PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Monitoring reforme zatvorskog sistema 2015 > Tekst

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA 2015

 

Poseta Kazneno-popravnom zavodu u Padinskoj Skeli

9. decembar 2015.

 

KPZ u Padinskoj Skeli je ustanova poluotvorenog i otvorenog tipa u kojoj se nalaze lica na izdržavanju kazne zatvora, kao i prekršajno kažnjena lica. Od pre dve godine ova ustanova ima i zatvoreno odeljenje u kojem se nalaze lica koja su prebačena iz drugih zavoda (pre svega iz Zabele), a kojima je do isteka kazne zatvora ostalo do godinu dana. Broj osuđenih lica u poluotvorenom odeljenju, na dan naše posete bio je 104, otvoreno odeljenje 61, prijemno 13, prekršajno kažnjenih 15, dok je u zatvorenom odeljenju bilo 114 lica. Kapacitet ustanove je za smeštaj 450 osuđenika. U toku 2015 godine 43 lica je izašlo po osnovu amnestije, a 160 lica po osnovu uslovnog otpusta. Broj povratika u 2015 godine je 86.

Ustanova nema pritvorsku jedinicu, žene i maloletna lica. U momentu posete u zavodu nije bilo stranih državljana među prekršajno kažnjenim licima, ali ih je ranije bilo (uglavnom su se zadržavali između 5-10 dana, odakle su prosleđivani u prihvatilište). Kroz ovu ustanovu godišnje prođe oko 1,000 krivično i prekršajno kažnjenih lica, a prosečna dužina trajanje kazne u zavodu je preko 4 meseca.

Poseta ustanovi je obavljena 09. decembra 2015. godine.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment