PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Monitoring reforme zatvorskog sistema 2015 > Tekst

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA 2015

 

Poseta Okružnom zatvoru u Pančevu

17. decembar 2015.

 

Okružni zatvor se nalazi u samom centru grada. Ustanova je poluotvorenog tipa za izdržavanje kazne zatvora do jedne godine za primarno osuđena lica, povratnike do tri meseca, lica kažnjena u prekršajnom postupku i izvršenje mere pritvora. Zatvor u Pančevu ima svoj odsek u Vršcu u kojem se takođe nalaze osuđena lica, prekršajno kažnjena lica i lica sa merom pritvora (ukupno 47 LLS). Realni kapaciteti zatvora u Pančevu su za smeštaj 100 lica lišenih slobode. Na dan posete u zatvoru je bilo 143 lica lišenih slobode (uključujući i odsek u Vršcu): na prijemnom 3 lica, poluotvoreno 30, zatvoreno odeljenje 66 lica, 6 prekršajno kažnjenih i u pritvoru 38 lica. U OZ u Pančevu su bile dve žene u pritvoru, a u Vršcu jedna.

Broj osuđenih lica u 2014 godini je bio 197, a u 2015 godini 199, broj pritvorenika u 2014 je 288, a u 2015 godini 191. Broj osuđenika koji je izašao po osnovu uslovnog otpusta 2014 godine je 22, a u 2015 godini 41. Povratnika u 2014 godini je bilo čak 254, dok je taj broj u 2015 godini bio 182 (preko 80%). Iako je ovo ustanova u kojoj se izvršava kazna do jedne godine, u zatvoru se zbog prebacivanja osuđenika iz drugih zavoda i zbog spajanja kazni, nalaze lica na izdržavanju kazne i do 10 godina (duge kazne zatvora su kod onih osuđenih lica koji su prebačeni iz drugih zatvorskih ustanova i kod lica koja su imala spajanje kazni).

Poseta zatvoru obavljena 17. decembra 2015 godine.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment