PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Monitoring reforme zatvorskog sistema 2015

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA 2015

Tokom jedanaest meseci 2015. godine Helsinški odbor nastavlja dugogodišnju praksu monitoringa zatvora i kaznene politike u Srbiji.

Ciljevi projekta u 2015. godini su dalji pritisak na državnu administraciju da dosledno sprovede strategiju reforme ovog sistema i, u tom kontekstu, jačanje Nacionalnog zaštitnog mehanizma i uloge Kancelarije zaštitnika građana.

Aktivnosti uključuju inspekciju devet zatvorskih ustanova i osam lokalnih kancelarija za izvršenje alternativnih sankcija, izveštavanje o i objavljivanje nalaza o napretku postignutom u reformi zatvorskog sistema, kao i jednu konferenciju za novinare.

Ciljne grupe su nadležni zvaničnici, parlamentarci, novouspostavljene sudije za izvršenje krivičnih sankcija i zatvorsko osoblje.

Očekujemo da ovim projektom dalje sensibilišemo izvršnu i pravosudnu vlast o njihovim obavezama prema reformi kaznenog sistema, kao i doprinesemo efikasnijoj kontroli nevladinog sektora i Nacionalnog zaštitnog mehanizma.

 

 

 

 

Izveštaj o stanju u ustanovama za izvršenje krivičnih
sankcija

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA

Autori: Jelena Mirkov, Ljiljana Palibrk, Dr Zoran Ilić,
Dr Aleksandra Bezarević

Beograd, februar 2016.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (HOS) nastavio je i tokom 2014. i 2015. godine praćenje reforme zatvorskog sistema,
odnosno ustanova za
izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji. Realizaciju projekta pod nazivom „Nastavak

monitoringa reforme zatvorskog sistema” podržala je organizacija Civil Rights Defenders. Posete ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija i kancelarija za alternativne
sankcije realizovane su uz dozvolu i podršku Ministarstva pravde i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, dok su posete pritvorskim jedinicama realizovane uz dozvolu predsednika Viših sudova, koji...   Acrobat PDF (580kb) >>>

 

Konferencija za novinare
Helsinškog odbora za
ljudska prava u Srbiji

ZATVORSKI SISTEM I
ALTERNATIVE

28. decembar 2015,
Medija centar Beograd

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, realizovao je u toku 2015. godine
projekat pod nazivom “Monitoring reforme zatvorskog sistema”, uz podršku organizacije Civil Rights...   Detaljnije >>>

 

POSETA OKRUŽNOM
ZATVORU U PANČEVU

17. decembar 2015.

Okružni zatvor se nalazi u samom centru grada. Ustanova je poluotvorenog tipa za izdržavanje kazne zatvora do jedne godine za primarno osuđena lica, povratnike do tri meseca, lica kažnjena u
prekršajnom postupku i izvršenje mere pritvora. Zatvor u Pančevu ima svoj odsek u Vršcu u kojem se takođe...   Detaljnije >>>

 

POSETA OKRUŽNOM
ZATVORU U SMEDEREVU

16. decembar 2015.

Okružni zatvor u
Smederevu je ustanova poluotvorenog tipa za izdržavanje kazne zatvora
do 3 meseca i sa
zatvorenim odeljenjem za izdržavanje mere pritvora.
Na izdržavanju kazne zatvora najviše ima
osuđenika koji izdržavaju kaznu u...   Detaljnije >>>

 

POSETA OKRUŽNOM
ZATVORU U NOVOM SADU

11. decembar 2015.

Okružni zatvor u Novom Sadu je poluotvorenog tipa i predviđen je za izdržavanje kazne zatvora do 1 godine. Međutim, u zatvoru se nalaze lica koja služe kaznu zatvora od 1 meseca do 15 godina (sa dužim
zatvorskim kaznama su lica koja su prebačena iz drugih zavoda). U...   Detaljnije >>>

 

POSETA OKRUŽNOM
ZATVORU U ZRENJANINU

10. decembar 2015.

Okružni zatvor u Zrenjeninu nalazi se u samom centru grada, u istoj zgradi u kojoj se nalazi i sedište
osnovnog i višeg suda. Arhitektonski posmatrano,
u pitanju je veoma stari objekat koji ne zadovoljava savremene uslove za
zatvor, a zbog samog
položaja...   Detaljnije >>>

 

POSETA KAZNENO-
POPRAVNOM ZAVODU U
PADINSKOJ SKELI

9. decembar 2015.

KPZ u Padinskoj Skeli je ustanova poluotvorenog i otvorenog tipa u kojoj se nalaze lica na izdržavanju kazne zatvora, kao i prekršajno kažnjena lica.
Od pre dve godine ova ustanova ima i zatvoreno odeljenje u kojem se
nalaze lica...   Detaljnije >>>

 

POSETA OKRUŽNOM
ZATVORU U BEOGRADU

8. decembar 2015.

Tim Helsinškog odbora posetio je okružni zatvor u Beogradu 08. decembra 2015 godine. Centralni zatvor u Beogradu je jedan od najvećih zatvora na teritoriji Srbije koji smešta veliki broj pritvorenih lica. Iako se u ovom zatvoru nalaze i osuđena lica, pritvorenici...   Detaljnije >>>

 

POSETA OKRUŽNOM
ZATVORU U KRAGUJEVCU

17. jul 2015.

Tim Helsinškog odbora izvršio je monitoring OZ u Kragujevcu 17.jula 2015.godine. U odnosu na stanje od pre nekoliko godina, smeštajni uslovi u ustanovi su poboljšani u većem broju ćelija, saniran je krov koji...   Detaljnije >>>

 

POSETA KPZ U SOMBORU

24. jun 2015.

Poseta Kazneno-
popravnom zavodu u Somboru obavljena je
24. juna 2015.godine. Tog dana, u zatvoru je bilo ukupno 131 lice, od kojih je 79 krivično osuđenih, 19 prekršajno i 33 lica u
pritvoru. Od 79 osuđenih,
na...   Detaljnije >>>

 

POSETA OKRUŽNOM
ZATVORU U SUBOTICI

22. jun 2015.

Stručni tim Helsinškog odbora za ljudska prava, u sastavu: Jelena Mirkov Subić i Ljiljana Palibrk, pravnice, specijalista opšte medicine dr Aleksandra Bezarević i profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i...   Detaljnije >>>

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment