PROJEKTI
- ARHIVA -

ARHIVA

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Promovisanje multietničkog identiteta Vojvodine > Tekst

 

PROMOVISANJE MULTIETNIČKOG IDENTITETA VOJVODINE

MULTIETNIČKI KARAKTER VOJVODINE - RESURS INTEGRATIVNIH I RAZVOJNIH POTENCIJALA

Novi Sad, 5 juni 2007.

U okviru projekta "Promovisanje multietničkog identiteta Vojvodine" koji Helsinški odbor realizuje uz pomoć Evropske unije, u okviru EuropeAid programa, u Novom Sadu je 5. juna održan prvi od četiri planirana okrugla stola.

Dvadeset predstavnika vojvođanske inteligencije iz Novog Sada, Sombora, Subotice, Kikinde, Bačkog Petrovca i Šimanovaca razgovaralo je o problemima tranzicije i radikalizacije društva, evropskim integracijama, iskustvima civilnog sektora u procesima regionalne saradnje i pokušalo da odgovori na pitanje "Šta je to doista evropsko u identitetu Vojvodina?".

Polazna osnova razgovora bila je saglasnost učesnika o:
- Vojvodini kao području na kojem su se tokom istorije sukobljavale i još uvek sukobljavaju različite državne strategije, i svakom etničkom "prisvajanju" Vojvodine kao nastojanju da se ona liši političkog subjektiviteta i identiteta;
- potrebi očuvanja i unapređenja vojvođanskog identiteta;
- o činjenici da prekid pregovora sa EU najviše šteti interesima građana Vojvodine;
- uticaju kosovskog pitanja na međuetničke odnose u Vojvodini;
- odsustvu interetničke komunikacije i prevladavajućoj indiferentnosti etničkih zajednica u pokrajini;
- značaju regionalne saradnje i uloge koju u tim procesima imaju nevladine organizacije; i
- tendenciji da se upravljanje Vojvodinom svede na konsocijaciju etničkih elita.

Učesnici okruglog stola su zaključili da su Vojvodini, kao etnički najpluralnijem delu Srbije, potrebne institucije koje će biti u stanju da "upravljaju" svim tendencijama etnokulturnog udaljavanja. Ističući identitet Vojvodine kao važan resurs integrativnih i razvojnih potencijala, ali i garant očuvanja njenog multietničkog karaktera, učesnici prvog u nizu okruglog stola uputili su nadležnim strukturama sledeće preporuke:
- da u svim segmentima svog delovanja imaju u vidu očuvanje i unapređenje vojvođanskog identiteta;
- da ispune sve uslove neophodne za nastavak pregovora sa EU, kako bi Vojvodina, aktivno sudelujući u procesima evropskih integracija, na produktivan način iskoristila svoj položaj, resurse, civilacijsko nasleđe, tradiciju i kulturu;
- da državni organi učine sve da preduprede neželjene reakcije u slučaju sve izvesnije nezavisnosti Kosova, i da u slučaju njihovog ispoljavanja odlučno reaguju na sve pojave koje vode etničkim sukobima, narušavanju prava pripadnika manjina i ugrožavanju bezbednosti i sigurnosti građana Vojvodine, bez obzira na njihovu nacionalnost, veru, jezik i ostala posebna određenja;
- da se sadržaj vojvođanske autonomije uobliči u skladu sa evropskim iskustvima i pristupi ustavnopravnoj reformi; u tom pogledu pravo Vojvodine na sopstveno zakonodavstvo u sferi izvornih nadležnosti mora biti i ustavom zajemčeno;
- da se, imajući u vidu značaj nevladinih organizacija, njihova delatnost uredi zakonom primerenim evropskim iskustvima i standardima;
- da se preko obrazovnog, informativnog, kulturnog, kao i ostalih podsistema podržavaju interkulturalni i svi drugi sadržaji koji doprinose smanjivanju etničke distance i boljem međusobnom poznavanju pripadnika različitih zajednica; i
- da se pruži podrška svim idejama, inicijativama i akcijama, koje su usmerene na bolji život stanovnika Vojvodine na načelima demokratije, vladavine prava, tolerancije i multikulturalizma.

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment