LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

INFO   :::  Ljudska prava > ODIHR objavio Vodič za zaštitu branitelja ljudskih prava

 

ODIHR objavio Vodič za zaštitu branitelja
ljudskih prava

20. jun 2014.

Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders >>>

Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS (Office for Democratic Institution and Human Rights, ODIHR/OSCE) objavila je Vodič za zaštitu branitelja ljudskih prava. Objavljivanje vodiča je ispunjavanje zahteva jedne od najvećih mreža organizacija civilnog društva, Platfrme građanske solidarnosti (Civic Solidarity Platform) istaknut, između ostaih u Dablinskoj deklaraciji (2012. godine). Helsinški odbor za ljudska prava jedan je od osnivača Platforme, koja okuplja više od 60 organizacija za ljudska prava u zemljama članicama OEBS i već tri godine učestvuje u radu konferencija civilnog društva koje se održavaju paralelno sa ministarskim sastankom OEBS.

Vodič je predstavljen na konferenciji „OEBS i zaštitnici ljudskih prava: 20 godina od Budimpeštanskog dokumenta“ koju su organizvali Švajcarska kao predsedavajuća OEBS i Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS (ODIHR) u Bernu 10. i 11. juna 2014. Konferenciji je prisustvovala i izvršna direktorka Helsinškog odbora Izabela Kisić.

Vodič je zasnovan na međunarodnim standardima, obavezama i najboljim praksama i predstavlja do sada najsveoubhvatniji dokument koga je izdala jedna međunarodna međuvladina organizacija. Uputstva za zaštitu ljudskih prava do sada su izdale i Evropska unija, Švajcarska i Norveška.

U mnogim zemljama, članicama OEBS opstruktivna politika vlasti, kao i zakonodavstvo su u suprotnosti sa međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava. „U nekim slučajevima naše kolege su platile životom svoju posvećenost ljudskim pravima. U drugima su izloženi dugim zatvorskim kaznama , kao što je naš kolega Ales Bialiatsky, vodeći beloruski zaštitnik ljudskih prava, Azimzhan Askarov - advokat u Kirgistanu, Evgenz Visthisko – ruski ekološki aktivista i Anar Mammadii – posmatrač na izborima u Azerbejdžanu“, ističe se u saopštenju Civic Solidarity Platform.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji očekuje da Vodič uskoro bude preveden na lokalne jezike i da ga Vlada Srbije, kao članica OEBS primenjuje u odnosu na zaštitnike ljudskih prava u zemlji , ali i na međunarodnom nivou u okviru međunarodnih organizacija.

Na otvaranju konferencije, predsedavajući OEBS, šef švajcarske diplomatije Didije Burkhalter istakao je važnost političke volje u odbrani zaštitnika ljudskih prava: „Implementacija normi ljudskih prava, na prvom mestu i iznad svega, zahteva jednu stvar: političku volju. Dozvoliti da se čuju glasovi zaštitinika ljudskih prava i civilnog drustva - čak i ako ti glasovi nisu prijatni - je osnova za dobro funkcionisanje demokratije“. „Ti miškarci i žene koji rade na tome da poboljšaju svest i poštovanje ljudskih prava, često na sebe preuzimaju rizik da pomognu svojim sugrađanima da žive dostojanstveno. Potrebna im je podrška koju zaslužuju“, dodao je Burkhalter.

Specijalni predstavnik Evropske unije za ljudska prava Stavros Lambrinidis poručio je „da jake vođe ne privode zaštitnike ljudskih prava već vode dijalog sa njima“. „Jezik nemoćnih protiv moćnih je univerzalni jezik i uvek je to unutar jedne kulture a ne protiv druge kulture. Zaštitnici ljudskih prava mogu da budu fini, ali to nije njihova uloga, već je njihova uloga da pokreću pitanja koja ’uznemiravaju’. Onaj ko unapređuje ljudska prava je nosilac promene u svakoj zemlji“, poručio je Lambrinidis. On je kazao da sloboda izražavanja ima smisla kada se „ne slažemo, a posebno kada se veoma ne slažemo“. „Vlade nemaju obavezu da se slažu sa civilnim društvom; one imaju jasnu obavezu da osiguraju bezbedno okruženje za zaštitnike ljudskih prava“, rekao je Lambrinidis.

Savetnik predsednika Srbije Ivan Mrkić rekao je da je „sprečavanje napetosti izazvanih kršenjem ljudskih prava prvi korak ka ostvarenju mira i bezbednosti za sve na području OEBS“. Ambasador i šef radne grupe za srpsko predsedavanje OEBS Dejan Šahović je izjavio da će prioritet Srbije biti saradnja sa organizacijama civilnog društva i dijalog sa zaštitnicima ljudskih prava“.

O Vodiču za zaštitu branitelja ljudskih prava negativan stav imali su samo zvanični predstavnici Rusije i Vatikana.

Platforma smatra da bi članice OEBS trebalo da slede Vodič, postavljajući zaštitu branitelja ljudskih prava na novi nivo. Organizacije okupljene oko Platforme smatraju da bi 2016, trebalo oceniti kako se Vodič primenjuje u zemljama članicama OEBS. Nakon toga mogao bi da počne proces izrade nacrta novih, nadograđenih i proširenih obaveza o sigurnosti branitelja ljudskih prava.

 

Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment