PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Škola za interkulturalno obrazovanje, ljudska prava i mirno rešavanje sukoba > Tekst

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I
MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE,
LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

Osmo  predavanje u okviru projekta koji se realizuje uz podršku OEBS i u saradnji sa
Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

12. novembar 2011.

pro-osce10a.jpg (21327 bytes)

"Mir i konflikt; Pretpostavke za izbijanje konflikata: psihološke, kulturne i društvene" (predavač: prof. Dragan Popadić)

Sve što se dogodi, dobija status nužnosti, pogotovo ako je ideologija uključena u određena dešavanja. Nasilje između etničkih grupa rezultat je uzajamnog neprijateljstva koje je, opet rezultat straha, predrasuda i stereotipa. Ove kategorije proizvode etničke distance među zajednicama.

Zanimljivo je da je bivša Jugoslavija bila primer veoma niske etničke distance koja je bila najmanja u Bosni (sa najviše mešovitih brakova). To ipak nije bilo dovoljno da sukobi ne eskaliraju u rat na teritoriji bivše Jugoslavije.

Rezultati istraživanja sprovedenih među pripadnicima srpske i albanske populacije ukazuju da svaka od dveju zajednica ima pozitivno mišljenje i vrednosne stavove o pripadnicima vlastitog naroda, a da obe zajednice imaju identične negativne stavove, odnosno stereotipe o onoj drugoj etničkoj zajednici, odnosno narodu. Ovaj fenomen je poznat kao "fenomen slike u ogledalu".

 

Neka pitanja i komentari studenata:

1. Sve demokratske države su pretnja za čovečanstvo

2. Da li mislite da će doći do prestanka konflikata u demokratskim društvima?

3. Da li lično verujete da je čovek u biti nasilan?

 

"Mi i oni. Grupni (etnički) konflikti i procedure pacifikacije" (predavač: Tamara Tomašević)

Šta je identitet? Šta je to što nas određuje? Kada bi se pojavio neki "zli čarobnjak" koji hoće da vam oduzme sve uz mogućnost da zadržite samo jedan identitet, šta bi to bilo? Da li bi to bila profesionalnost, roditeljstvo, pripadnost porodici, naciji, veri, obrazovanje? Teško je izdvojiti samo jedno obeležje koje nas određuje, obzirom da smo kao ljudska bića skup više identiteta. Šta je to što nam drugi ljudi ne dopuštaju? Da li je moguće nekom ne dopustiti da bude određenog pola ili porekla, da pripada određenoj naciji ili da je drugačije veroispovesti od nas? Da li nam ljudi možda ne dozvoljavaju da govorimo drugačijim jezikom od onog koji oni govore?

Šta je diskriminacija i kako ona nastaje? Diskriminacija predstavlja odstupanje od norme koju ljudi u društvu postavljaju kao nešto poželjno ili nepoželjno. Preduslov diskriminacije jesu predrasude i stereotipi, koje gradimo o drugima. Iako deluje pomalo naivno, diskriminacija može dovesti do mnogo većih problema u društvu od pukog izdvajanja pojedinca koji odstupa od društveno poželjnog ponašanja ili normi. Gradacija sukoba se kreće sledećom putanjom: prvo počne ogovaranje određene grupe ljudi ili pojedinaca, zatim sledi isključivanje ili izbegavanje te iste grupe ili pojedinaca. Nakon toga sledi diskriminacija na osnovu koje se određenoj grupi ljudi ili pojedinaca oduzimaju odredena prava. Ovakva gradacija konačno dovodi do sukoba između "Nas i Njih". Najteži oblik sukoba dovodi do genocida.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment