PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Reforma zatvorskog sistema i forenzička psihijatrija

 

REFORMA ZATVORSKOG SISTEMA I FORENZIČKA PSIHIJATRIJA

Tokom dvanaest meseci počev od oktobra 2014, Odbor se zalaže za punu i doslednu implementaciju Strategije za izvršenje krivičnih sankcija u periodu 2013-2020, usvojene krajem 2013. godine. Tačnije, zalaže se za poboljšanje položaja jedne od najosetljivih grupa zatvorenika – osoba sa mentalnim poremećajima pod režimom obaveznog psihijatrijskog lečenja.

Kroz inspekciju forenzičke situacije u četiri ustanove koje zbrinjavaju zatvorenike pod režimom obaveznog psihijatrijskog tretmana i/ili mera bezbednosti, konsultacije u okviru radne grupe uspostavljene pod pokroviteljstvom zaštitnika građana, saradnju sa skupštinskim odborima za zdravstvo, pravosuđe i socijalnu zaštitu, i Kancelarijom za evropske integracije, uključujući i jedno studijsko putovanje u Holandiju za poslanike ova tri odbora i psihijatre iz četiri ustanove, javnu raspravu u Skupštini i završnu konferenciju, Odbor očekuje da pre svega doprinese otvaranju javne i skupštinske debate o forenzičkoj psihijatriji i forenzičkim centrima – oblasti koja nije obuhvaćena Strategijom, ali je bitna s aspekta poglavlja koja se odnose na ljudska prava, pristup pravdi, slobodu i ljudsku bezbednost koja se otvaraju tokom pristupnih pregovora Srbije i EU.

 

 

 

IZVEŠTAJ O STANJU U USTANOVAMA ZA LEČENJE
FORENZIČKIH PACIJENATA U SRBIJI

Autori: Ljiljana Palibrk, Jelena Mirkov, Dr. Vladimir Jović,
Dr. Đorđe Alempijević

Beograd, januar 2016.

Izveštaj o stanju u ustanovama za lečenje pacijenata sa
mentalnim poremećajima koji su počinili krivična dela
(forenzičkih pacijenata), nastao je u okviru projekta “Reforma zatvorskog sistema i forenzička psihijatrija” koji je realizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, a finansirala
Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji. Cilj ovog izveštaja je sagledavanje postojećeg stanja u forenzičkim odeljenjima u
Srbiji, kvalitetaopšte zdravstvene zaštite, psihijatrijskog lečenja
i nege, psihosocijalne rehabilitacije i sudsko-pravnih pitanja vezanih za položaj forenzičkih pacijenata i njihova prava. Posete forenzičkim odeljenjima su...   Acrobat PDF (1.01mb) >>>

 

LEČENJE IZA REŠETAKA

Srbija još uvek nema akcioni plan koji bi
definisao rok, strukturu, odgovornosti i finansijska sredstva neophodna za proces
deinstitucionalizacije. Specijalne psihijatrijske bolnice i socijalne ustanove
u kojima su smeštene osobe sa mentalnim smetnjama...   Detaljnije >>>

 

Prezentacija u Domu
Narodne skupštine RS

“ŽIVOT U ZAJEDNICI -
OSNOVNO LJUDSKO
PRAVO”

29.oktobar 2015.

Uz podršku Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ljudska prava, i u
saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Helsinški odbor za ljudska...   Detaljnije >>>

 

PROJEKAT „REFORMA
ZATVORSKOG SISTEMA
I FORENZIČKA
PSIHIJATRIJA“

Projekat pod nazivom „Reforma zatvorskog sistema i forenzička psihijatrija“ Helsinški odbor realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu. Tim Odbora obišao je ustanove
u kojima...   Detaljnije >>>

 

MONITORING
FORENZIČKIH ODELJENJA

Monitoring forenzičkih odeljenja pri psihijatrijskim ustanovama logično je proistekao iz višegodišnjeg iskustva Odbora u praćenju reforme zatvorskog
sistema, kao i reformi psihijatrijskih i ustanova socijalne zaštite. Kako je
ova oblast u Srbiji još uvek nedovoljno...   Detaljnije >>>

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment