HELSINŠKA POVELJA

  STRANA 2/3

 

SVE HELSINŠKE POVELJE

STRANA 2 ::: 1 | 2 | 3

INFO   :::  Helsinška povelja - STRANA 2 > Helsinška povelja 129-130

 

HELSINŠKA POVELJA broj 129-130

mart - april 2009.

 

uvodnik

Sonja Biserko: Iznuđivanje realizma

 

(zlo)upotreba jedne godišnjice

Nikola Samardžić: O političkoj kulturi

 

jeremićevska kosovijada

Teofil Pančić: Ni kolarić ni panić

 

srbija i pamćenje

Bojana Oprijian Ilić: Posmrtna presuda i Miloševiću

Miroslav Filipović: Sejači vetra

Stipe Sikavica: U slavu obmana, zabluda i gluposti

Dubravka Stojanović: U spirali zločina - slučaj Balkanskih ratova

Bojan al Pinto-Brkić: Maksim i minimalisti

Velimir Ćurgus Kazimir: Zlokobno i glupo

Srđan Barišić: Crkvena doktrina o ratu

Veton Surroi: Sijamska prepreka

 

književni esej

Bora Ćosić: Tragom stalkera

 

godišnjica nezavisnosti kosova

Bashkim Hisari: Bolje, ali nezadovoljavajuće

 

kutak za kulturu

Zoran Janić: Dve biografske knjige: fragmenti

 

pouke "nirnberškog procesa" (4)

Mile Lasić: Zašto nas se sviju tiču Aušvic i Nirnberg

 

preslikavanje

Tamara Kaliterna: Njihovi Naši i Naši njihovi

 

povelja na licu mesta

Gordana Perunović Fijat: Kikinda: Zakasnela igranka

 

umesto eseja

Nenad Daković: Čovek koji čita

 

sport i propaganda

Ivan Mrđen: Jedno (o)tužno saopštenje

 

iz osmanske baštine

Olga Zirojević: Ulema

 

naša pošta

Rade Vukosav: Zašto se zanemaruje značaj bogumila

Dragoslav Dimitrijević: Patrijarhalna politika i ignorisanje istorije

Radivoj Stepanov: Mnogo količine, ni malo suštine

 


Helsinška povelja - glasilo Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, ISSN 1451-6195
Rige od Fere 20, Beograd; tel. 011/3032-408; fax. 2639-437; e-mail: povelja@helsinki.org.rs
Internet izdanje: http://www.helsinki.org.rs
Uređivački odbor: Sonja Biserko, Latinka Perović, Seška Stanojlović, Olivera Milosavljević, Izabela Kisić
Glavni urednik: Seška Stanojlović
Korice: Ivan Hrašovec; Fotografija: Marko Đurica, REUTERS


Ovaj dvobroj Helsinške povelje štampan je zahvaljujući pomoći Norveškog helsinškog odbora za ljudska prava

 

 

Acrobat PDF (1.94mb) >>>

 

SVE HELSINŠKE POVELJE

STRANA 2 ::: 1 | 2 | 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment