REGION

Hrvatska  |  Bosna  |  Kosovo  |  Crna Gora  |  Makedonija

 

KOSOVO

STRANA 3/3 ::: 1 | 2 | 3

INFO   :::  Region > Kosovo - STRANA 3 > Kosovo, standardi i status

 

Kosovo, standardi i status

Olivera Milosavljević

Pitanje o Kosovu je verovatno najteže pitanje ali samo iz jednog razloga. Zato što se postavlja više od sto godina i zato što su odgovori uglavnom bili naopaki. A bili su naopaki zato što su uvek u osnovi imali netoleranciju i imaginarna kolektivistička ekskluzivna prava, koja su kao takva, prirodno, ostvarivana isključivo pukom silom. Posle više od sto godina korišćenja puke sile, kao što to obično u istoriji biva, stvari su se preokrenule i sada se opet pita šta da se radi.

A isto pitanje postavio je sebi i drugima Srbin iz Prizrena pre 110 godina i još tada dao odgovor koji niko nije hteo da sluša. Pisao je:

"Mi hoćemo da se gložimo sa celim svetom i ako je sa svim blizu pameti, da, kad se već naiđe na gloženje, da je celom svetu svakako lakše i - prirodnije da nas same saglođe, nego da mi sami sve njih saglođemo. I mi onda, kao ono mala deca, bacakamo se i nogama i rukama, vrištimo da uši zaglunu: kako je ceo svet "dušmanski" raspoložen prema nama, kako nam ne da ni da živimo, a kamo li da se razivijamo i jačamo. Kao da je neko lud, kad mu mi neprestano pružamo pesnicu, da drži da je to limun ili narandža! [...] Od jednog pitanja narodne i čovečanske egzistencije, mi smo u larmadžijskom bunilu napravili na našu štetu evropsko pitanje. [...] To je bio prvi gorki plod novovremne vajne srpske "državničke mudrosti" i sokačkog patriotizma. [...] Ako se iskreno želi pomoći srpskom narodu u celini onda se treba okaniti sviju dosadanjih fanfaronada, jer je upravo samoubistvo pretiti celom svetu i izazivati ceo svet; [...] da valja jednom pojmiti, da Evropa nije naša poturica, njene odluke nisu odluke jednog našeg seoskog zbora, koje se mogu prevrnuti našom dževom; i [...] u prvom redu, da se valja okaniti apelovanja na silu, već da valja pozivati se na svoje pravo, - pri čem naravno valja respektovnati i tuđe pravo. [...] Naučilo se da se praska i da se diže pleva na vetar, i onda, razume se, nije moglo da izađe drugo do ono - što se zadimilo iz vašarske dževe po pivnicama i kafanama u Beogradu i na drugim mestima. I kad se politički probancilo, - konta se podnela na isplatu onom jadnom narodu, koji danas, kao i uvek treba da se moli milostivom Bogu: "sačuvaj me Bože od namet-prijatelja, a od neprijatelja sam ću se čuvati!" Onaj narod tamo ne može se činiti odgovornim za politička smetenjaštva nekolicine krakelera po pivnicama i kafanama u Beogradu. Sve što ovi rade - rade na svoj račun i njihova je odgovornost".1

U svakom razgovoru o mogućnosti zajedničkog života zavađenih pripadnika različitih nacija, jave se oni što sve znaju i konstatuju "lako je vama da pričate jer niste bili tamo". Problem sa ovim najpametnijim je što sve znaju, samo ne znaju da njihova argumentacija znači stalno vraćanje istog koje može da potraje i narednih sto ili dvesta godina. Jedino što im nikada ne padne na pamet je zaborav priče koja ljude definiše isključivo kroz kolektiv, pri tom kolektiv koji se vidi isključivo kroz predrasudama opterećene slike. Ako se na obe strane izabere nacionalizam kao kolektivistička priča, onda niko nema prava da se poziva na individualna iskustva niti da traži individualna prava, jer nacionalizam i na balkanski način shvaćena nacionalna država, ne priznaju individuu. Dakle, ako se izabere nacionalistička priča, onda obe strane mogu da računaju samo na silu trenutno snažnijeg, a kako je sila relativan pojam, što su prethodnih sto godina i pokazali, i kako je u kolektivističkim pričama samo ona promenljiva a sve ostalo konstanta, onda moraju da se mire sa sopstvenim izborom, da mu se prilagođavaju, tj. da mu podređuju svoju individualnu sudbinu koja za nacionalizam ionako ne postoji. Individualna sudbina je samo ulog u privremeni uspeh ili neuspeh kolektivne priče pa je ono što nude ovi najpametniji prepuštanje nekim budućim generacijama da ponovo zarate, ponovo se međusobno proteruju, ponovo žrtvuju svoju individualnu sudbinu kolektivnoj priči kojoj su oni sami ionako potpuno nebitni. A zašto ovi najpametniji biraju kolektivnu priču ako je za njen uvek neizvestan uspeh nužno individualno žrtvovanje? Zato što su odgajani da veruju da pripadaju različitim vrstama od kojih je svaka, gledana iz svoje prespektive, superiorna po svojim pravednim, slobodarskim i herojskim zahtevima u odnosu na onu drugu, koja je iz te perspektive uvek agresivna, zlikovačka i porobljivačka.

Pitanje je ima li izlaza iz ovih kolektivnih, međusobno spojenih i u čvor uvezanih nacionalnih priča? Ako se iz njih ne želi izlaz, onda izlaza ni nema. Ostaće u čvor zavezane kolektivne priče kojima će se i sledećih sto ili dvesta godina podrađivati individualni životi, za koje već smo rekli, nacionalizam ne mari, potrebni su mu samo kao sredstvo za potvrđivanje svoje politike moći. I ne samo da ne mari za žive, ne mari ni za mrtve, ni tuđe ni svoje. Oni su mu potrebni samo kao dokaz. Kako drugačije objasniti zašto i danas, kada se desi ubistvo, ne pogleda se prvo sa tugom i saosećanjem ubijena žrtva. Prvo se pogleda lična karta i u zavisnosti od toga šta tamo piše odlučuje se da li će biti tuge i saosećanja. Ali čak i kada je u ličnoj karti zapisano ono što se traži, nema stvarne tuge i saosećanja, ima samo dokaza da sila mora opet u akciju i u novo žrtvovanje nebitnih individua.

Izlaz može da se pronađe tek onda kada u percepciji pojedinaca, ionako imaginarni kolektivi postanu manje važni od svake neponovljive individue, kada individue prvo sebe percipiraju kao jedinu stvarnu vrednost, a to znači kada pristanu da shvate da su njihova prava ista ona prava koja pripadaju svim individuama, da je njihova sloboda ista ona sloboda koja pripada svim individuama, i da je tolerancija koju s pravom traže za sebe, ista ona tolerancija koja je nužna svim individuama. Odnosno, kada se prihvati da sloboda nije kada se nameće nesloboda drugima, da pravednost nije kada se nanosi nepravda drugima i da hrabrost nije kada se tuče slabiji. A nacionalizam funkcioniše isključivo po tim principima, bez tako nakaradnih shvatanja slobode, pravde i hrabrosti nema ni nacionalizma. Kao što nema ni slobodnog pojedinca u neslobodnom, mržnjom okovanom kolektivu, pa makar živeo i u himeri - nacionalnoj državi.

Na početku citirani autor je pre 110 godina odgovor na pitanje koje se i danas postavlja, video isključivo u međusobnom dogovoru, toleranciji i jednakim pravima. Ali njegovu i slične knjige niko nije čitao. Sto godina čitale su se neke druge knjige koje su davale zapaljiva i lažna rešenja. Da su bila zapaljiva potvrđuju hiljade uvek iznova paljenih kuća. Da su bila lažna potvrđuju ljudske sudbine koje su upoznale sve osim normalnog života. A na knjigu citiranog autora i drugih koji su mislili kao on, za to vreme u bibliotekama padala je prašina. Najopasnije bi bilo ako nastavi da pada i narednih 110 godina.

 

1 M. Đorđević Prizrenac, MOŽE LI SE POMOĆI NAŠEM NARODU U STAROJ SRBIJI?, Odgovor na suvremeno pitanje s pogledom na opšti politički položaj, Beograd, 1891.

 

KOSOVO

STRANA 3/3 ::: 1 | 2 | 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment