EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

INFO   :::  Edukacija > Omladinske grupe > Islam i feminizam

 

Islam i feminizam

Novi Pazar, 8. februar 2016.

Prezentacija (195kb) >>>

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i omladinska grupa Mladi na delu organizovali su seminar za mlade u Novom Pazaru. Sociolog religije Srđan Barišić sa polaznicima je razgovarao o ekstremizmu, fundamentalizmu, tradicionalizmu i konzervatizmu. Na pitanje koja im je prva asocijacija na ekstremizam, polaznici su odgovorili: „Svi vezuju ekstremizam za nešto preterano, za političko, medijsko i drugo nasilje. Meni prvo na pamet pada navijačko nasilje“ i da je ekstremizam „kada neko zastupa svoje stavove toliko da ugrožava prava drugih, naročito prava manjinskih grupa“.

Direktor Balkanskog centra za Bliski istok Ivan Ejub Kostić govorio je o sekularnom i islamskom feminizmu, dva glavna pravca u kojima se feminizam u islamskom svetu razvijao. Sekularni feminizam nastao je na osnovama islamskog modernizma i u okvirima novonastalih sekularno-nacionalnih država za jednak pristup ženama javnoj sferi, obrazovanju, političkim pravima, itd. U islamskom feminizmu se reiščitavanjem Kurana i drugih religijskih tekstova ističe rodna pravda i jednakost muškarca i žene u verskom životu. Predavač je istakao da jedino jezik islamskog feminizma može da dopre do žena svih klasa presecajući urbano/ruralnu podelu, te da je najveća verovatnoća da će se muslimanke identifikovati upravo sa ovim vidom feminizma.

Polaznici seminara imali su priliku da u otvorenom razgovoru sa predstavnicima policije govore o problemima u lokalnoj zajednici i da saznaju nešto više o aktivnostima policije u Novom Pazaru i Tutinu. Mladi su istakli nasilje u porodici, vršnjačko nasilje i nasilje na sportskim terenima kao značajne probleme u lokalnoj zajednici i diskutovali sa predstavnicima policije o mogućim rešenjima.

Deo seminara bila je i radionica „Doprinos mladih u suprotstavljanju ekstremističkim ideologijama - mapiranje problema i razvoj konkretnih akcija" koju je vodio aktivista i radioničar za ljudska prava Demir Mekić. Polaznici seminara su istakli da su „mladi pokretači svega, i ukoliko se udruže mogu da urade mnogo toga”, te da „svojim ponašanjem mladi mogu da motivišu i druge u pozitivnom smislu”, kao i da su mladi „ inicijatori društvenih promena”.

Seminar za mlade je održan u okviru projekta koji Helsinški odbor i Omladinska grupa Mladi na delu realizuju uz podršku Ambasade SAD u Beogradu.

 

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment