PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Monitoring reforme zatvorskog sistema 2015 > Tekst

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA 2015

 

Poseta Okružnom zatvoru u Zrenjaninu

10. decembar 2015.

 

Okružni zatvor u Zrenjeninu nalazi se u samom centru grada, u istoj zgradi u kojoj se nalazi i sedište osnovnog i višeg suda. Arhitektonski posmatrano, u pitanju je veoma stari objekat koji ne zadovoljava savremene uslove za zatvor, a zbog samog položaja nije moguće izvršiti rekonstrukciju ili adaptaciju objekta. Zatvor je zbog ograničenih kapaciteta morao da preuredi prostor koji je služio kao društena sala i osposobi ga za smeštaj lica sa poluotvorenog odeljenja.

Kapacitet zatvora je za smeštaj 150 lica. U momentu posete Helsinškog odbora, u zatvoru je bilo 9 lica na prijemnom odeljenju, 25 lica na otvorenom odeljenju (ekonomiji), 15 lica u poluotvorenom odeljenju, 63 lica u zatvorenom odeljenju i 16 prekršajno kažnjenih lica. U pritvoru se nalazilo 86 lica od kojih je 81 punoloteno lice muškog pola, 4 maloletna lica i 1 žena. Zatvor nema posebno odeljenje ili prostor za smeštaj maloletnih lica. Zbog čestih tuča i međusobnih maltretiranja, zatvor je odlučio da maloletna lica razdvoji i sada su oni smešteni sa punoletnim licima. Zatvor takođe nema ni posebno odeljenje za žene.

Prema dobijenim podacima od strane uprave zatvora, ukupan broj primljenih pritvorenih lica u toku 2014 godine je 163, a u 2015 godini je 313. Prema rečima upravnice, broj pritvorenih lica se u proteklih godinu dana povećao za 100%. Najčešće krivično delo zbog kojeg se izriče mera pritvora je nasilje u porodici.

Po osnovu amnestije u toku 2014 godine je otpušteno 15 lica, dok je u toku 2015 godine otpušteno 6 lica. Po osnovu uslovnog otpusta u toku 2014 godine iz ustanove je otpušteno 22 lica, a u toku 2015 godine 38 lica. Upravnica zatvora smatra da je broj uslovnih otpusta veoma nizak, a to pripisuje nepoverenju sudija i čestim odbijanjem zahteva za uslovni otpust.

U toku 2014 godine na izdržavanje kazne zatvora primljeno je 237 osuđenih lica, od kojeg broja 146 čine povratnici, ili, izraženo u procentima 61,6%. Tokom 2015 godine, zaključno sa mesecom novembrom, na izdržavanje kazne zatvora primljeno je 241 osuđeno lice, od kog broja su 134 povratnici, ili, izraženo u procentima 55,6%.

Poseta Okružnom zatvoru u Zrenjanjinu obavljena je 10. decembra 2015 godine.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment