoslavije u egzilu, op.a.). On je rekao, da “Z” kojim su ti ljudi bili označavani nije značilo zaklati nego zastrašiti, ali ti su ljudi bivali zaklani. Silni radovi napisani na tu temu utvrdili su brojne činjenice. Ceo proces Draži bio je javan. Objavljene su stenografske beleške sa suđenja. Tim činjenicama sada je potrebno suprotstaviti druge, kojih ovde nema. Postoji jedna interpretacija koja se suprotstavlja stvarnoj istoriji. Međutim, tu odluku suda na neki način obesmišljava javna reakcija demokratske javnosti. Mislim da se tu testira društvo i njegove vrednosti.

 

Draža Mihailović odgovaran je za ubijanje velikog broja muslimana u Bosni i Hercegovini. Može li doći do srpsko-bošnjačkog pomirenja s ovom odlukom o njegovoj rehabilitaciji?

Ima ljudi koji smatraju da će to, kao i sve što se kod nas dogodi, trajati kratko. Ja tako ne mislim. Naprotiv. Smatram da će to sa površine sići u dubinu i da će ta podela i dalje potresati srpsko društvo. Uostalom, mi imamo iskustva u istoriji tih podela. Podela dinastija između Obrenovića i Karađorđevića. To zapravo nikada nije zaceljeno. Ova podela jako utiče na odnose Srbije sa zemljama u regionu, pre svega sa Bosnom i Hrvatskom. Naivni su propagandisti i istoričari koji kažu da Draža ima nadležnost samo u Srbiji i da nije odgovoran za zločine u Bosni i Hrvatskoj. To je jedan isti pokret i on ima komandnu odgovornost i već prve reakcije pokazuju da će to biti izvor vrlo veliki napetosti jer u suštini to formalno pomirenje otvara pitanje - šta je vladajuća politika u Srbiji? Da li je to politika sporazuma, da li je to politika odbacivanja velikosrpskog projekta i nacionalizma, ili je to jedna zajednička perspektiva sa drugim zemljama u regionu ka evropskim integracijama. To pitanje će veoma uticati na politički život i orjentaciju Srbije. U samoj vladi postoji podela tako da slogan - moramo jedanput prekinuti sa podelama, nije funkcionalan. U literaturi je i sa jedne i sa druge strane dosta pisano o četnicima. Sam Dobrica Ćosić je napisao “Deobe”. U njegovim knjigama postoje sjajni portreti ljudi koji su bili na najsuroviji način egzekutirani od četnika. On piše o mladim učiteljicama, o antifašistima, o simpatizerima španske republikanske viojske. On je četništvo smatrao mentalitetom. Jednom posebnom tendencijom koja je u priličnoj meri anahrona, koja sigurno nije zagovornik moderne države i modernih institucija i sa te strane čak i on, koji je devedesetih godina podržao svesrpsko ujedinjenje, odbacivao je te najbrutalnije metode.

Ono što ja kao istoričar mislim, to je jedno opasno nasilje nad stvarnom istorijom, jedno opasno uprošćavanje koje odlaže naše sazrevanje. A sazrevanje je osnov za pomirenje. Bez toga nema pomirenja.

 

SRBIJA JE MORALNO I POLITIČKI ISTRULILA

Ovo nije prvi put da se u Srbiji jedan ratni zločinac veliča. U godinama iza nas Ratko Mladić i Radovan Karadžić su u Srbiji nazivani herojima. Ratnim zločincima se naprosto daje na značaju?

Taj nacionalizam kao opsesija velikom državom koja bi obuhvatila ceo srpski narod ne uzima u obzir druge i ona zločin smatra legitimnim. Ratko Mladić i Radovan Karadžić smatrani su ovde herojima, zato je opasna ta istorijska magla. Zato se mora doći do teških, ali lekovitih istina o sebi, svojoj odgovornosti, o rešenjima koji lišavaju tako teških poraza i tako teških gubitaka. Mora se uspostaviti neki red u državi i ojačati institucije. Na kraju, mora se doći do jednog stanja u kojem građani imaju poverenja u institucije. Ovde i dalje postoji jedna opšta kriza poverenja. Cela ta strašna istorija ‘90-ih godina predstavlja se kao zavera, kao antisrpska politika sveta. To su stvari koje se graniče sa infantilnošću. Nacionalizam je u velikoj meri i infatilan jer nikada ne računa sa posledicama koje su vrlo teške. Ova odluka pokazuje da je Srbija moralno i ideološki istrulila.

 

Slobodan Milošević je vladao na krlima nacionalizma, međutim, od njegovog silaska sa vlasti prošlo je 15 godina. Kako Vi objašnjavate ponovnu eskalaciju nacionalizma u Srbiji u posljednje vrijeme?

Fascinantna je ta opsednutost prošlošću, da se ona, kao, ispravi. Nacionalizam je ovde jedna jako duga tradicija. On izlazi iz te nacionalne ideologije i iz imperijalne opsesije da se stvori velika država bez obzira na cenu. On sada dolazi kao posledica frustracije jer su ratovi prošli, a srpski ciljevi nisu ostvareni. Takođe ljudi sve teže žive. Razdoblje posle Drugog svetskog rata se može kritikovati, ali se ne može reći da dvadeseti vek za istoriju Srbije ne postoji. To je vreme njenog razvoja. Tada su se svi Srbi našli u jednoj državi. Vreme posle Drugog svetskog rata je vreme razvoja. Da li se trebalo vratiti natrag u 19. vek, ili se trebalo okrenuti budućnosti, razvoju, saradnji i integraciji? To je naravno jedna prokockana šansa i bojim se da nas ovakvi činovi kao što je ova odluka, udaljavaju od racionalnih mogućnosti. Ja sam nedavno bila u Sarajevu na Ženskom sudu i zaista sam bila impresionirana tim svedokinjama koje su bile žrtve raznih oblika nasilja, ali u središtu su bile silovane žene. Njihovo telo bilo je bojno polje. To je rađeno iz etničkih razloga da bi se očistila teritorija i proširila država. Zažalila sam što mnoge moje kolege nisu slušale njihove ispovesti. Zato što su to zrele osobe sa teškim životnim iskustvom koje su uspostavile odnos prema tome. One imaju tako visoku svest da svoju prošlost ne mogu izmeniti, ali one ne pristaju da daju svoju sadašnjost i budućnost svoje dece. Hoću da kažem da je vlast bornirana i njen horizont je jako uzak i gubi iz vida taj stihijski otpor koji odozdo radi. Ovde se odbijaju da prihvate činjenice oko Srebrenice, Vukovara, Ovčare, daju se svoje interpretacije. Zato sam, kada sam sve to slušala, oko rehabilitacije Mihailovića bila posramljena. Gde je kraj tom iracionalnom ponašanju? Ovde nema subjekta za promenu, ali svako oklevanje da se preuzme odgovornost samo produbljuje krizu, propadanje i nazadovanje.

 

Da li očekujete da će četništvo dobiti na popularnosti i eskalirati u društvu?

Ova odluka će se ovoj vlasti vratiti kao bumerang. Pojačaće se unutrašnji sukobi, porašće tenzije, zakočiće se procesi promena. Ona ne može doneti ništa dobro. Odluka će uticati na porast nasilja u Srbiji u lokalnim obračunima, kojih je inače mnogo. U suštini, preko te odluke rehabilitovan je jedan pokret koji je bio nasilan i mislim da će to lokalnim grupama koje smenjuju vlast koje se služe batinama, koje ubadaju noževima, biti vetar u leđa. Bojim se da će ova odluka da poveča taj nasilnički javašluk. Oni predstavljaju ozbiljnju pretnju za bezbednost. Njih, kako vidim, ima puno i u Republici Srpskoj. Povod za njihovo delovanje može biti pozivanje na opasnost od vehabija ili recimo situacije kakava se desila u Zvorniku. Ja sam slušala muftiju Muhameda Jusufspahića, koji je rekao jednu tačnu stvar, da je taj momak to učinio iz osvete. I to jeste tako. Oca su mu ubili, ne može da ga nađe godinama, a on nije osećao da neko želi da se ta istina utvrdi i da se sankcionišu zločini. To je jedno opasno zabašurivanje. Tamo je pobijeno oko 700 Bošnjaka. Ta udaljenost od stvarne istine je vrlo opasna. Problem našeg naroda i države je što mi ne uzimamo u obzir druge. Svi imaju neko isustvo sa nama i svi će na neki način da se štite od nas.

 

PRONALAZAK DRAŽINOG GROBA

“Postoji plan da se Dražin grob pretvori u političko svetilište na kojem bi se mobilisali ljudi”

Istovremeno sa rehabilitacijom Draže Mihailovića traži se i njegov grob, koji bi, prema procjeni analitičara, mogao postati neka vrsta hodočašća.

Taj četnički pokret će verovatno nastaviti u tom pravcu i to će dalje zaoštravati odnose. Unutar sistema postoje jaki naboji da se ide dalje s tim. Zbog toga je vrlo važno oceniti taj pokret na pravi način i vratiti se na ono što je već urađeno.

Da li je moguće da niko u Srbiji ne zna gdje je sahranjen Draža Mihailović?

Negde verovatno postoji pohranjena ta informacija. Međutim, koji je smisao toga? Sigurno nije vraćanje nekom hrišćanskom načelu. Oni hoće da se taj grob pretvori u političko svetilište na kojem bi se mobilisali ljudi i gde bi se živelo u nekim procesijama. Osim toga, samo u Srbiji se ne obeležava pobeda nad fašizmom. Mi smo jedina zemlja iz antifašističke koalicije koja to ne obeležava. Srbija je uništila svoje nasleđe, uništila je deo svoje istorije. Ne verujem da jedan narod koji redukuje svoju istoriju može da ima budućnost. Istorija je takva kakva jeste i ne može se svesti na ono što je trenutno politički kure.

 

SUOČAVA. S PROŠLOŠĆU

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment