PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Reforma zatvorskog sistema i forenzička psihijatrija > Tekst

 

REFORMA ZATVORSKOG SISTEMA I FORENZIČKA PSIHIJATRIJA

 

Projekat „Reforma zatvorskog sistema i forenzička psihijatrija“

 

Projekat pod nazivom „Reforma zatvorskog sistema i forenzička psihijatrija“ Helsinški odbor realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Tim Odbora obišao je ustanove u kojima su smešteni zatvorenici kojima je izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja da bi, po prvi put u Srbiji, sagledao stanje u forenzičkim odeljenjima, opštu zdravstvenu zaštitu osuđenih lica, njihovo psihijatrijsko lečenje i negu, psihosocijalne rehabilitacije i sudsko-pravnih pitanja vezanih za položaj forenzičkih pacijenata i njihova prava.

Posete su realizovane u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i upravama institucija, odnosno Ministarstvom pravde – Upravom za izvršenje krivičnih sankcija. Obavljene su jednodnevne posete, u kojima su učestvovale pravnice Helsinškog odbora Jelena Mirkov i Ljiljana Palibrk, i eksperti prof. Vladimir Jović, psihijatar, i prof. Đorđe Alempijević, specijalista sudske medicine.

Tim je obišao Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, i specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici, Vršcu i Novom Kneževcu.

Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu je jedna od ustanova u koju se upućuju lica na izdržavanje jedne od tri zakonom propisane mere bezbednosti (mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, mere obaveznog psihijatrijskog lečenja alkoholičara i narkomana). Na osnovu Zakona o izvršenju krivičnih sakcija, Specijalna zatvorska bolnica je prioritetna ustanova za prihvat počinilaca krivičnih dela sa određenom merom bezbednosti. Zakon predviđa da se ta lica mogu izuzetno uputiti i u neku drugu zdravstvenu ustanovu na lečenje. Konkretno, to su ustanove u Vršcu, Gornjoj Toponici i Novom Kneževcu, iako se to zakonom ne precizira.

Specijana zatvorska bolnica zbrinjava ne samo osuđena lica sa merom bezbednosti, već i lica prema kojima je u prekršajnom postupku izrečena ista zaštitna mera, pritvorenike upućene radi psihijatijskog ispitivanja, kao i pritvorenike sa nekom od psihijatrijskih dijagnoza. Ovo znači da SZB svakako nije specijalnizovana ustanova za tretman pacijenata sa izrečenom merom bezbednosti, iako joj zakon daje prioritet kod njihovog zbrinjavanja. Specijalna zatvorska bolnica ima kapacitet za smeštaj 400 pacijenata i osuđenika, dok ukupan broj lica koja se u njoj nalazi prelazi i 500 – na dan posete tim je zatekao 458 lica. Od ovog broja, oko njih 300 je tu tokom celog izdržavanja kazne zatvora. Po rečima zaposlenih, čak 20% forenzičkih pacijenata bi odmah moglo biti otpušteno kada bi socijalni i probacioni sistem mogao da im osigura adekvatan život uz podršku zajednice. Dramatično zvuči podatak da mnogi pacijeni koji spadaju u kategoriju socijalnih slučajeva ostaju u ovoj ustanovi i doživotno. SZB prima i maloletna lica, mada nema posebno odeljenje za njihov smeštaj.

Specijalna psihijatrijska bolnica u Gornjoj Toponici zbrinjava istu kategoriju pacijenata. Od ukupno 650 pacijenata, 173 lica su forenzički slučajevi. Kao i u SZB, oko 20% forenzičkih pacijenata bi se moglo odmah otpustiti kada bi postojali uslovi za njihov adekvatan prihvat u zajednici. Bolnica, međutim, spovodi mere obaveznog lečenja na slobodi za čak 80 pacijenata. Prema statistici učinjenih dela, od ukupnog broja pacijenata sa merom bezbednosti, 56 pacijenata u ovoj ustanovi su počinioci teških krivičnih dela poput ubistva, pokušaja ubistva, silovanja ili nasilja u porodici.

U Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Vršcu forenzički pacijenti su smešteni na nekoliko odeljenja, mada postoji i zasebno forenzičko odeljenje. Ukupan broj pacijenata na dan posete je iznosio 103. Veliki broj pacijenata su praktično socijalni slučajevi, mnogima je mera bezbednosti davno ukinuta, ali ostaju u bolnici jer nemaju gde da odu. Ni u ovoj bolnici, kao ni u ostalim, ne postoji kategorizacija pacijenata po tretmanu (od zatvorenog, poluotvorenog i otvorenog odeljenja).

Specijalna psihijatrijska bolnica u Novom Kneževcu nema posebno forenzičko odeljenje, ali zbrinjava ove pacijente. Forenzički pacijenti su smešteni na 3 različita odeljenje, i to na osnovu patologije. Broj pacijenata u ovoj bolnici je na dan posete bio 21. U bolnici se sprovodi i ambulantno lečenje, tj. lečenje na slobodi. Bolnica je za 50% pacijenata podnela pisani predlog za prekid mere – nadležni sud samo u jednom slučaju nije usvojio predlog..

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment