LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

INFO   :::  Ljudska prava > OEBS Paralelna konferencija civilnog društva

 

OEBS Paralelna konferencija civilnog društva

Beograd, 1-2. decembar 2015.

Agenda - OEBS Paralelna konferencija organizacija civilnog društva (623kb) >>>

Outcome Documents of the OSCE Parallel Civil Society Conference (1.79mb) >>>

Izveštaj - Proces samoocenjivanja stepena ispunjenosti preporuka OEBS u Srbiji (1.68mb) >>>

 

 

  MEDIJI O OEBS PARALELNOJ KONFERENCIJI CIVILNOG DRUŠTVA

 

TANJUG - OEBS Paralelna konferencija organizacija civilnog društva

TANJUG - Preporuke civilnog društva OEBS

Danas - Paralelna konferencija OEBS

Radio Slobodna Evropa - Civilno društvo upozorava OEBS na sistematska kršenja ljudskih prava

Glas Amerike - Kršenja ljudskih prava u članicama OEBS-a

Press Online - Preporuke civilnog društva OEBS-u

Slobodni Mediji - OEBS samit u Beogradu istorijska prekratnica

 

Paralelna konferencija civilnog društa OEBS zemalja održana je 1-2. decembra 2015. u Beogradu u organizaciji Platforme građanske solidarnosti i Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Konferencija se svake godine (od 2010.) održava uoči Ministarskog sastanka OEBS i jedan je od najznačajnijih međunarodnih događaja civilnog društva danas.

Učesnici su usvojili dokument Platforme građanske solidarnosti koji sadrži preporuke u oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Preporuke se svake godine predaju predsedavajućem i kopredsedavajućima OEBS, te su ove godine dokument primili šef radne grupe srpskog predsedavanja OEBS ambasador Dejan Šahović, stalni predstavnik Nemačke u OEBS u Beču ambasador Eberhard Pohl i šef radne grupe švajcarskog predsedavanja OEBS ministar Raphael Nägeli. Preporuke su takođe upućene OEBS institucijama.

Tokom konferencije predstavljena je i Beogradska deklaracija o slobodi izražavanja, a teme tog panela su bile suprotstavljanje ekstremizmu i govoru mržnje, propaganda, umetničke slobode i online slobode. Predstavnica OEBS za slobodu medija Dunja Mijatović istakla je važnost saradnje sa civilnim društvom i podsetila na nekoliko najvećih izazova sa kojima se predstavnici medija suočavaju u zemljama članicama OEBS.

Predstavljeni su i najvažniji zaključci izveštaja o ispunjavanju OEBS obaveza u oblasti ljudskih prava u Srbiji koji su napisali predstavnici Koalicije organizacija civilnog društva za monitoring ispunjavanja OEBS obaveza u oblasti ljudskih prava u Srbiji. Ovaj izveštaj deo je procesa samoevaluacije koju sprovodi predsedavajući OEBS. Izveštaj obrađuje nekoliko tema: izbore, prava Roma i drugih nacionalnih manjina, slobodu okupljanja, rodnu ravnopravnost, slobodu izražavanja i zaštitu branitelja ljudskih prava.

Drugi dan konferencije počeo je razgovorom o migracijama. Predstavnici organizacija civilnog društva govorili su o solidarnosti i ljudskim pravima u radu sa izbeglicama i strategijama civilnog društva za migracione politike koje poštuju ljudska prava. Predstavnici ODIHR i nemačkog predsedavanja OEBS govorili su i o aktivnostima koje su u tom kontekstu planirane za 2016. godinu. Najavljeni su i nemački prioritieti u oblasti ljudskih prava za 2016. godinu u oblasti ljudskih prava: tolerancija i nediskriminacija, nacionalne manjine i sloboda izražavanja i medija.

Platforma građanske solidarnosti je jedna od najznačajnijih grupa nezavisnih nevladinih organizacija iz zemalja članica OEBS. Konferenciji je prisustvovalo više od 80 učesnika iz 25 zemalja, uključujući Rusiju, SAD, zemlje članice Evropske unije, postsovjetske zemlje i zemlje Zapadnog Balkana. Konferenciju je organizovala Platforma za građansku solidarnost u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i humanrights.ch, i uz podršku Međunarodnog partnerstva za ljudska prava, Holandskog helsinškog odbora, srpskog predsedavanja OEBS, Misijom OEBS u Srbiji, Misijom OEBS na Kosovu, Prisustvom OEBS u Albaniji, Misijom OEBS u Crnoj Gori, Misijom OEBS u Bosni i Hercegovini i Misijom OEBS u Skoplju.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment