PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Škola za interkulturalno obrazovanje, ljudska prava i mirno rešavanje sukoba > Tekst

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I
MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE,
LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Prvo predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa
Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

24. septembar 2011.

"Kultura, kulturni pluralizam i identitet. Multikulturalizam i interkulturalizam" (predavač prof. Alpar Lošonc)

"Nastanak nacije uvek se vezuje za neku vrstu nasilja - na primer, francuski jezik je uveden u škole tek posle Francuske revolucije, što je dovelo do nastanka francuske nacije. Međutim, nastanak multikulturalizma se vezuje za pojam modernih društava i sloboda. Osnovna obeležja modernog društva jesu konstitucionalna jednakost i slobode. Tokom istorije su nastajali različiti izvori multikulturalnosti: klasični sistem asimilacije, nasilna asimilacija, nenasilna asimilacija, migracija radne snage kao izvor multikulturalizma, prošlost kao izvor multikulturalizma na našim prostorima, itd."

 

Neka pitanja i komentari studenata:

1. Da li Srbija mora da se odrekne svog nasleđa zarad ulaska u EU?

2. Multikulturalizam je paravan za globalizaciju.

3. Multikulturalizam u Nemačkoj je propao jer se Turci nisu integrisali.

4. Treba usmeriti energiju iz konflikta na neke kreativne stvari u Vojvodini, uzalud se troši energija na priču o multikulturalizmu i ljudskim pravima.

5. Zbog čega je potrebno isticati različitost? Zbog čega je potrebno postojanje i održavanje Parade ponosa?

6. Zar gej paradom homoseksualci ne stvaraju još veći jaz?

7. Manjine imaju službenu upotrebu jezika u Srbiji. Šta bi bilo da Turci traže svoj jezik u Nemačkoj ili Engleskoj? - Miloš

8. Manjine u Srbiji imaju više prava nego bilo gde. Recimo, Slovak u Srbiji ima veća prava nego u Slovačkoj.

 

"Identitet - pojedinačni i kolektivni. Koncepcije nacije i oblici nacionalizma. Patriotizam" (predavač prof. Đokica Jovanović)

"Šta je identitet i kako se on određuje? Definicija se određuje ne pozitivno, već negativno. Određenje identiteta nemoguće je bez onog drugog (antifašistu bez fašiste ne možeš odrediti). Za određenje identiteta, potreban nam je drugi, ali ga prilikom određenja identiteta mi sami isključujemo. Ljudsko biće je mozaik identiteta koji se stalno menja."

 

Neka pitanja i komentari studenata:

1. Zašto se toliko potencira racionalno, kada je po Kantu čovek iracionalno biće?

2. Šta je zapravo nacionalizam? I koja je razlika između nacionalizma i patriotizma?

3. Fašizam je nastao kao levičarska organizacija.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment