EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Edukacija - STRANA 2 > Seminar o borbi protiv diskriminacije namenjen nevladinim organizacijama

 

Seminar o borbi protiv diskriminacije namenjen nevladinim organizacijama

6-8. februar 2012. godine

Priručnik - MS Word (1.24mb) >>>

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 6-8. februara organizovao Seminar o borbi protiv diskriminacije namenjen nevladinim organizacijama (NVO). Reč je o drugom po redu treningu o tome na koji način nevladine organizacije treba da reaguju kada se susretnu sa slučajevima diskriminacije. Trening se održao u Hotelu Prag u Beogradu. Na treningu je učestvovalo 20 predstavnika iz različitih nevladinih organizacija.

Prvog dana seminara je, nakon detaljne prezentacije projekta od strane Jelene Džombić iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, govorio Dejan Milenković na temu Pravnog okvira sprečavanja i zabrane diskriminacije u Srbiji (Ustav Srbije, Zakon o zabrani diskriminacije i drugi zakoni koji se odnose na zabranu diskriminacije, usaglašenost pravnog okvira sa direktivama EU, uloga i značaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana u sprečavanju i borbi protiv diskriminacije). Nakon toga usledila je prva radionica na temu Ženska radnička prava u Srbiji danas, koju je vodila sociološkinja Marija Radoman. Govorilo se o opisu stanja ženskih radničkih prava, osnovnim preprekama, nejednakom tretmanu, o ženskom neplaćenom radu, prezentovan je slučaj, i održane dve radionice o tome kako lobirati za ženska radnička prava i radionica o rodnim stereotipima.

Drugog dana seminar je počeo sa drugom po redu radionicom na temu Pravo na stanovanje i prinudna iseljenja Roma u Srbiji koju je vodio Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine. Govorilo se o međunarodnom pravnom okviru, o neformalnim naseljima (podaci, životni uslovi, segregacija), o prinudnim iseljenjima, alternativnom smeštaju i kontejnerskim naseljima, i predstavljeni su primeri iz prakse.

Nakon toga Milica Đorđević iz Centra za integraciju mladih je govorila o procedurama pružanja direktne podrške i animiranju zajednice i predstavljen je hipotetički slučaj. Nakon svakog predavanja i radionice vođene su diskusije o tome na koji način se predstavljeni problem mogu rešavati.

Na seminaru je prikazan i Nacionalni materijal o borbi protiv diskriminacije koji je priredio Doc. dr Dejan Milenković.

Seminar je osmišljen u okviru projekta koji finansira Evropska Unija "Seminari za podizanje svesti u oblastima anti-diskriminacije i jednakosti namenjeni organizacijama civilnog društva" koji je sproveden u 32 evropske zemlje.

Projekat predstavlja inicijativu Evropske komisije, sprovodi ga organizacija Human European Consultancy, Migration Policy Group, i lokalni partneri u svakoj od 32 zemlje.

Cilj projekta je da ojača mogućnosti organizacija civilnog društva koja se bave zabranom diskriminacije i jednakošću razvijanjem materijala i aktivnosti za obuku. NVO igraju ključnu ulogu u upoznavanju sa antidiskriminacionom politikom i zakonima, kao i sa njihovim sprovođenjem na terenu. One su od suštinskog značaja za predstavljanje i odbranu osoba koje zastupaju, kao i za podizanje svesti kod žrtava i potencijalnih žrtava diskriminacije koje vrlo često nisu ni svesne svojih prava, pa i kod opšte javnosti.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment