PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima – II faza

 

KAMPANJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA EFIKASNU ZAŠTITU OSOBA SA MENTALNIM POREMEĆAJIMA – II FAZA

Kao logičan nastavak aktivnosti realizovanih 2014, program za 2015. godinu, i ovog puta u partnerstvu sa Međunarodnom mrežom pomoći /IAN/, uključuje i priprema praktičare u oblasti psihijatrije za proces deinstitucionalizacije, fokusira se na funkcionisanje novootvorenih centara za zaštitu mentalnog zdravlja i nastavlja da zagovara reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji.

U saradnji za zaštitnikom građana, provincijskim ombudsmanom, predstavnicima vladinog i nevladinog sektora u okviru već funkcionalne i veoma motivisane radne grupe, parnerske organizacije ove godine diversifikuju aktivnosti za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima: organizuje se praktična obuka četiri psihijatra u Tršćanskom centru za mentalno zdravlje i trodnevna obuka medicinskih sestara i tehničara iz Novog Kneževca, Vršca, Kragujevca i Beograda o praktičnim aspektima zaštite mentalnog zdravlja u okviru lokalne zajednice; obilaze se centri za zaštitu mentalnog zdravlja u ovim gradovima; objavljuju se dve elektronske publikacije od kojih je jedna praktičan vodič za uspostavljanje funkcionalnog sistema zaštite mentalnog zdravlja u okvirima lokalne zajednice; i konačno, ali ne najmanje važno organizuju se javna rasprava u odgovarajućem skupštinskog odboru, završna konferencija za sve učesnike u procesu deinstitucionalizacije, kao i konferencija za novinare.

 

 

 

LEČENJE IZA REŠETAKA

Srbija još uvek nema akcioni plan koji bi definisao rok, strukturu, odgovornosti i finansijska sredstva neophodna za proces deinstitucionalizacije. Specijalne psihijatrijske bolnice i
socijalne ustanove u kojima su smeštene osobe sa mentalnim smetnjama prepuštene su sopstvenoj inicijativi koja, čak i ako postoji, ne može biti uspešna bez snažne podrške institucija i lokalnih zajednica. U velikom broju slučajeva, pacijente ne žele
ni njihove porodice, a u okruženju nisu dobrodošli. U još težoj situaciji su osobe koje su usled bolesti počinile neko krivično
delo i zbog toga dobile meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj bolnici. Osobe sa mentalnim
smetnjama su i dalje, možda čak i najranjivija grupa u društvu, psihijatrijske bolnice su opterećene socijalnim zbrinjavanjem i administracijom koji urušavaju njihovu...   Detaljnije >>>

 

ZAŠTITA MENTALNOG
ZDRAVLJA U ZAJEDNICI

Nakon više od dve godine primene Zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama, koji je donet
još u maju 2013. godine, jedva da je učinjen bilo kakav pomak na planu stvaranja preduslova za lečenje u zajednici. U okviru zdravstvenog sistema otvoreno je samo jedno Savetovalište za mentalno zdravlje, u...   Detaljnije >>>

 

Prezentacija u Domu
Narodne skupštine RS

“ŽIVOT U ZAJEDNICI -
OSNOVNO LJUDSKO
PRAVO”

29.oktobar 2015.

Uz podršku Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ljudska prava, i u
saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizovao je u Maloj sali Doma...   Detaljnije >>>

 

SEMINAR: LEČENJE U
ZAJEDNICI - TRŠĆANSKI
MODEL

Helsinški odbor
organizovao je u
Kragujevcu 3-5. avgusta 2015. godine seminar pod nazivom “Lečenje u
zajednici - Tršćanski
model” za 20 medicinskih sestara/tehničara iz četiri zdravstvene ustanove koje zbrinjavaju psihijatrijske pacijente i...   Detaljnije >>>

 

PSIHIJATRI IZ SRBIJE U
“JOB SHADOWING”
POSETI DSM U TRSTU

U nastavku aktivnosti za poboljšanje stanja u psihijatrijskim zdravstvenim ustanovama i unapređenje položaja kako pacijenata, tako i zaposlenih, Helsinški odbor je u okviru druge godine projekta „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama“ organizovao studijsku...   Detaljnije >>>

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment