LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

INFO   :::  Ljudska prava > Političke elite bez legitimiteta za proces pomirenja

 

 

Radionica „Regionalno pomirenje: dometi i problemi“

Političke elite bez legitimiteta za proces pomirenja

5. februar 2016.

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizovao je 5. februara 2016. godine u Beogradu, radionicu „Regionalno pomirenje: dometi i problemi“. Učesnici su bili predstavnici organizacija civilnog društva i aktivisti iz zemalja Zapadnog Balkana, kao i Norveške, Ukrajine, Moldavije, Švajcarske, predstavnici Misije OEBS u Srbiji, međunarodne i akademske zajednice i medija.

Učesnici radionice govorili su o napretku postignutom u procesu regionalnog pomirenja i suočavanja sa prošlošću u postjugoslovenskim zemljama, problemima koji ometaju te procese i ulozi različitih aktera u procesu regionalnog pomirenja – državnih institucija, političkih elita, organizacija civilnog društva, akademskih i građanskih krugova, itd. Učesnici su takođe razgovarali o ulozi međunarodnih institucija – pre svega Haškog tribunala i institucija Evropske unije – u procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu. Zaključili su da se proces regionalnog pomirenja odvija sporo, da je tokom 20 godina od raspada Jugoslavije i završetka rata učinjeno manje nego što je bilo neophodno, kao i da postjugoslovenska društva nisu spremna za ozbiljno suočavanje sa prošlošću. Ključnu ulogu u procesu pomirenja imaju vladajuće političke elite koje, po mišljenju većine učesnika, osim nedostatka političke volje, nemaju ni legitimitet ni kapacitet da dovedu do iskrenog pomirenja u postjugoslovenskim zemljama. Neophodno je, stoga, aktivnije učešće nevladinih organizacija, civilnog društva, akademske zajednice, mladih i drugih građana.

Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko istakla je da je suočavanje sa prošlošću transgeneracijski proces, ali da “ipak možemo konstatovati da se region nalazi u regresiji u svakom pogledu“. „Sve novonastale države”, dodala je prolaze kroz važne transformativne procese, konsolidacija država nije dovedena do kraja, u većini njih tranzicija je manje-više bila neuspešna, a usvajanje novih vrednosti gotovo nije ni počelo. U tom kontekstu treba pomenuti i stvaranje novih nacionalnih identiteta koji imaju unutrašnju i spoljnju komponentu. Nažalost, sve pokazuje da oni samo produbljuju tenzije u regionu, jer se u njih ugrađuju narativi i stereotipi koji produbljuju nerazumevanje“. Što se Srbije tiče, rekla je: „interpretacija nedavne prošlosti mora biti zasnovana na konkretnim, dokazanim činjenicama ma koliko one bile neprijatne. Suočavanje istovremeno pokazuje i meru zrelosti srpskog društva i njegove spremnosti da prihvati aktuelne civilizacijske vrednosti. Od naše traume možemo pobeći samo ukoliko tu prošlost razumemo“.

Istoričar Hrvoje Klasić rekao je: „Nažalost sve više ljudi sve aktivnije obračunava s onim delom prošlosti koji im ne odgovara ili ističe onaj koji im odgovara... Povjest jeste učiteljica života, ali mi smo veoma loši učenici. Na neke stvari bi i mogli posegnuti u prošlost, pa recimo usporediti kako je izgledao rat u Hrvatskoj, a kako je izgledao rat u Evropi od 1939. do 1945. godine, a onda otići 15-20 godina kasnije i pogledati što se događa u toj istoj Evropi i na području bivše Jugoslavije. Kako izgledaju odnosi izmežu Nemačke i Francuske 1965. i kako izgledaju odnosi između Hrvatske i Srbije 2015. godine? Koliko smo napravili i jesmo li napravili dovoljno možete sami proceniti“.

Istoričar Milivoj Bešlin rekao je da se u nerazvijenim društvima kakva su balkanska istoriografija nije oslobodila pragmatične funkcije izgrađivanja i homogenizacije nacionalnog identiteta i postrojenja ideologije političkog nacionalizma. „Zbog toga će borba za interpretaciju ratova devedesetih koja nama neminovno sledi biti „borba za istoriju”, borba za racionalno i kritičko mišljenje u društvu koje jedino može napraviti distancu prema politici velikodržavlja, etničkog čišćenja, zločina i genocida“, rekao je Bešlin.

Psiholog Žarko Korać rekao je da se ljudi teško suočavaju sa zločinima i stvarima koje su učinjene u ime njihove nacije i u njihovo ime: „To je otpor koji je veoma stabilan i značajan. Zapravo je potrebna vrlo svesna akcija političke, intelektualne elite koja bi to promenila i tu vrstu suočavanja uradila. Mi, nažalost, moramo da idemo protiv nečega što je deo ljudske prirode, zato mi koji o tome govorimo nismo popularni“.

Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević istakla je važnost uspostavljanja kulture mira, dodajući da ne može doći do „plodonosnog povratka u normalno ljudsko stanje dok u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji vladaju ljudi koji imaju ratno iskustvo“.

Univerzitetski profesor Obrad Savić zaključio je da se „proces pomirenja kao normativni i politički zadatak za buduću demokratsku državu ne može izvesti na osnovu kapaciteta koji bi nam nudile zaraćene etnije“.

Organizaciju radionice su podržali Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) i Fondacija za promociju otvorenog društva (OSF).

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment