PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima – II faza > Tekst

 

KAMPANJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA EFIKASNU ZAŠTITU OSOBA SA MENTALNIM POREMEĆAJIMA – II FAZA

 

Psihijatri iz Srbije u “job shadowing” poseti DSM u Trstu

 

U nastavku aktivnosti za poboljšanje stanja u psihijatrijskim zdravstvenim ustanovama i unapređenje položaja kako pacijenata, tako i zaposlenih, Helsinški odbor je u okviru druge godine projekta „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama“ organizovao studijsku posetu Službi za mentalno zdravlje u Trstu (DSM) za novih četvoro psihijatara iz Srbije.

U periodu od 31. maja do 5. juna 2015, u saradnji sa italijanskim partnerima Odbor je ovog puta upriličio “job shadowing” posetu za grupu psihijatara u kojoj su bili po jedan lekar iz specijalnih psihijatrijskih bolnica u Novom Kneževcu i Vršcu, kao i psihijatri iz Savetovališta za mentalno zdravlje u Kragujevcu i Psihijatrijskog odeljenja Opšte bolnice u Somboru, koje bi u budućnosti trebalo da pruži podršku lokalnom domu zdravlja u organizaciji kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata.

Stručnjaci iz Srbije i koordinator projekta su tokom jedne radne sedmice bili u prilici da prate svakodnevni rad mentora-psihijatra Centra za mentalno zdravlje Barcola u Trstu, i kroz steknu uvid u metode rada i principe lečenja u zajednici, van zatvorenih institucija.

Grupa se upoznala sa funkcionisanjem sva četiri centra za mentalno zdravlje u Trstu - Barcola, Gambini, Maddalena i Domio, kao i Urgentnog centra. Prisustvovali su uobičajenim tretmanima pacijenata, a sa više njih i razgovarali, detaljno se upoznali sa farmakološkim pristupom i praksom u lečenju pojedinih bolesti i prošli kroz ceo sistem podrške koji je u Trstu organizovan za osobe sa problemima mentalnog zdravlja.

Pored organizacije službi, lekari iz Srbije su imali uvid i u rad ostalog medicinskog i nemedicinskog osoblja koje im je predstavilo prednosti vaninstitucionalne zdravstvene zaštite i filozofiju lečenja u zajednici.

Posebnu korist su domaći psihijatri imali iz mogućnosti da, prateći svog mentora, odlaze i u kućne posete i ulaze u „zaštićene“ stanove u kojima, uz podršku, životom dostojnim čoveka žive osobe sa najtežim psihijatrijskim oboljenjima i mentalnim smetnjama.

Neplanirano, grupa je prisustvovala i pripremama za prijem dvoje forenzičkih pacijenata koji su napustili zatvorske ćelije i prešli u dalju nadležnost jednog od tršćanskih centara za mentalno zdravlje, u objektu koji se nalazi u Aurisini.

Pomenute četiri zdravstvene ustanove su u fokusu ovog projekta budući da su, na različite načine i na različitim nivoima zaštite, začetnici novog pristupa u lečenju i zbrinjavanju osoba sa mentalnim smetnjama u Srbiji.

Specijalne psihijatrijske bolnice iz Novog Kneževca i Vršca otvoriće tokom leta centre za mentalno zdravlje u Kikindi i Vršcu, i time započeti proces deinstitucionalizacije, odnosno izmeštanja pacijenata iz bolnica na lečenje u zajednici. Savetovalište za mentalno zdravlje iz Kragujevca, iako u sklopu primarne zdravstvene zaštite, funkcioniše uz odgovarajuću specijalističku službu i do kraja godine će prerasti u treći centar za mentalno zdravlje u Srbiji. Sasvim drugačiji model razvija somborski Dom zdravlja koji po zakonu nema specijalističku psihijatrijsku službu, te je zbog toga upućen na saradnju i podršku psihijatrijskog odeljenja Opšte bolnice u Somboru.

Studijski boravak u Trstu u potpunosti je finansirala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, kroz posebno predviđenu projektnu aktivnost.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment