PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima – II faza > Tekst

 

KAMPANJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA EFIKASNU ZAŠTITU OSOBA SA MENTALNIM POREMEĆAJIMA – II FAZA

 

Seminar: Lečenje u zajednici - Tršćanski model

 

Helsinški odbor organizovao je u Kragujevcu 3-5. avgusta 2015. godine seminar pod nazivom “Lečenje u zajednici - Tršćanski model” za 20 medicinskih sestara/tehničara iz četiri zdravstvene ustanove koje zbrinjavaju psihijatrijske pacijente i osobe sa mentalnim poteškoćama.

Seminar je održan u okviru druge godine projekta „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama“, koji se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Seminar su vodili stručnjaci Službe za mentalno zdravlje iz Trsta, viša medicinska sestra Gabriella Skerlič i viši medicinski tehničar Roberto Sau. Polaznici seminara bili su medicinske sestre i tehničari iz Specijalne psihijatrijske bolnice “Dr Slavoljub Bakalović” iz Vršca, Specijalne psihijatrijske bolnice “Sveti Vrači” iz Novog Kneževca, Savetovališta za mentalno zdravlje iz Kragujevca i Doma zdravlja iz Sombora.

U radu trodnevnog seminara učestovali su i specijalisti psihijatrije dr Vladimir Jović, ekspert Međunarodne mreže pomoći IAN, dr Mira Petrović iz Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” - stacionar u Padinskoj Skeli, kao i Marko Đorić, ekspert angažovan na projektima “EUROSTART International Decentralized Cooperation Program” i “Development of Comprehensive Independent Living Support System in Central Serbia”, koji se realizuju u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Vojvodini i centralnoj Srbiji, zainteresovanim za formiranje centara za mentalno zdravlje u zajednici.

Predavači iz Italije predstavili su model po kome je osnovana i funkcioniše Služba za mentalno zdravlje u Trstu i prikazali film o počecima deinstitucionalizacije u ovom gradu i drugim delovima Italije. Pored organizacione i kadrovske strukture, prezentacije su obuhvatile i finansijske pokazatelje koji jasno i nedvosmisleno ukazuju na daleko veću isplativost lečenja i zbrinjavanja osoba sa problemima mentalnog zdravlja u zajednici, nego u azilarnim ustanovama kakve i danas postoje u Srbiji, a koje su ranije bile uobičajene i u Trstu i Italiji.

Učesnici seminara su, takođe, imali priliku da se upoznaju sa dnevnim radom četiri centra za mentalno zdravlje koji danas pokrivaju celokupnu teritoriju i stanovništvo tršćanske opštine. Kroz pitanja i diskusije, medicinske sestre i tehničari dobili su brojne informacije o prednostima, ali i izazovima transformacije institucionalnog u vaninstitucionalni model lečenja i zbrinjavanja. Na kraju je održana i radionica tokom koje su učesnici seminara i predavači simulirali različite situacije u ophođenju sa osobama sa mentalnim smetnjama.

Seminar, kao i druge aktivnosti ovog i još nekih tekućih projekata Odbora, organizovan je uz saglasnost i podršku Ministarstva zdravlja i ministra Zlatibora Lončara, kome su na sastanku u maju predočena 4 projekta koji se u potpunosti ili delimično odnose na zdravstvene ustanove i reformu psihijatrijskog sistema.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment