PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Škola za interkulturalno obrazovanje, ljudska prava i mirno rešavanje sukoba > Tekst

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I
MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE,
LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Peto predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa
Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

22. oktobar 2011.

"Ljudska prava - pojam, poreklo i opravdanje ljudskih prava; sukob ljudskih prava" (predavač: prof. Vojin Dimitrijević)

Ljudska prava koja sada razmatramo su proizvod novijih vremena i pojavljuju se tek krajem XVIII veka.

Prve naznake ljudskih prava mogu se prepoznati u Velikoj povelji slobode 1215. godine u Engleskoj, kao preteći ljudskih prava, koja je daleko od današnjeg koncepta. Prava iz Povelje bila namenjena pripadnicima više klase, plemićima.

Neke odredbe Dušanovog zakonika takođe sadrže naznake savremenog poimanja ljudskih prava i njihove zaštite. Konkretno, može se navesti član koji nalaže da sud mora da sudi po zakonu.

Svi ovi oblici u suštini predstavljaju vladavinu prava kao veliko dostignuće, ali to još uvek nisu ljudska prava.

Kao primer može se navesti Južna Afrika, koja bi bila savršena pravna država, jer su svi odnosi u njoj bili regulisani zakonom, ali to ne znači da su se poštovala ljudska prava.

Nacistička Nemačka je takođe bila pravna država, ali je poznato kako je kršila ljudska prava. Kroz sistem vladavine prava, može svašta da se prokrijumčari. U svakom slučaju bolje je i to nego država bez ikakve pravne regulative. Ljudska prava u modernom konceptu, jesu subjektivna prava. Ona takođe predstavljaju i prirodno pravo čoveka koje se stiče samim rođenjem i regulisano je putem zakonskih akata.

Razvijanje novog koncepta ljudskih prava počinje nakon Drugog svetskog rata i potrebe društva za zaštitom kako indivudualnih, tako i kolektivnih ljudskih prava.

 

Pitanja i komentari studenata:

1. Koji je Vaš stav o surogat materinstvu?

2. Prenaseljenost sveta dovodi do opadanja standarda ljudskih prava. Koliko uopšte vredi ova naša priča o zaštiti ljudskih prava?

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment