PUBLIKACIJE

  Helsinška povelja  |  Helsinške sveske  |  Svedočanstva
Dokumenti  |  Ogledi  |  Ostale publikacije

 

HELSINŠKE SVESKE

STRANA 2/3 ::: 1 | 2 | 3

INFO   :::  Publikacije > Helsinške sveske - STRANA 2 > Ka izgradnji održivog kosovskog društva

 

 

HELSINŠKE SVESKE 26

Ka izgradnji održivog kosovskog društva

Priredila Izabela Kisić

Acrobat PDF (1.55mb) >>>

 

Publikacija "Ka izgradnji održivog kosovskog društva" sadrži detaljan pregled aktivnosti Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji u sklopu projekta "Kosovske zajednice: ka izgradnji održivog društva" koji je realizovan uz podršku Instituta za mir Sjedinjenih Država /USIP/.

Srpski državno-politički vrh je uspeo da za više od godinu dana odloži rešavanje statusa Kosova, što situaciju u regionu čini i neizvesnijom i fragilnijom. Naime, ohrabren podrškom Rusije koja je blokirala usvajanje nove rezolucije Saveta bezbednosti UN koji bi precizirao budući status Kosova, Beograd je konstantno pojačavao nacionalističku retoriku, fokusirajući se na Kosovo kao prioritetni nacionalni i državni interes.

Odnose na Kosovu između albanske i srpske zajednice to je učinilo još delikatnijim, jer je dugotrajna rasprava o statusu potisnula u drugi plan suštinske probleme koji postoje u kosovskom društvu (prvenstveno ekonomske), a pogotovo u sferi usklađivanja međunacionalnih odnosa između Albanaca i Srba i drugih manjinskih zajednica.

Potrebu za takvim međusobnim razgovorom najbolje ilustruju dva panela, "Ljudska Aktivnosti na Kosovu" i "Montirani procesi protiv kosovskih Albanaca" koji su održani u organizaciji Helsinškog obora i relevantnih partnerskih organizacija iz Prištine. Izlaganja sa oba skupa u celosti su prezentirana u ovoj knjizi.

Nastojanje Beograda da blokira svaki oblik približavanja Srba i Albanaca i njihove neposredne komunikacije na Kosovu, kao i štetne posledice takvog odnosa, prvenstveno za Srbe na Kosovu, ilustrativno se videlo tokom organizovanja dve radionice - u srpskoj enklavi u Plemetini i u Prištini gde su se sastale Srpskinje i Albanke - što se takođe može naći u ovoj publikaciji.

Zaoštravanje retorike i podgrejavanje iluzije da će Kosovo ostati u sastavu Srbije, dominirala je političkim životom i društvenom scenom Srbije tokom poslednjih godinu dana. Zbog toga su u knjigu uvrštene relevantne rasprave koje su o tome vođene u Skupštini Srbije, kao i velikom većinom glasova usvojena "Rezolucija o neophodnosti pravednog rešavanja pitanja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija zasnovanog na međunarodnom pravu" (krajem jula 2007. godine), kao i najznačajnija istupanja državnih rukovodilaca na temu Kosova. Iako beskrupulozno gurana na marginu, u Srbiji postoji i politička alternativa koju predvodi Liberalno demokratska partija (od januara 2007. i parlamentarna stranka), koja je istim povodom ponudila alternativni dokument. S obzirom da je reč o prvom zvaničnom aktu te vrste u Srbiji, uvršten je u ovu knjigu.

Konačno, s obzirom da se glasilo Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, uz ostale relevantne teme, analitičko-komentatorski bavi i Kosovom, nekoliko reprezentativnih tekstova uvršteno je u publikaciju "Ka izgradnji održivog kosovskog društva".

 

Acrobat PDF (1.55mb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE

STRANA 2/3 ::: 1 | 2 | 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment