PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Škola za interkulturalno obrazovanje, ljudska prava i mirno rešavanje sukoba

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I
MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Uz podršku OEBS i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Helsinški odbor realizuje eksperimentalni, jednosemestralni kurs pod nazivom "Škola za interkulturalno obrazovanje, ljudska prava i mirno rešavanje sukoba".

Predavači na kursu će od septembra do decembra 2011. godine biti istaknuti stručnjaci i profesori beogradskog i novosadskog univerziteta.

"U pitanju je lep primer saradnje nevladine organizacije i visokoškolske ustanove, a na boljitak studenata", rekla je prodekanica Filozofskog fakultata u Novom Sadu Ivana Živančević Sekereš na prigodnoj ceremoniji potpisivanja ugovora 12. jula ove godine.

Kurs koji će pohađati 25 odabranih studenata zvanično je započeo 9. septembra 2011.

 

 

 

 

R A D O V I   S T U D E N A T A :::

 

 

Aleksandra Živanov

TEMA: INSTITUCIJA OMBUDSMANA

Decembar, 2011. Novi Sad

 

Autori: Branislav Trudić, Bojana Kovačević, Vera Kojić, Miloš Aleksić, Miloš Galić i Tamara Krstonošić

DEMOKRATSKA PARTICIPACIJA MLADIH I RODNA RAVNOPRAVNOST

 

Autori: Ivana Stanković, Igor Aćimović

TEMA: GENOCID

Decembar 2011.

PowerPoint prezentacija (905kb) >>>

 

Ivana Maletin

MEHANIZMI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA - OMBUDSMAN

 

Student: Jelena Damjanac

TEMA: MEHANIZMI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA. OMBUDSMAN

Novi Sad, 24. decembar 2011.

 

Jovana Mastilović

PRAVA NACIONALNIH ZAJEDNICA

Novi Sad, 19. decembar 2011.

PowerPoint prezentacija (722kb) >>>

 

Andrea Maćešić

LJUDSKA PRAVA
POJAM, POREKLO. ŠTA POJEDINAC MOŽE URADITI.

24. decembar, 2011.

 

Katarina Golubović-Kovač

OBLICI KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA - GENOCID
GENOCID U SREBRENICI U SVETLU DEFINICIJE KRIVIČNOG DELA GENOCIDA

 

Polaznici kursa: Višnja Bubanj, Jelena Marjanović, Branislava Leđenac

TEMA: MIR I KONFLIKT. PRETPOSTAVKE ZA IZBIJANJE KONFLIKTA: PSIHOLOŠKE, KULTURNE I DRUŠTVENE

U Novom Sadu, Decembar 2011.

PowerPoint prezentacija (4.96mb) >>>

 

Jasna Janošev, Nataša Šaru

DISKRIMINATORNO PONAŠANJE U NAŠOJ SREDINI

 

Autor: Ačaji Maria, Koordinator: Mirkov Jelena

MULTIKULTURALNO I INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE: RAZVOJ INTERKULTURALNE OSETLJIVOSTI

U Novom Sadu, Decembar 2011

 

Marija Manasijević

AUTOSTEREOTIPI I HETEROSTEREOTIPI STUDENATA

 

Mr Igor Stamenković, Pod mentorstvom: Sonja Biserko, Jelena Mirkov

NAZIV TEME: ZAPADNO BALKANSKIM PUTEVIMA POMIRENJA, DIJALOGA I TOLERANCIJE - SINERGIJA MIRA I TURIZMA
STUDIJA SLUČAJA: "PANONSKI PARK MIRA"

Novi Sad, 2011.

 

Valentina Sekereš

KULTURNI IDENTITET POD UTICAJEM GLOBALIZACIJE

 

  

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Osmo predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

12. novembar 2011.

"Mir i konflikt; Pretpostavke za izbijanje konflikata: psihološke, kulturne i društvene" (predavač: prof. Dragan Popadić); Sve što se dogodi...   Detaljnije >>>

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Sedmo predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

5. novembar 2011.

"EU standardi ljudskih prava i njihova primena u ustavnom sistemu Srbije" (predavač: prof. Marijana Pajvančić); Danas postoje tri sistema ljudskih prava: 1. Globalni sistem - pravnu regulativu donosi međunarodna zajednica (ove akte prate i opcioni protokoli za primenu globalnih sistema, koji predstvaljaju neku vrstu postupka i procedure zaštite...   Detaljnije >>>

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Šesto predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

29. oktobar 2011.

"Oblici kršenja ljudskih prava; Genocid" (predavač: Janja Beč); Da li uopšte treba da se priča o geonocidu? Da li priča o genocidu...   Detaljnije >>>

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Peto predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

22. oktobar 2011.

"Ljudska prava - pojam, poreklo i opravdanje ljudskih prava; sukob ljudskih prava" (predavač: prof. Vojin Dimitrijević); Ljudska...   Detaljnije >>>

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Četvrto predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

15. oktobar 2011.

"Prava nacionalnih manjina" (predavač Miroslav Samardžić); Međunarodnopravna regulativa koja se odnosi na nacionalne manjine mnogo je...   Detaljnije >>>

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Treće predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

8. oktobar 2011.

"Pojam Drugog i govor mržnje. Tolerancija, solidarnost i asimilacija" (predavac prof. Dragan Prole); Profesor Prole je na početku pohvalio...   Detaljnije >>>

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Drugo predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

1. oktobar 2011.

"Građanska kultura i građansko zajedništvo u uslovima religijskog, etničkog i kulturnog pluralizma" (predavač prof. Jovan Komšić); Ključno pitanje za...   Detaljnije >>>

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Prvo predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

24. septembar 2011.

"Kultura, kulturni pluralizam i identitet. Multikulturalizam i interkulturalizam" (predavač prof. Alpar Lošonc); "Nastanak nacije uvek se vezuje za...   Detaljnije >>>

  

Potpisivanje ugovora - 12. jul 2011.

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment