PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Monitoring reforme zatvorskog sistema 2015 > Tekst

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA 2015

 

Poseta Okružnom zatvoru u Novom Sadu

11. decembar 2015.

 

Okružni zatvor u Novom Sadu je poluotvorenog tipa i predviđen je za izdržavanje kazne zatvora do 1 godine. Međutim, u zatvoru se nalaze lica koja služe kaznu zatvora od 1 meseca do 15 godina (sa dužim zatvorskim kaznama su lica koja su prebačena iz drugih zavoda). U toku 2014 godine u zatvor je primljeno 536 lica, a tokom 2015 godine 496. Ukupan broj pritvorenih lica tokom 2014 godine je bio 512, dok je ukupan broj pritvorenih lica u 2015 godini bio 541. Broj osuđenih koji je po osnovu amnestije izašao iz zatvora u 2014 godini je 24, dok je taj broj u 2015 godini mnogo manji i iznosi samo 2. Broj uslovnih otpusta se u odnosu na 2014 godinu povećao skoro duplo. U 2014 godini uslovno je otpušteno 28 lica, dok je taj broj u 2015 godini bio 51. Broj povratnika u 2014 godini je bio 439, a u 2015 godini 325.

Zatvor ima kapacitet za smeštaj 350 lica. Na dan posete Helsinškog odbora u zatvoru je ukupno bilo 457 lica, od kojih je u pritvoru 135 muškaraca, 6 žena i 4 maloletnika. Na osnovu dobijenih podataka može se sa sigurnošću doneti zaključak da je OZ u Novom Sadu prenaseljen, ali za razliku od ranijih godina osuđena lica više na spavaju na podu. Za sve osuđenike je obezbeđen krevet. U zatvoru postoje dve sobe koju su namenjene za smeštaj maloletnih lica. Ukoliko imaju veći broj maloletnika, ne mešaju ih sa drugim osuđenicima već ih prebacuju na žensko odeljenje.

Poseta zatvoru je obavljena 11. decembra 2015 godine.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment