PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Monitoring reforme zatvorskog sistema 2015 > Tekst

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA 2015

 

Poseta KPZ u Somboru

24. jun 2015.

 

Poseta Kazneno-popravnom zavodu u Somboru obavljena je 24.juna 2015.godine. Tog dana, u zatvoru je bilo ukupno 131 lice, od kojih je 79 krivično osuđenih, 19 prekršajno i 33 lica u pritvoru.

Od 79 osuđenih, na Otvorenom odeljenju je bilo 38, na Poluotvorenom 35 i na Zatvorenom 6 osuđenika koji su rešenjem prebačeni iz KPZ Sremska Mitrovica.

Uslovi smeštaja na matičnoj lokaciji zatvora, u Somboru, vidno su lošiji od onih koje smo videli u objektu na lokaciji “Elan”. Objekat u gradu se nalazi na zemljištu sa velikim podzemnim vodama, tako da su sve prostorije u podrumskom delu i suterenu pune vlage i taj problem nije moguće rešiti, iako se pokušavalo u više navrata.

Zatvorska uprava je, shodno raspoloživim sredstvima, renovirala veći broj soba u kojima su smeštena osuđena lica, kao i šetališta i druge zajedničke prostore. Ipak, najbolje rešenje za ovaj objekat je da se iseli.

Objekat “Elan” je smešten u lepom okruženju, van grada i ima status Otvorenog odeljenja. Zgrada je novijeg datuma, te su i uslovi smeštaja jako dobri. Na žalost, kao i u većini zatvora u Srbiji, mogućnosti za radno angažovanje osuđenika su jako male, pa je tako i na “Elanu”.

KPZ u Somboru, takođe, ima problem sa manjkom zaposlenih u odnosu na sistematizaciju i realne potrebe.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment