PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Škola za interkulturalno obrazovanje, ljudska prava i mirno rešavanje sukoba > Tekst

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I
MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE,
LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Šesto predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa
Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

29. oktobar 2011. (održano 12. novembra)

"Oblici kršenja ljudskih prava; Genocid" (predavač: Janja Beč)

Da li uopšte treba da se priča o geonocidu? Da li priča o genocidu remeti mir u regionu, da li priča o tome rasteruje potencijalne investitore? O zločinima i o genocidu se mora govoriti, ne sme se ćutati. Zbog čega se onda ne govori?

Ljudi se plaše odbacivanja, osude ili se stide ali ne postoji drugi način za rešavanje i sprečavanje takvog zločina osim razgovora i borbe.

Traume koje su nastale posle rata su transgeneracijske, potiskivane i to ne znači da su one nestale. Zbog toga je važno, iako mi direktno nismo učestvovali u zločinima na teritoriji bivše Jugoslavije, da govorimo o tome.

To nam samo može pomoći da stvorimo pravu sliku i sukobu koji se odigrao. Ovaj region je stalno bio pod uticajem velikih sila, što nam je dalo povod da se ne bavimo dovoljno sobom, već smo se uvek smatrali žrtvama (psihologija zadnjeg dvorišta). Surovost u porodici i vaspitanju, nasilje nad ženama i u porodici, može da bude koren sukoba, pa i povod za formiranje ličnosti koja bi jednog dana mogla da počini i najteže zločine.

Genocid se uvek sprovodi nad ranjivim grupama i uvek se ide korak po korak, od najnižih do najtežih oblika nasilja nad njima. Genocid takođe počinje na najvišem političkom nivou države - kao politički cilj. Poricanje genocida je strategija države.

 

Neka pitanja i komentari studenata:

1. Koje su šanse da se kurs o ratnim zločinima uvede na fakultete?

2. Sindrom žrtve je izuzetno prisutan kod nas i predstavlja tabu temu. Potrebno je vreme da se suočimo sa svojom prošlošću i da saznamo sve informacije. Možda ipak treba sačekati još malo sa ovom temom.

3. Ne treba da se čeka više. Mi smo već dosta vremena izgubili. Uglavnom samo teoretišemo a malo radimo.

4. Na Pravnom fakultetu u predmetu Nacionalna istorija Srba, istorija, tj. knjiga se završava sa 1941. Niko ne piše šta se posle dešavalo.

 

"Jednakost i diskriminacija" (uvodničar: Milica Pavićević iz Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti)

Videti PowerPoint prezentaciju (534kb) >>>

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment