REGION

Hrvatska  |  Bosna  |  Kosovo  |  Crna Gora  |  Makedonija

 

KOSOVO

STRANA 2/3 ::: 1 | 2 | 3

INFO   :::  Region > Kosovo - STRANA 2 > Važni su ljudi, a ne teritorije

 

Važni su ljudi, a ne teritorije

Autor: Izabela Kisić

Danas, 29. septembar 2011.

Na prištinskom aerodromu, pre neki dan, u pasošu mi je utisnut pečat na kome na tri jezika, među kojima je i srpski, piše Republika Kosovo. Na beogradskom aerodromu preko pečata Kosovo Republika, ljubazni službenik utisnuo je pečat Poništeno - Anulle. I to je bilo sve, nisu sledila nikakva propitivanja.

Sa stanovišta ljudske bezbednosti, to je napredak. Nekada su ljudi zbog toga, još u vreme Unmik pečata, imali velike probleme. Građani Kosova, sa kosovskim dokumentima, koji žele da uđu u Srbiju, još uvek moraju da se prethodno prijave na kom će prelazu preći granicu, što obično ide lako.

Ono što je važnije od ove birokratske procedure jeste to da građani Kosova i građani Srbije nisu ravnopravni pri ulasku u Srbiju. Većina kosovskih Srba ima dupla dokumenta, tako da oni ne moraju da prolaze kroz ovu dodatnu proceduru. Dakle, kosovski Srbi i Albanci nisu ravnopravni na ulazu u Srbiju. To znači da ljudska sigurnost nije jednaka za sve ljude u regionu.

Potpisivanje sporazuma o carinskim pečatima, postavljanje kosovskih carinika na granične prelaze Jarinje i Brnjak i odlučna akcija međunarodne zajednice u tom pravcu otvorila je mogućnost za dugoočekivani početak nove regionalne politike, odnosno data je šansa Beogradu da počne da menja politiku prema Srbima u susednim državama i još više se približi Evropskoj uniji. Vlada u Beogradu stavljena je pred svršen čin da je održavanje statusa quo na severu Kosova neodrživo sa stanovišta ljudske bezbednosti, odnosno vladavine prava i slobodnog protoka ljudi i robe.

Institucije na severu Kosova stvorila je Vlada Srbije, ona ih je održavala sve vreme, i sada je teško ubediti bilo koga da ona nema uticaja na tamošnje vođe. Javni govor onih koji odlučuju u Srbiji sve je umereniji u odnosu na ponašanje vladinih službenika tokom avgusta. Međutim, Vlada Srbije i predsednik još se nisu ogradili od balvan revolucionara. Čvrst stav vlade u tom pravcu doprineo bi smirivanju tenzija i spuštanju strasti među građanima Srbije, koji su odavno shvatili da Kosovo ne može da se vrati u granice Srbije.

Od Beograda niko ne očekuje da jednim potezom rasformira paralelne strukture. Mnoge od njih, na osnovu Ahtisarijevog plana, mogu lako da budu legalizovane u kosovskom sistemu. Ono što mora da se učini jeste da se rasformiraju ilegalne strukture bezbednosti.

Prepreka na putu ka stvaranju stabilnog regiona je želja srpske elite da zadrži sever Kosova. Računalo se da će međunarodna zajednica prihvatiti de facto stanje na terenu posle 1999. godine i kontrolu Srba nad severnim delom.

Pripreme Srbije za ono što se velikom brzinom dešava poslednja dva meseca traje već duže vreme, a u tom smislu pripremano je i javno mnjenje. Početak kraja obeležila je mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu da Rezolucija 1244 nije zabranila proglašenje države Kosovo. Beograd odustaje od "celog Kosova" i snage usmerava ka severu. Na decembarskim izborima poruka Beograda Srbima severno od Ibra bila je da bojkotuju izbore, dok je Srbima južno od ove reke data sloboda da glasaju. Oni koji predstavljaju zvanični Beograd proletos su prvi put javno izrekli ideju podele Kosova.

Suočen sa novom realnošću i nepopustljivošću međunarodne zajednice, Beograd manje govori o podeli, a više o stvaranju posebne teritorijalne autonomije za sever Kosova, računajući kao i u Republici Srpskoj na eventualno raspisivanje referenduma i pripajanje severa Kosova Srbiji. Jedna nevladina organizacija u Srbiji, za koju bi se moglo reći da je bliska Vladi, izašla je sa predlogom rešenja za sever Kosova koji je analogan modelu Dejtonskog sporazuma, odnosno Republike Srpske. Takvo rešenje, što se vidi na primeru Bosne i Hercegovine, vodilo bi disfunkcionalnosti Kosova.

Šta je danas situacija na terenu? Srbi koji su se uključili u kosovske institucije u svojim opštinama osetili su napredak, i u ekonomskoj i u bezbednosnoj sferi. Dobijaju donacije i od Vlade Kosova i od međunarodne zajednice, još uvek, naravno, nedovoljne. Neke opštine i lokalne vlade upuštaju se čak i u veće investicione projekte, kao što je slučaj sa opštinom Štrpci gde postoje dobre šanse da se obnovi ski-centar. Vidi se napredak i u infrastrukturi.

Severni deo Kosova, koji Srbi kontrolišu, nebezbedan je i za same Srbe. Nema slobode govora. Svako ko misli drugačije izložen je pretnjama, i to sa srpske strane.

Modele zasnovane na etničkoj matrici, koji nisu uvek i nužno zlo, treba posmatrati u specifičnom kontekstu bivše Jugoslavije. Pre svega ove autonomije nisu nastale dogovorom nego su posledica konflikta i deo ratnog plena. Beograd takvom politikom ulazi u sukob sa susedima u kojima su upravo tamošnji Srbi žrtve. Srbija takođe na svojoj teritoriji ne dozvoljava teritorijalne autonomije manjinskih zajednica. I treće, teritorijalne autonomije etničkih zajednica samo dalje produbljuju segregaciju.

Beograd iz ove situacije može da izađe mnogo lakše nego što se to predstavlja i nastavi put ka Evropskoj uniji. Za to mora jasno da pošalje evropsku poruku: važni su ljudi , a ne teritorije.

Autorka je izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava

 

KOSOVO

STRANA 2/3 ::: 1 | 2 | 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment