REGION

Hrvatska  |  Bosna  |  Kosovo  |  Crna Gora  |  Makedonija

 

KOSOVO

STRANA 3/3 ::: 1 | 2 | 3

INFO   :::  Region > Kosovo - STRANA 3

 

IZVEŠTAJ O RADU
KANCELARIJE
HELSINŠKOG ODBORA
ZA LJUDSKA PRAVA

Kancelarija u Prištini za prva četri meseca

Helsinški odbor za ljudska prava je otvorio kancelariju u Prištini oktobra 2008.
godine sa ciljem observira stanje u enklavama i da
srpskoj zajednici pomogne
u komunikaciji sa
kosovskim institucijama I međunarodnim
predstavnicima u Prištini. Odluka o otvaranju...
MS Word (336kb) >>>

 

MESEČNI IZVEŠTAJ
KANCELARIJE HOS U
PRIŠTINI ZA OKTOBAR
2008. GODINE

Ovo je prvi periodični
izveštaj Kancelarije HOS
koji se odnosi na pregled
relevantnih događanja

Peticija protiv EULEX
Na Kosovu je u toku potpisivanje peticije protiv misije EU-EULEX. Izvori u kosovskim srpskim
sredinama tvrde da je
peticiju do sada potpisalo
oko 20.000 Srba, najviše na severu Kosova u Mitrovici...
MS Word (70kb) >>>

 

POSETA ORAHOVCU,
VELIKOJ HOČI I
MANASTIRU U ZOČIŠTE

23. septembara 2008

Orahovac je gradić opština u jugozapdnom delu
Kosova udaljeno 64 km
od Prištine i 32 km od Prizrena . Prema najnovijim
podacima opština
Orahovac ima 85.698
stanovnika. Od toga oko
1.300 Srba i oko 420 ostali (Roma, Aškalije, Egipćana i Bošnjaka). Pre oružanog sukoba 1998-1999. u Orahovcu bilo je nešto...
MS Word (85kb) >>>

 

Veton Surroi

NORMALIZACIJA U
ČETIRI KORAKA

28. april 2009, www.B92.net

Integracija Zapadnog
Balkana u EU biće
nejasna bez normalizacije
odnosa između Kosova i
Srbije.

Posle ulaska Hrvatske u EU, za dve godine ponovo će se aktuelizovati pitanje o formatu evropske
budućnosti država
Zapadnog Balkana.
Naredna dekada odrediće...
MS Word (36kb) >>>

 

PRIČA IZ BLACA

(mart 1999)

Kad je NATO počeo da bombarduje srpske vojne položaje na Kosovu i u
Srbiji, cela moja porodica
se skupila u kuću naše majke, da budemo zajedno. Srpska policija i
paramilitarne jedinice išle
su po Prištini terajući
Albance da napuste domove i idu u Makedoniju ili Albaniju. Nas je bilo
preko 37 u majčinoj kući:
moja braća sa ženama i
decom, moje sestre sa...
MS Word (95kb) >>>

 

BIĆE JOŠ SUKOBA NA
BALKANU

MITROPOLIT
CRNOGORSKO-PRIMORSKI
AMFILOHIJE ZA "VIJESTI"
KAŽE DA KOSOVSKA
PRIČA NIJE ZAVRŠENA

Vijesti, 18. oktobar 2008.

Podgorica - Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ocijenio je juče
da sadašnje rješenje kosovskog pitanja ostaje izvor novih nesreća i novih sukoba na Balkanu. "Nije u mojoj intenciji da prizivam bilo kakve ratove nego...
MS Word (80kb) >>>

 

SUDSKA HRONIKA

MILUTINOVIĆEVO
OSLOBAĐANJE IZAZVALO
RAZLIČITE REAKCIJE

Neki advokati tvrde da ono potvrđuje pravičnost
Tribunala, dok mnogi Srbi kažu kako osuđujuće
presude za ostale
optuženike pokazuju
upravo suprotno.

Piše: Simon Jennings iz Haga (TU br. 590, 27. februar 2009.)

Oslobađanje bivšeg predsednika Srbije, Milana Milutinovića, kao i
osuđujuće presude koje...
MS Word (42kb) >>>

 

NAJBITNIJI DELOVI
PRESUDE ŠESTORICI
KOJU JE PROČITAO
SUDIJA BONOMY

Trajanje suđenja, obim dokaza, kao i veličina
presude velikim su delom posledica broja i prirode optužbi u Optužnici.
Konkretno, navodi se da
su optuženi odgovorni za
deportaciju, zločin protiv čovečnosti (tačka 1);
prisilno premeštanje kao "druga nehumana dela", zločin protiv čovečnosti (tačka 2); ubistvo, zločin...
MS Word (137kb) >>>

 

PRESUDA ŠESTORICI

Sonja Biserko

Presuda državnom vojnom
i policijskom vrhu Srbije za
zločine na Kosovu ima
dalekosežni značaj za
region, ali prvenstveno za društvo u Srbiji. To naročito važi za intelektualnu elitu i političku klasu na kojima je obaveza za preispitivanje odgovornosti za kampanju državnog terorra na Kosovu. Ovo je najznačajnija
presuda od osnivanja
Haškog suda jer prvi put dokazuje...   Detaljnije >>>

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Hag, 26. februar 2009.

Pet visokih srpskih zvaničnika proglašeno krivim za zločine na
Kosovu, jedan oslobođen
krivice

Pretresno veće III Međunarodnog suda danas je petoricu bivših visokih političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Jugoslavije i Srbije proglasilo krivim za zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu tokom 1999. godine. Bivši pot...
MS Word (82kb) >>>

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Hag, 26. februar 2009.

Sažetak presude u predmetu protiv Milana Milutinovića i drugih

U nastavku se nalazi sažetak presude Preteresnog veća koju je danas pročitao sudija Bonomy: Pretresno veće danas zaseda kako bi izreklo presudu u predmetu Tužilac protiv Milana Milutinovića, Nikole Šainovića, Dragoljuba Ojdanića, Nebojše Pavko...
MS Word (175kb) >>>

 

PRIZNANJE KOSOVA
MOŽE SE ODLAGATI
ALI NE I IZBJEĆI

Intervju Dana: Muhamedin Kullashi, ambasador Kosova u Parizu

Broj 610 - 20.02.2009

Profesor filozofije na Univerzitetu Paris VIII, Muhamedin Kullashi, nedavno je imenovan za ambasadora Republike Kosovo u Francuskoj. Nakon studija filozofije i književnosti i odbrane doktorske disertacije na...
MS Word (79kb) >>>

 

POKUŠAJ PODELE
KOSOVA

Sonja Biserko

Pokušaj Beograda da
minira Ahtisarijev plan
naišao je na oštru reakciju albanskih, ne samo političara, već i celog društva. Naime, Beograd je pokušao da razmeštanje EULEX na sever Kosova uslovi sa tzv. šest tačaka
koje u suštini osporavaju status Kosova, kao i njegov Ustav u koji je ugrađen Ahtisarijev plan. Pregovori...
MS Word (44kb) >>>

 

PISMO OCU

Piše: Veton Suroi,
(Koha Ditore)

Biću u Ulici majke Tereze nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Prizivaću neka sećanja. Prvo sećanje smo ti, Flaka,
i ja kako stojimo u istoj ulici koja se u to vreme zvala Maršala Tita. Proslavljamo nove godine šezdesetih. Deca smo, a jugoslovenski vojnici ispaljuju vatrometne rakete sa zgrade "Ramiz Sadiku" i one padaju ispred
nas...   Detaljnije >>>

 

ZABORAVLJENI SVET -
ENKLAVE NA KOSOVU

Septembar 2008

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji okončao je realizaciju projekta
"Srpsko-srpski dijalog u...
Acrobat PDF (2.21mb) >>>

 

"KOSOVO JE SRBIJA"

Piše: Anton Bebler

U prošlom, u našoj istoriji najdramatičnijem stoleću
mi, Slovenci doživeli smo raspad triju višenacionalnih država u kojima smo živeli - Austro-Ugarske monarhije, Kraljevine Jugoslavije i SFR Jugoslavije. Tom raspadu Slovenci su aktivno
doprineli u prvom i u
drugom slučaju. U prvom slučaju, 1918. godine, tada u društvu sa Hrvatima i vojvođanskim Srbima...
MS Word (134kb) >>>

 

POSETA HELSINŠKOG
ODBORA ZA LJUDSKA
PRAVA KOSOVU

21-23 mart 2008.

Download MP3 (3.29mb) >>>

Helsinški odbor je pre par dana krenuo na Kosovo u posetu srpskim enkla...
MS Word (162kb) >>>

 

Dokument

M. AHTISAARI
SVEOBUHVATNI PREDLOG
ZA REŠENJE STATUSA
KOSOVA

IZVRŠNI REZIME
Uvod: I. Cilj Sveobuhvatnog predloga za rešenje
statusa Kosova je da
definiše odedbe
neophodne za jedno
buduće Kosovo koje je
sposobno za život, održivo i stabilno. Predlog uključuje detaljne mere koje će...
MS Word (166kb) >>>

 

I DALJE TVRD STAV
BEOGRADA PREMA
KOSOVU

16.01.2008, HCHRS

Kraj pregovora o Kosovu pod pokroviteljstvom
"trojke" ,i odluku
međunarodne zajednice da nakon njihovog neuspeha više ne odlaže rešavanja statusa Kosova, politička elita u Srbiji ne samo da ne prihvata, već ovaj povod
koristi kao izgovor za
blokiranje ubrzanog
približava...   Detaljnije >>>

 

"OSVETA KOSOVA" - CILJ
ILI SREDSTVO SRPSKE
NACIONALNE POLITIKE

Olga Popović-Obradović

Ja ću govoriti o Kosovu
ne kao o cilju nego kao o
sredstvu srpske naiconalne
i državne politike. Kosovo
u funkciji znatno većih i
ozbiljnijih teritorijalnih
aspiracija predstavlja konstantu nacionalne
politike moderne srpske države. Suština moderne srpske državne ideje, od
samog...   Detaljnije >>>

 

KOSOVO, STANDARDI I
STATUS

Olivera Milosavljević

Pitanje o Kosovu je verovatno najteže pitanje
ali samo iz jednog razloga. Zato što se postavlja više
od sto godina i zato što su odgovori uglavnom bili naopaki. A bili su naopaki zato što su uvek u osnovi imali netoleranciju i
imaginarna kolektivistička ekskluzivna prava, koja su kao takva, prirodno,
ostvarivana isključivo
pukom...   Detaljnije >>>

 

KONFERENCIJA
HELSINŠKOG ODBORA ZA
LJUDSKA PRAVA U SRBIJI

"Kosovo- status i
standardi: ka
ostvarivanju regionalne
bezbednosti i stabilnosti"

16.06.2006, HCHRS

Konferencija pod nazivom "Kosovo- status i standardi: ka ostvarivanju regionalne bezbednosti i stabilnosti" održana je 5-6. juna 2006. godine u hotelu
"Interkontinental" u
Beogradu. Realizaciju ovog značajnog...   Detaljnije >>>

 

DEKLARACIJA SA SKUPA:

"Kosovo: status i
standardi;
ka obezbeđivanju
regionalne bezbednosti
i stabilnosti"

Beograd, 6. jun 2006.

07.06.2006, HCHRS

U Beogradu je 6. juna
2006. godine održana
konferencija "Kosovo:
status i standardi; ka
obezbeđivanju regionalne bezbednosti i stabilnosti" u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i...   Detaljnije >>>

 

PRINCIP LOZANE

Multietničnost, teritorij i
budućnost kosovskih
Srba

Berlin/Priština

7. juni 2004. godine

Pet godina od ustanove međunarodne uprave na Kosovu, dva dana nasilja u martu 2004. godine snažno su testirala opredjeljenje međunarodne zajednice za multietničko Kosovo. Usmjereno protiv kosovskih manjina i protiv same međunarodne zajednice...
Acrobat PDF (249kb) >>>

 

KOSOVO

STRANA 3/3 ::: 1 | 2 | 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment