NACIONALNI PROGRAM

Akteri  |  Srpska pravoslavna crkva  |  Raspad Jugoslavije
Dosije Ćosić  |  Dosije Karadžić  |  Dosije Mladić  |  Dosije Jurišić

 

AKTERI

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Nacionalni program > Akteri - STRANA 2 > Po staromodnoj šemi

 

 

DR DARKO TANASKOVIĆ

ISLAMSKI ČINILAC U SPOLJNOPOLITIČKOM NASTUPANJU BiH (4)

Po staromodnoj šemi

Vezivanje zakonitosti i reda za islamsku državu. - Verski ključ za diplomatiju

 

Zabrinuti dr Haris Silajdžić rezignirano konstatuje da je krajnje nepovoljan razvoj događaja u Jugoslaviji već do sada silno štetio čitavoj zemlji, što dakako nije sporno, a da Bosni i Hercegovini, na žalost, "u takvom okruženju neće biti pružena prilika da u potpunosti kapitalizira svoju središnju poziciju u okviru Jugoslavije i poziciju povjesne, geografske i kulturne spone između Istoka i Zapada", kao "faktor koji raspolaže određenim predispozicijam apotrebnim za priključivanje novim civilizacijskim tokovima".

Muslimane osebno blokiraju i sprečavaju da ostvare svoj civilizacijski uzlet, ko bi drugi, nego "protagonisti velikosrspskog scenarija". Taj opaki scenario, doduše, lomi "kičmu i muslimanskog i srpskog genija i talenta", a njegova krvava realizacija dokaz je nemoći da se "otrgnemo od našeg biologiziranog nacionalfundamentalizma i da se nadgradimo" ("Muslimanski glas", 5. juli 1991).

 

Opasni talas

Tako dr Silajdžić, uz nemoć da se nepristrasno otrgne od talasa srbomržnje, opasno nadošlog u onom delu muslimanske sredine kome, izgleda, beznadežno pripada, i sam daje pojmovno-terminološki doprinos "fundamentalizmologiji", uvođenjem u opticaj biologiziranog nacionalfundamentalizma. Bez pominjanja bar nekog fundamentalizma očigledno se više ne može pretendovati na uverljivost.

I bez ovakve Silajdžićeve ekspertske dijagnoze, u Jugoslaviji je sve manje onih koji još uvek nisu shvatili pogubnost tetrogradnog političkog apsolutizovanja nacionalne dimenzije individualnog i kolektivnog identiteta, što se u nekim jugoslovenskim sredinama ubrzo zakonito izrodilo u postizborni totalitarizam ostrašćenih, primitivnih i isključivih šovinizama, s opsesivnim državotvornim ambicijama. Nacionalfundamentalizam, dakle, defitivno jeste negativan, ali bi bilo zanimljivo saznati kakvu nam "nadgradnju" predlaže dr Silajdžić. Ako bi nacionalfundamentalizam idealno trebalo transcendirati izdizanjem ka "nekoj višoj referenci, nekom višem Nebu", zamenjujući ga, zapravo, jednim određenim spiritualnim fundamentalizmom, onda je u tome teško videti neki iskorak na racionalnosti i neideologičnosti, za koje se bosanskohercegovački ministar inače svesrdno zalaže.

Silajdžićevo shvatanje uzornog društvenog poretka može se prilično pouzdano naslutiti na osnovu jedne njegove dva puta ponovljene konstatacije, što isključuje primedbu da je, možda, reč o slučajnosti. U razgovoru s novinarom "Borbe" Nenadom Briskim, dr. Silajdžić je izrazio čvrsto uverenje "da je islam igrao i da će igrati konstruktivnu ulogu u modernom svijetu, zbog toga što islam kao politički entitet, tamo gdje je to ostvareno, funkcioniše u uslovima zakonitosti i reda", a čitav problem današnjeg sveta jeste "problem zakonitosti i reda". Na istovetan način, a povodom nesrećnog "blokiranja Muslimana kao konstruktivnog i integrativnog faktora", u Jugoslaviji, dr Silajdžić u "Muslimanskom glasu" početkom jula naglašava muslimansku "sposobnost djelovanja u uslovima zakonitosti i reda".

 

Ono što onespokojava

Niko razuman ne može, naravno imati ništa protiv zakonitosti i reda, jer, kako je to lepo iskazao Gete, "jedino na zakon može dati slobodu". Bez uspostavljanja i poštovanja zakonitosti i reda nemoguće je zamisliti funkcionisanje demokratskog društva slobodnih i ravnopravnih građana. Zbunjuje i nemalo onespokojava, međutim, Silajdžićevo vezivanje zakonitosti i reda za ostvarenje islama kao političkog entiteta, što će reći, za islamsku državu. Kako to otprilike u praksi izgleda ilustruju primeri Irana, Pakistana, Saudijske Arabije i, delimično, još nekih muslimanskih zemalja.

Ilustracije radi, navešćemo šta s tim u vezi u svojoj knjizi o iranskoj islamskoj revoluciji "U ime Alaha" (Zagreb, 1987) piše Hido Bišćević, kome se bez rezerve može verovati, jer je (bio)osvedočeno dobar poznavalac iranske situacije, a i sasvim sigurno nije "protagonist velikosrpskog scenarija": "Ono što islam, dakle, bitno razlikuje od materijalističkih škola mišljenja - iz kojih izrastaju i građanske i socijalističke političke teorije i sustavi - prije svega je upravo insistiranje na duhovnosti svijeta i uvjerenje da korjenita promjena društvenih odnosa ne može biti potpuna ukoliko se zadržava na razini materijalnoga"... "To, dakle, nije sustav koji bi poštovao građansku "volju većine", niti sistem oslonjen o "interes klase" kao u socijalističkoj teoriji", jer, "islam odbija Boga lišiti kontrole nad zakonodavnom, pravnom i izvršnom vlašću".

Gospodin Alija Izetbegović, i sam pravnik, s razlogom, stog anapominje da je "u većini slučajeva Evropljaninu nemoguće" u spisima velikih muslimanskih pravnika "razdvojiti pravo od teologije, a da uostalom "islam to razdvajanje i ne priznaje". ("Islam između Istoka i Zapada", Beograd, 19864). Poznata "Islamska deklaracija" istog autora sadrži i sledeći izričiti stav: "Nema, dakle, ličnog principa, a država treba da bude izraz i da podržava moralne koncepte religije", budući da "islam jasno isključuje pravo i mogućnost djelovanja bilo koje strane ideologije na svom području."

To bi, ukratko, bile "demokratske" pretpostavke ostvarivanja uslova zakonitosti i reda tamo gde se islam realizuje kao politički entitet. Sklonost takvoj viziji "pravne države" kod jednog sledbenika SDA ne treba da nas čudi, jer reč je o muslimanskoj partiji koja neguje jedan poseban vid "islamske demokratije", bez obzira na to što se legitimiše kao nacionalna građanska stranka.

 

Ostaje li dovoljno slobode za građanina?

Pojava da komunistički jednopartijski monopol nakon višestranačkih izbora bude zamenjen samo formalno do kraja demokratskim ustrojstvom, a zapravo demokratijom "duhovno vođenom od strane crkve", zapaža se i u katoličkom svetu, gde su klerikalni politički pokreti, a ne parlamentarna demokratija klasičnog tipa, pravi pobednici nad palim komunizom (M. Ekmečić). Na delu je veliko političko klizanje udesno, koje je francuski islamist i sociolog Žil Kapel u istoimenoj studiji nazvao "božijim revanšom". Vladavina Boga na zemlji isključuje vladavinu naroda ( - demokratiju), dok je sloboda, sa tradicionalnog islamskog stanovišta, pravni, a ne politički pojam. Slobodan čovek je statusno suprotstavljen robu, a osuda tiranije zasniva se na sučeljavanju pravde i nepravde, zakonitosti i bezakonja. Vladar se mora strogo pridržavati islamskog verozakona.

"Suprotnost tiraniji za muslimanske pravnike je (islamska) pravda, a ne (čovekova) sloboda" (B. Luis). Može li takva koncepcija zakonitosti i reda osigurati dovoljno slobode građaninu savremenog sveta? Ostavljmo čitaocu da sam za sebe odabere odgovor.

U svakom slučaju, verujemo da je posle upoznavanja s nekim ključnim odrednicama ukupnog "pogleda na svet" glavnog kreatora i realizatora spoljnopolitičke doktrine SDA a bar do sada i BiH, lakše razumeti zašto se dr Haris Silajdžić zalaže, na primer, za to da glavni kriterijum za upućivanje diplomatskih predstavnika u pojedine strane zemlje bude njihova nacionalna (verska) pripadnost. Iz praktičnih razloga, smatra ovaj neopterećeni ministar novoga kova, poželjno bi bilo da u Turskoj, Saudijskoj Arabiji ili Iraku službuju Muslimani iz Bosne, "da nas u Vatikanu predstavljaju ljudi iz katoličkog povijesno kruga, koji su bliži tom elementu, a da nas u pravoslavnom povijesnom krugu predstavljaju ljudi iz pravoslavne kulture". Dakle, opet "Rim, Bizant i Meka"!

 

A za Evropu, lako ćemo

Nije li unapred zadato fiksiranje odrednica i odredišta spoljnopoligičkog delovanja prema toj stereotipnoj trijadnoj shemi, najblaže rečeno, staromodno i teško spojivo sa "racionalnim buntom" istog emancipovanog ministra za međunarodne odnose protiv naših kompleksa i uticaja dnevnopolitičkih trendova, "gdje se konfrontiranost islama i hrišćanstva koristi na primitivan način i gdje se elokatilni potencijal ove konfrontacije svakodnevno oživljava", što je, prema Silajdžićevom sudu, "ta iracionalnost koja u svom sve manjem i sve bržem svijetu jednostavno nema mjesta".

Silajdžićevi pragmatični recept za prevazilaženje takve sputavajuće iracionalnosti u uslovima moderne, integrisane Evrope, krije se, kako izgleda, u originalnoj, dubinski razumski utemeljenoj i večnoj dispozciji: Franjo u "Rim", Slobodan u "Bizant", a Alija, zna se, u Meku"! Zar je uopšte važno šta o tome mogu misliti Radovan, Stjepan, Nikola, Jelena, Jure ili Momčilo, a bogme i Adil Nijaz i Rasim. Ta uzvišeni Alah ionako sve najbolje zna. Neka im/nam je on na pomoći! A za Evropu, lahko ćemo!

(Politika, 13. avgust 1991.)

 

AKTERI

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment