PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Škola za interkulturalno obrazovanje, ljudska prava i mirno rešavanje sukoba > Tekst

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I
MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE,
LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Drugo predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa
Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

1. oktobar 2011.

"Građanska kultura i građansko zajedništvo u uslovima religijskog, etničkog i kulturnog pluralizma" (predavač prof. Jovan Komšić)

Ključno pitanje za ovu temu je kako harmonizovati odnose između različitih kultura.

Profesor Komšić je studentima pojasnio značenje pojmova kao što su pravo i pravda, vlast, etnička grupa, identitet, kultura... "U prirodi etničkih zajednica - kojih u svetu ima oko 8.000 hiljada - jeste da ljubomorno čuvaju svoju teritoriju, jezik i veru. Takođe imaju potrebu da se politički organizuju. Identitet etničke grupe jeste kurturološka trajnost, dok je sama kultura naučeno ponašanje koje za cilj ima da uvede red u haotičnom svetu. Kulture su rezultat ljudske zajednice i smisao humane egzistencije".

Primer iz prakse: profesor na ispitu pita studentkinju koje nacionalne manjine žive u njenoj sredini, odnosno u Vojvodini. Studentkinja ne zna. Profesor to objašnjava kao pretpostavku za vrednosno negiranje drugih kao nacionalne zajednice.

 

Neka pitanja i komentari studenata:

1. Da li treba prvo čekati rešenje problema na Kosovu pa tek onda rešavati druga pitanja u vezi sa zaštitom ljudskih prava?

 

"Religija i identitet. Sloboda religije i izazovi religijskog pluralizma. Ekumenizam" (predavač filozof-religiolog Miroslav Keveždi)

"Pojam religija potiče od latinske reči religio, što ima značenje - pristupiti nečemu sa posebnom pažnjom... Šta je sekularizam? Odvojenost crkve od države. Oslobađanje pojedinca od represije države... U svetu postoji podela na osnovu vere na 9 civilizacija. Zbog čega je važna vera? Ljudi imaju čvrsti okvir orijentacije, jer čovek ima potrebu za redom i hijerarhijom... Osnovne karakteristike Srpske pravoslavne crkve: 1. dogmatski okvir; 2. misionarki momenat; 3. moralna dimenzija; 4. terapeutska uloga...

"Vojvodina u 18.veku bila močvara. Tek 1751.godine u Vojvodini se naselilo 230 grčko-katoličkih porodica, i to u Ruski krstur. Tek nakon toga počinje naseljavanje Vojvodine pripadnicima različitih nacionalnih manjina".

 

Neka pitanja i komentari studenata:

1. Devojka iz mesta Sutjeska navodi pozitivan primer odnosa crkava u njenom mestu - srpska, rumunska i adventistička crkva.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment