NACIONALNI PROGRAM

Akteri  |  Srpska pravoslavna crkva  |  Raspad Jugoslavije
Dosije Ćosić  |  Dosije Karadžić  |  Dosije Mladić  |  Dosije Jurišić

 

AKTERI

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Nacionalni program > Akteri - STRANA 2 > Diplomatski oprez i unutarnji pritisak

 

 

DR DARKO TANASKOVIĆ

ISLAMSKI ČINILAC U SPOLJNOPOLITIČKOM NASTUPANJU BiH (3)

Diplomatski oprez i unutarnji pritisak

Spojivo kao vatra s vodom. - Raskorak između deklarativnog i stvarnog

 

Teško je ne složiti se s više puta ponovljenim kosmopolitiskim zalaganjem agilnog dr Silajdžića da pristup međunarodnim odnosima treba odlučno deideologizovati, otvoriti se svim obzorjima i svim mogućnostima razvijanja i unapređivanja već uspostavljenih, a delom sada ugroženih, političkih i ekonomskih odnosa sa svetom, bez kompleksa i iracionalnih opterećenja istraživati nove predele saradnje, osmišljeno se pri tome koristiti svim našim (jugoslovenskim i bosanskohercegovačkom) komparativnim prednostima, a pre svega vlastitom kulturnom pluralnošću i prirodnom pozicijom "komunikatora između Istoka i Zapada". Ništa se ne može prigovoriti ni razumnom upozorenju da ćemo sve svoje potencijale uspešno "staviti u pogon", a poljuljani međunarodni ugled u kredibilitet vaspostaviti tek onda kad civilizovano, mirno i na opšte zadovoljstvo razrešimo svoje unutrašnje nesporazume i sukobe, koji nas sve zajedno tragično unazađuje u vreme ubrzanog globalnog razvoja.

Zar već svakome nije jasno da su nam danas potrebni "stručnjaci umesto epskih junaka" i da je iracionalnost naša "najskuplja promašena investicija"? Ko bi se usudio da protivreči ovako naglašeno racionalnom pristupu jednog balkanskog ministra inostranih dela? Ni potpisnik ovih redova nema, naravno, takvu besmislenu i samoubilačku nameru, ali mu, baš stoga što su Silajdžićevi načelni stavovi do te mere kristalno izbrušeni i logični stabilno postavljeni, neodoljivo smetaju neka uzgredna zamućenja. Ne nagoveštavaju li ona, zasad samo kao upozoravajuće vlaženje kroz nevidljive naprsline na lepim i nasmejanim kulisama, uporni tok neke moćne ponornice, čije bi obilnije izbijanje na svetsku scenu zbrisalo i u nepovrat odnelo sve principe i svu toliko usrdno prizivanu racionalnost?

 

Apologetska retorika

Sav diplomatski oprez s kojim dr Haris Silajdžić pomno i inteligentno nastoji da svoje izjave učini prihvatljivim za što širi krug domaće i strane javnosti, izbegavajući čak i najmanji prizvuk jednostranosti i isključivosti, nije, međutim, dovoljan da ga u potpunosti zaštiti od siline unutarnjeg pritiska najdubljih i najčvršće ukorenjenih versko-ideoloških opredeljenja. Povremeni karakteristični retorički proplamsaji, islamske apologetike i ne treba da nas čude u diskursu bivšeg šefa kabineta reis-ul.uleme Islamske zajednice u SFRJ, koji je, uz bok gospodina Alije Izetbegovića, nedavno sedeo u prvom redu počasnih zvanica prilikom svečanog ustoličenja vrhovnog islamskog poglavara i predaje Menšure (ovlašćenja) u Carevoj džamiji u Sarajevu.

Sporna svakako nisu i ne mogu biti neprikosnovena lična i intimna verska osećanja dr Silajdžića, ali je pitanje koliko su njihovo prenošenje u ideološku ravan i sistemsko ugrađivanje u deklarativnu i praktičnu artikulaciju spoljne politike jedne evropske države spojivi s nadideološkim i racionalnim pristupom, za koji se bosanskohercegovački ministar inostranih poslova s razlogom zalaže. Silajdžićeva "endemska" subjektivnost i muslimanska pristrasnost prepoznatljive su u mnogim pojedinostima njegovih javno izrečenih sudova, ocena i stavova.
Na najoštrijem aksiološkom planu, dr Silajdžić, i pored doslednog nastojanja da prikrije svoje lične predilekcije, ne uspeva da se otme poznatoj, manihejski dualističkoj dihotomiji, prema kojoj materijalistički Zapad pripada području tame, a duhovni (islamski) Istok svetlosti. Objašnjavajući suštinu sukoba između Zapada i Istoka kao "pitanje dominacije jedne ekonomske i kulturne paradigme nad drugom", tj. Zapadnog modela nad istočnim, dr Silajdžić konstatuje "da je Zapad u manjoj mjeri ideološki motiviran nego što je to slučaj sa islamom". Može se, prema njegovom mišljenju "reći da je riječ o suprotstavljenosti neideologije i ideologije", "o suprotstavljenosti tehnoloških inferiorne ali ideološki apostrofirane paradigme i jedne dominantne i pragmatične paradigme. Sasvim uprošćeno, radi se o srazu materije i duha",. Nervoza Zapada izvire iz toga što je njegov globalni kulturni model ugrožen, a to znači i proizvodnja, potrošnja, efikasnost i profit. "Hereza islamskog modela leži u tome što islam ovim bogovima Zapada pretpostavlja višu referencu, neko više Nebo! - poneseno zaključuje da Haris Silajdžić svoju filozofsku hutbu (vid. "Nedelja", 3. mart 1991). Svakome ko je pročitao bar i jednu reprezentativnu poslanicu nekog od tzv. Islamskih reformista novog doba ili, pak, pragmatičnih ideoloških priručnika redukcionističkog (neo)fundamentalizma, gornji navodi moraju zazvučati veoma poznato. Islamistički slabije obaveštenim čitaocima preporučujemo da pogledaju, na primer, paradigmatični tekst Huršida Ahmeda "Priroda islamskog preporoda",ili, pak ono što je Sejid Kutb, "ideolog islamske obnove", podrazumevao pod "džahilijjetom", a sve u zborniku "Suvremena ideologijska tumačenja Kurana i islama" (Zagreb, 1990).

Sasvim u skladu s prethodnim, dr Silajdžić, takođe na više nego prepoznatljiv način, nadmoćno tumači kako je u čitavoj priči o "islamskom fundamentalizmu riječ prije svega o nepoznavanju, a u nekim slučajevima i o ne baš dobrim namjerama", a o ovoj izmišljenoj pojavi "pišu i izjašnjavaju se u javnosti ljudi koji nemaju osnovnih predznanja o islamu, ni o tome fundamentalizmu".

Problem je, veli dalje dr Silajdžić, samo u tome što "muslimani, naročito u siromašnim i nerazvijenim zemljama sa većinskim islamskim stanovništvom, pokušavaju da potvrde pravo na sopstveni identiet koji se ne može zanijekati", a "ukoliko ljudi potraže neki svoj put, pokušavaju oživotvoriti svoj sistem vrijednosti, onda se to naziva političkim islamom, fundamentalizmom" (Borba, 3. maj 1991). I ovo je, dakako, jedno moguće objašnjenje kontroverze oko islamskog fundamentalizma ili tzv. "islamskog fundamentalizma" i ishod je sasvim legitimnog, mada ne i naročito originalnog, smera rasuđivanja. Nevolja je samo u tome što je sistem vrednosti u osnovi determinisan premisama takvog rezonovanja spojiv s proklamovanim. Silajdžićevim modernim, nadideološkim, racionalnim i otvorenim spoljnopolitičkim prilazom realnostima savremenog svetskog poretka koliko vatra sa vodom ili drvo sa gvoždem. Otuda se protagonisti nove bosanskohercegovačke spoljne politike često nađu u neprilikama koje im raskorak između deklarativnog i stvarnog pred javnošću zakonito priređuje. Oni u takvim situacijama pribegavaju objašnjenjima koja su po stepenu istinitosti i konzistentnosti negde između vatrene vode i drvenog gvožda.

 

Ne može u istu ravan

Kad, recimo, gospodin Alija Izetbegović izjavi da bi Organizacija islamske konferencije, kojoj bi delegacija BiH, odnosno SDA, želela prisustvovati, trebalo bi se u vezi s jugoslovenskom krizom angažuje na isti način i u istoj meri kao i Evropska zajednica, a da je ta konferencija po svojoj prirodi laičkog karaktera (!), onda i dobro obavešteni ministar za međunarodne odnose nema kud, već je prinuđen da "razjasni" kako je to "konferencija tipa, recimo ACEAN-a, neke evropske integracije ili slično". Njenim sednicama, u svojstvu posmatrača, prisustvuje, recimo, i delegacija SAD, pa što ne bi i SDA? Dakle, SDA kao SAD!

Teško je poverovati da je dr Silajdžić sa takvim i sličnim stavovima nastupao i tokom nedavne posete SAD, svetskoj imperijalističkoj metropoli, o čijoj je ulozi u međunarodnim odnosima kao politikolog redovno pisao negativno, a sada se baš njoj eto, obraća s molbom za veće i energičnije angažovanje u stvarima svoje vlastite zemlje. O tome da se suštinski Organizacija islamske konferencije ne može stavljati u istu ravan sa sekularno utemeljenim međunarodnim regionalnim ili interesnim organizacijama i asocijacijama nije jasno samo onima koji ne vide ili ne priznaju granicu koja u određenim područjima stvarnosti i života operacionalno razdvaja sferu religiskog i od sfere sekularnog, ovosvetskog od onosvetskog, a što su čak i islamski pravnici nastojali sistemski različiti razdvajanjem (a ne i odvajanjem!) šerijata od fihla.

Srećom za one manje obaveštene, u istom broju sarajevske "Nedjelje", štaviše na poledini istoga lista na kome dr Silajdžić poredi OIK sa ASEAN-om i evropskim integracijama, objavljen je odličan tekst Ejuba Štitkovca "Kucanje na islamska vrata", koji stvari razložno predstavlja u nešto drugačijem svetlu. Za utehu krmanošima nove bosanskohercegovačke spoljnopolitičke orijentacije neka posluži činjenica da se istanbulskoj ministarskoj konferenciji 46 islamskih zemalja lamentom o ugroženosti Muslimana u Jugoslaviji, posebno istočnoj, obratio reis.ul.ulema Jakub Selimoski. Na konferenciji je, inače, pominjana i mogućnost stvaranja neke vrse multinacionalnih islamskih vojnih snaga!

Ako se sagledaju u ???? temeljnih aksioloških postavki koje prisijavaju kroz Silajdžićeve izjave, a o kojima je do sada bilo reči, na sasvim poseban način rečita i zanimljiva postaju i njegova zapažanja o neveselim unutarjugoslovenskim prilikama i njihovom negativnom odražavanju na spoljnopolitičkom planu. I tu je dr Silajdžić krajnje uzdržan i diplomatski obazriv, ali ipak dopušta da se nasluti značajno poremećena ekvidistanca njegovog stava prema pojedinim stranama u drami jugoslovenskog etničkog, konfesionalnog i političkog sukobljavanja. Svoju "objektivnost" on je, istina, nagoveštavao i ranije, recimo prilikom podnošenja referata na pretežno istomišljeničkom skupu "Vjera i sukobi na Kosovu", čiji je organizator bio Mešihat Islamske zajednice u BiH.

(Politika, 12. avgust 1991.)

 

AKTERI

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment