PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Reforma zatvorskog sistema i forenzička psihijatrija > Tekst

 

REFORMA ZATVORSKOG SISTEMA I FORENZIČKA PSIHIJATRIJA

 

Monitoring forenzičkih odeljenja

 

Monitoring forenzičkih odeljenja pri psihijatrijskim ustanovama logično je proistekao iz višegodišnjeg iskustva Odbora u praćenju reforme zatvorskog sistema, kao i reformi psihijatrijskih i ustanova socijalne zaštite.

Kako je ova oblast u Srbiji još uvek nedovoljno ili neadekvatno zakonski regulisana, Helsinški odbor započeo je krajem 2014. godine rad na projektu koji bi trebalo da doprinese poboljšanju situacije u forenzičkoj psihijatriji, kao i položaja osoba sa izrečenom sudskom merom obaveznog psihijatrijskog lečenja.

U okviru projekta stručni tim Odbora koji čine specijalista sudske medicine i doktor medicinskih nauka Đorđe Alempijević, specijalista psihijatrije prof.dr Vladimir Jović, i pravnice Jelena Mirkov Subić i Ljiljana Palibrk obišao je forenzička odeljenja u četiri zdravstvene ustanove: Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu i specijalnim psihijatrijskim bolnicama u Gornjoj Toponici kod Niša, “Dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu i “Sveti Vračevi” u Novom Kneževcu. Posete su organizovane uz saglasnost Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravde, koja su iskazala zainteresovanost za projekat i dalju saradnju sa Odborom u ovoj oblasti.

Zahvaljujući dobrim i konstruktivnim odnosima sa pomenutim zdravstvenim ustanovama – rukovodstivma, kao i zaposlenima - tim Odbora je tokom ovih poseta obavio kvalitetan monitoring. Uvidom u medicinsku i pravnu dokumentaciju i kroz razgovore sa osobljem i pacijentima, prikupljeni su važni podaci koji ukazuju na osnovne probleme i moguće puteve za njihovo rešavanje, posebno kroz multisektorski rad odgovarajućih državnih institucija.

U septembru će Helsinški odbor organizovati studijsko putovanje u Holandiju za trinaest domaćih stručnjaka koji će imati priliku da se upoznaju sa zakonodavstvom i praksom u oblasti forenzičke psihijatrije u ovoj zemlji. Pored lekara sa forenzičkih odeljenja iz pomenutih ustanova, u grupi će biti i predstavnici NPM (kancelarija Zaštitnika građana) i skupštinskih odbora za zdravlje, pravosuđe i socijalnu politiku.

U saradnji sa Nacionalnim preventivnim mehanizmom i parlamentarnim odborima, Odbor planira da zaključke i preporuke monitoringa situacije u forenzičkoj psihijatriji predstavi na javnom saslušanju u parlamentu Srbije ili odgovarajućem parlamentarnom odboru.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment