PUBLIKACIJE

  Helsinška povelja  |  Helsinške sveske  |  Svedočanstva
Dokumenti  |  Ogledi  |  Ostale publikacije

 

HELSINŠKE SVESKE

STRANA 2/3 ::: 1 | 2 | 3

INFO   :::  Publikacije > Helsinške sveske - STRANA 2

 

HELSINŠKE SVESKE 26

Ka izgradnji održivog kosovskog društva

Priredila Izabela Kisić

Acrobat PDF (1.55mb) >>>

Publikacija "Ka izgradnji održivog kosovskog društva" sadrži detaljan pregled...   Detaljnije >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 25

Ljudi na društvenoj margini

Ljudska prava u
psihijatrijskim bolnicama
(septembar 2006 - mart 2007)

Ova publikacija predstavlja rezulatat rada Helsinškog odbora na projektu ''Civilno društvo i marginalizovane grupe: Inicijalni uvid u prislini smeštaj u psihijatrijske ustanove'', koji je realizovan zahvaljujući pomoći Vlade Kraljevine Holandije, u okviru MATRA KAP programa. Osnovni ciljevi ovog projekta jesu da se ostvari nepristrasan uvid u stanje u psihijatrijskim...
Acrobat PDF (596kb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 24

Vojvođanski identitet

Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji; Za izdavača: Sonja Biserko; Priredio: Pavel Domonji; Korice: Ivan Hrašovec; Ilustracija na koricama...
Acrobat PDF (708kb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 23

Žene i deca (4. Srbija u modernizacijskim
procesima XIX i XX veka)

Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji; za izdavača: Sonja Biserko; Autori: dr Latinka Perović...
Acrobat PDF (3.87mb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 22

Srbija između ustava i
ustavnosti

Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji; za izdavača: Sonja Biserko; Autor: dr Marijana...
Acrobat PDF (1.14mb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 21

Srpsko-albanski
dijalog 2005:
budući status Kosova

Biblioteka Helsinške
sveske br. 21; Izdavač: Helsinški odbor za...
Acrobat PDF (618kb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 19

Između načela i prakse. Položaj "malih" i "velikih" manjina u Srbiji

Biblioteka "Helsinške sveske" br. 19, Izdavač: Helsinški odbor za...
Acrobat PDF (1.04mb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 17

Kako do evropskih standarda - zatvori u Srbiji 2002-2003.

Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji; Za izdavača: Sonja Biserko...
Acrobat PDF (1.30mb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 16

Tačka razlaza - povodom polemike vođene na stranicama lista "Vreme"
od 1. avgusta do 21.
novembra 2002. godine

Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji; Za izdavača: Sonja Biserko; Uređivački kolegijum: Latinka Perović, Sonja Biserko, Seška...
WinZip - MSW (378kb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 15

Nacionalne manjine i pravo

Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju; Za izdavača: Sonja Biserko; Autori: Jan Briza, Mikloš Biro, Mirej Grcki, Nataša Novaković, Ljiljana Palibrk, Pavel Domonji; Uređivački kolegijum: Latinka...
WinZip - Word (292kb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 14/
CAIETE HELSINKI 14

Vlasi ili Rumuni iz istočne Srbije i "vlaško pitanje" - pitanja i odgovori;
RUMÂNII sau ROMÂNII
DIN SERBIA DE RASARIT
si "ÎNTREBAREA RUMÂNEASCA" -
ÎNTREBARI SI
RASPUNSURI

Na srpskom i vlaškom/rumunskom...
WinZip - Word (1.24mb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 13

Prošlost kao izazov pravu

Društva u čijoj je
sadašnjosti autoritarna prošlost društveno relevantna stavka mogu se na dva oprečna načina postaviti spram takve moralno, politički i pravno kompromitantne prošlosti: direktno se razlikuje politika prevladavanja prošlosti...
WinZip - Word (139kb) >>>

 

HELSINŠKE SVESKE

STRANA 2/3 ::: 1 | 2 | 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment