REGION

Hrvatska  |  Bosna  |  Kosovo  |  Crna Gora  |  Makedonija

 

KOSOVO

STRANA 2/3 ::: 1 | 2 | 3

INFO   :::  Region > Kosovo - STRANA 2 > Poseta Omladinske grupe Helsinškog odbora Kosovu

 

Poseta Omladinske grupe Helsinškog odbora Kosovu

Septembar 2009.

 

U periodu od 19. do 25. septembra 2009. godine, tri člana Omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji u Beogradu, zajedno sa menadžerom edukativnih aktivnosti Odbora, posetili su Republiku Kosovo, odnosno srpske enklave: Staro Gracko, Grace, Kosovsku Kamenicu, Novo Brdo i Leposavić. U toku poseta srpskim enklavama članovi omladniske grupe razgovarali su sa više od 45 mladih ljudi iz kosovskih enklava.

Postignut je dogovor da mladi ljudi iz Omladinske grupe HCHRS i mladi ljudi iz enklava putem social networking sites nastave međusobnu komunikaciju, kao i da se najaktivniji među mladim Srbima iz enklava uključe u neke od edukativnih aktivnosti koje se organizuju u Srbiji, Kosovu i drugim delovima regiona. Isto tako, dogovoreno je da se u narednoj poseti organizuju radionice na kojima bi mladi sa Kosova učili o procesu izrade projekata.

Tokom sastanaka i razgovora, mladi ljudi iz Beograda i sa Kosova razmenili su mišljenja o najvećim problemima sa kojima se i jedni i drugi susreću. Otvoreno je i ptanje saradnje mladih Srba sa Kosova sa njihovim vršnjacima Albancima, što i dalje predstavlja tešku i bolnu temu.

Dogovoreno je da se u narednom periodu, konkretno do kraja tekuće godine, mladi ljudi iz Srbije i sa Kosova još najmanje jednom sretnu i nastave dalju komunikaciju i saradnju na polju edukacije i zajedničkog aktivizma.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

KOSOVO

STRANA 2/3 ::: 1 | 2 | 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment