PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Koliko odgovorno Srbija ispunjava preuzete obaveze prema razvoju demokratije

 

KOLIKO ODGOVORNO SRBIJA ISPUNJAVA PREUZETE OBAVEZE PREMA RAZVOJU DEMOKRATIJE

Počev od aprila 2015 pa sve do kraja januara 2016. godine Odbor prati u kojoj meri Srbija, u godini predsedavanja OEBS, poštuje međunarodno priznate demokratske principe i standarde ljudskih prava.

Odbor prati i ocenjuje način na koji zemlja odgovara obavezama iz ljudske dimenzije OEBS, i koordinara regionalno zagovaranje ljudskih prava u Organizaciji. Kao jedan od osnivača Platforme građanske solidarnosti - Civic Solidarity Platform (www.civicsolidarity.org) – mreže nevladinih organizacija iz zemalja-članica OEBS, koja motri poštovanje standarda ljudskih prava u OEBS prostoru - Odbor organizuje tri regionalne radionice koje će okupiti nevladine organizacije za ljudska prava i odgovornu upravu radi zajedničkog nastupa i zagovaranja prioriteta u oblasti ljudskih prava u institucijama OEBS.

Uz izveštaj Odbora o implementaciji pet aspekata ljudske dimenzije OEBS u Srbiji – pravima Roma, izborima, rodnoj ravnopravnosti, slobodi okupljanja i medijskim slobodama – svaka od tri planirane radionice koje će, pored aktivista nevladinog sektora iz celog Zapadnog Balkana, okupiti predstavnike OEBS i drugih međunarodnih organizacija, Ministarstva spoljnih poslova Srbije i međunarodne eksperte u oblasti ljudskih prava, u funkciji je pripreme Paralelne konferencije civilnog društva koja se održava u Beogradu, uoči sastanka Saveta Ministara OSCE decembra 2015.

 

 

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment