LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

 

OSETLJIVE GRUPE

STRANA ::: 1

INFO   :::  Ljudska prava > Tortura

 

ZEM-INSTITUCIJE-TORTURA

USPOSTAVITI MEHANIZAM KONTROLE RADA U
POLICIJSKIM STANICAMA

Beograd, 7. jula 2011. (Beta)

Potpredsednica Skupštine Srbije Judita Popović poručila je
danas da je država svesna torture koja se događa u zatvorima i policijskim stanicama i ukazala na neophodnost bolje kontrole rada u tim institucijama. "Svesni smo da je tortura prilično rasprostranjena i da nailazi na nerazumevanje svaki pokušaj da se tortura prikaže kao takva i da se pokrene postupak protiv počinilaca", kazala je Popović na panel diskusiji o torturi u zemljama OEBS-a. Ona je kazala da se u srpskom parlamentu trenutno biraju članovi komisije koja će nadzirati rad zatvora. "Svesni smo toga da to neće biti dovoljno i da torture nema
samo u zatvorima, već i u policijskim stanicama...   Detaljnije >>>

 

 

PROJEKTI EVROPSKE UNIJE

Sprečavanje torture u zatvorenim institucijama Centralne i Istočne Evrope

 

ZATVORI U SRBIJI

april 2004. - april 2005.

28.04.2005 , HCHRS

Autori: Marija Jelić, dr Igor Kuzmanović, dr Gordana Lukić - Samardžija Nataša Novaković, Marijana Obradović; Stručni konsultant: Marija Jelić; Beograd, 2005. Ova publikacija je deo projekta "Prevencija torture - podrška rehabilitaciji žrtava torture" koji finansira Evropska komisija - evropska inicijativa za

demokratiju i ljudska prava

Ova publikacija predstavlja rezulatat druge godine rada Helsinškog odbora na regionalnom projektu ''Prevencija torture - podrška rehabilitaciji žrtava torture'', koji je realizovan zahvaljujući pomoći Evropske komisije -
Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava. Osim Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, u ovom trogodišnjem projektu učestvuju i helsinški odbori iz Bugarske, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rusije i Međunarodna helsinška federacija. Na regionalnom nivou, osnovni ciljevi ovog projekta jesu prevencija torture, nehumanog ili ponižavajućeg...   Acrobat PDF (756kb) >>>

ZATVORI U SRBIJI

april 2003. - april 2004.

26.05.2004 , HCHRS

Autori: Marija Jelić, dr Igor Kuzmanović, Nataša Novaković,
Marijana Obradović; Stručni konsultant: Marija Jelić; Beograd,
2004. Ova publikacija je deo projekta "Prevencija torture - podrška rehabilitaciji žrtava torture" koji finansira Evropska komisija - evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava

Ova publikacija predstavlja rezulatat druge godine rada Helsinškog odbora na regionalnom projektu ''Prevencija torture - podrška rehabilitaciji žrtava torture'', koji je realizovan zahvaljujući pomoći Evropske komisije -
Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava. Osim Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, u ovom trogodišnjem projektu učestvuju i helsinški odbori iz Bugarske, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rusije i Međunarodna helsinška federacija. Na regionalnom nivou, osnovni ciljevi ovog projekta jesu prevencija torture, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u ustanovama zatvorenog tipa...   Acrobat PDF (907kb) >>>

  

OSETLJIVE GRUPE

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment