NACIONALNI PROGRAM

Akteri  |  Srpska pravoslavna crkva  |  Raspad Jugoslavije
Dosije Ćosić  |  Dosije Karadžić  |  Dosije Mladić  |  Dosije Jurišić

 

AKTERI

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Nacionalni program > Akteri - STRANA 2

 

BILJANA PLAVŠIĆ

Intervju (21. decembar 1990)

Nakon pobede SDS
Mislim da ćemo morati da menjamo shvatanje istorije. Kroz celi školski sistem, moglo bi tako da se kaže, stvorena je jedna veštačka kultura - Jugoslavija se vezivala samo za AVNOJ i Josipa Broza. A ona nije nastala 29. novembra u Jajcu. Tamo je samo na izvestan način obnovljena. Jugoslavija je nastala
1918. godine. Ono što je stvoreno u Jajcu bilo je očigledno privid...
MS Word (46kb) >>>

 

VUK DRAŠKOVIĆ

Imamo napisan Ustav
A one bi onda obuhvatile sve ono što Vi zovete srpske zemlje?
Apsolutno. Tu ne da nismo napravili nijedan ustupak, nego ga nećemo nikada napraviti. Zapadne granice Srbije. Evo, upravo su juče i do drugog septembra će
biti omeđene
referendumom. Ovo sve kuda ide referendum u Hrvatskoj, to su zapadne granice zapadne Srbije. I nije ih crtao Jovan
Rašković. I nije ih crtao...
MS Word (78kb) >>>

 

Dr. Mihajlo Đurić

ANALI PRAVNOG
FAKULTETA U BEOGRADU

Maj-Jun 1971

Zbog toga bi možda bilo vredno da pomenemo da istorija ne poznaje samo redovni odnosno ustavni postupak za promenu postojećeg ustava, već i neustavni put odnosno promenu vanustavnim sredstvima, da narod nema samo dužnost da se pokorava legitimnoj vlasti, već da izvorno raspolaže pravom na otpor i pobunu...
MS Word (52kb) >>>

 

VUK DRAŠKOVIĆ,
POVODOM VUKOVARA
(28. NOVEMBAR 1991)

POSKIDATI KAPE I ĆUTATI

Ne mogu da čestitam vukovarsku pobedu, koju tako euforično slavi ratnom propagandom opijena Srbija. Ne mogu, jer neću da se ogrešim o mrtve, o hiljade mrtvih, a ni o neprolazni bol i nesreću
svih preživelih
Vukovarčana. "Prokleti bili, šta su nam učinili!" - kunu preživeli i Srbi i Hrvati iz Vukovara. Pri tom, najčešće spominju...   Detaljnije >>>

 

VOJISLAV KOŠTUNICA

"Najkraće rečeno, stanovište Demokratske Stranke Srbije o Republici Srpskoj moglo bi se izraziti na sledeći način: Uvažavajući Dejtonski sporazum kao činjenicu
sile, a ne pravde i prava, DSS smatra da treba činiti sve da se Republika Srpska, ta država u tuđoj državi, u Bosni i
Hercegovini što više osamostali, bude što samostalnije, svoje
atribude državnosti što više da istakne, i normalno, da se opet uspostave što...
MS Word (29kb) >>>

 

MAKAZE PO
NACIONALNIM ŠAVOVIMA

Nikola Popović, direktor Instituta za savremenu istoriju

Nacionalna ideja dovodila
je balkanske narode u sukobe, jer nije poštovan princip da svoje države obrazuju na sopstvenoj teritoriji, kaže Nikola B. Popović, direktor Instituta
za savremenu istoriju. - Evropska stvarnost pokazuje da ideja o državi-
naciji nije preživela. - Kako su Grčka i Turska uspešno razmenile teritorije. - Razgraničenje na osnovu prava vlasništva...
MS Word (36kb) >>>

 

PISAO VOJISLAV
KOŠTUNICA

Položaj u kome se danas nalazi srpski narod teško
da se može porediti sa nečim sličnim u njegovoj, nimalo lakoj istoriji. U
vreme najvećih vojnih i političkih poraza nije ugasnula svetlost srpske državne i nacionalne ideje. Postavljena na zdrave nacionalne i duhovne temelje od strane Nemanjića, srpska država
je mogla posle skoro pet vekova čamovanja u turskom ropstvu da bude obnovljena, da doživi svoj...
MS Word (61kb) >>>

 

ULOGA PRAVNE ELITE
U ODBRANI SRPSKOG
NACIONALNOG
PROGRAMA

Svojim višegodišnjim istupanjem u javnosti i raznim angažmanima, bilo kao pojedinci, a neretko
kao grupa, profesori Pravnog fakulteta su sebi pribavili epitet "antihaškog lobija", a Pravnom fakultetu "antihaškog bastiona".
Mada je široj javnosti najviše poznat profesor Kosta Čavoški, koji je svakako najeksponiraniji, te profesori Oliver Antić, Ratko Marković i Smilja Avramov...
MS Word (204kb) >>>

  

DR DARKO TANASKOVIĆ

ISLAMSKI ČINILAC U SPOLJNOPOLITIČKOM NASTUPANJU BiH (4)

PO STAROMODNOJ ŠEMI

Vezivanje zakonitosti i reda za islamsku državu. - Verski ključ za diplomatiju

Zabrinuti dr Haris Silajdžić rezignirano konstatuje da je krajnje nepovoljan razvoj događaja u Jugoslaviji već do sada silno štetio čitavoj zemlji, što dakako nije sporno, a da Bosni i Hercegovini, na žalost, "u takvom okruženju neće biti pružena prilika da u potpunosti kapitalizira svoju središnju poziciju u okviru Jugoslavije i poziciju
povjesne...   Detaljnije >>>

 

DR DARKO TANASKOVIĆ

ISLAMSKI ČINILAC U SPOLJNOPOLITIČKOM NASTUPANJU BiH (3)

DIPLOMATSKI OPREZ I UNUTARNJI PRITISAK

Spojivo kao vatra s vodom. - Raskorak između
deklarativnog i stvarnog

Teško je ne složiti se s više puta ponovljenim kosmopolitiskim
zalaganjem agilnog dr Silajdžića da pristup međunarodnim odnosima treba odlučno deideologizovati, otvoriti se svim obzorjima i svim mogućnostima razvijanja i unapređivanja već uspostavljenih, a delom sada...   Detaljnije >>>

 

DR DARKO TANASKOVIĆ

ISLAMSKI ČINILAC U SPOLJNOPOLITIČKOM NASTUPANJU BiH (2)

MOLBA TURSKOM LIDERU

Predlog da BiH bude zastupljena na sastanku Organizacije islamske konferencije. -
"Antievropocentrična" usmerenja

Znatno veći i izrazito protivrečni publicitet, svakako i usled zaoštravanja
jugoslovenskih unutrašnjih prilika, ali ne isključivo zbog toga, dobila je Izetbegovićeva poseta Turskoj, do koje je došlo polovinom jula. Iako ekonom...   Detaljnije >>>

 

DR DARKO TANASKOVIĆ

ISLAMSKI ČINILAC U SPOLJNOPOLITIČKOM NASTUPANJU BiH

KA EVROPI PREKO LIBIJE
I IRANA

Posete o kojima je javnosti
više predočavana ekonomska
nego politička veza

Nostalgično prelistavanje poslednjih, još svežih stranica jugoslovenskog političkog spomenara može se i u saznajnom smislu pokazati veoma korisnim putokazom za snalaženje u trenutnom ratnom i diplomatskom metežu u Jugoslaviji i oko nje. Pogotovo je uputno analitički se a posteriori zadržati na...   Detaljnije >>>

 

AKTERI

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment