LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

 

ANTISEMITIZAM

STRANA ::: 1

INFO   :::  Ljudska prava > Antisemitizam > Antisemitizam nije nov fenomen

 

Antisemitizam nije nov fenomen

Beograd, 20. decembar 2009

 

Helsinški odbor oštro osuđuje sve pojave antisemitizma i zahteva od državnih organa da deluje u skladu sa zakonskim propisima koji zabranjuju širenje rasne, nacionalne i verske mržnje. Takođe, na državnim organima je da preduzme mere koje podrazumevaju da se u obrazovni sistem uključi nastava o holokastu i tako mladim generacijima suštinski objasni pojave antisemitizma. Predstavnici političke elite godinama odbijaju da prihvate da u Srbiji postoji antisemitizam i tvrdilo se da je to marginalna pojava.

Antisemitizam u Srbiji nije novi fenomen. Samo od 5. oktobra 2000. godine u više navrata je uzimao maha preko napisa, grafita, uvreda svih alternativnih grupa, a najviše preko preštampavanja starih antisemitskih rukopisa.

Upravo u vreme kada Srbija donosi svoju istorijsku odluku da se priključi Evropi, u centru Beograda, na Božićnom sajmu knjiga, mogu se naći i knjige koje bi po zakonu morale da budu zabranjene, jer pozivaju na mržnju i nasilje. Spisak antisemitskih naslova je dugačak i na to je pažnju skretao Helsinški odbor i Savez jevrejskih opština. Međutim, nije bilo adekvatnih reakcija.

Najnoviji prevod "Protokola sionskih mudraca", "Adske protuve", "Judeo bankari i boljševička revolucija", "Ajnštajn i Frojd - dva lažna jevrejska velikana", samo su neki od naslova koji se mogu naći na Božićnom sajmu knjiga, čiji organizator navodno nije poznat.

Osim rehabilitacije pojedinih ličnosti, poput Dimitrija Ljotića, Milana Nedića i Draže Mihajlovića i antisemitizam upućuje na zaključak da Srbija ima ambivalentan odnos prema antifašizmu i fašističkoj prošlosti čime relativizuje značenje pojma antifašizma.

Helsinški odbor zahteva da državni organi preduzmu odgovarajuće mere i kazne sve one koji propagiraju nasilje i mržnju. Srbija mora poštovati zakone koje je sama donela i insistirati na njihovom sprovođenju. Osim toga, država bi promptnom reakcijom pokazala da ne odobrava ili prećutkuje pojave kao što je antisemitizam.

 

ANTISEMITIZAM

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment