PROJEKTI
- ARHIVA -

ARHIVA

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Promovisanje multietničkog identiteta Vojvodine

 

PROMOVISANJE MULTIETNIČKOG IDENTITETA VOJVODINE

Cilj projekta je da pomogne jačanju multietničkog identiteta Vojvodine. Stoga, projekat promoviše interkulturalno i interetničko razumevanje, jača ulogu civilnog društva u sprečavanju konflikata, afirmiše proaktivnu manjinsku politike i, što je moguće više, oslanja se na proevropski potencijal pokrajine. Dodatnu vrednost projektu kao celini daje činjenica da korespondira sa i dopunjuje inicijative pokrajinskih vlasti o multikulturalizmu i toleranciji. Projekat u ostvarivanju osnovnih ciljeva računa na potrebu mladih ljudi da stiču što više znanja o savremenom svetu, na njihovu spremnost da se oslobode stega stereotipnog mišljanja i sposobnost da izrastu u reformski orijentisane donosioce odluke, kao i na intelektualni potencijal istaknutih predstavnika lokalnih zajednica da definišu novi pristup etnokulturalno raznolikosti, koji će biti prilagođen specifičnosti Vojvodine. Tako koncipiran projekat ne samo da pomaže zaustavljanju međuetničke radikalizacije, već i vlastima u Srbiji, kao i Evropskoj uniji, da dođu do najadekvatnijih političkih aranžmana i reformskih strategija za pokrajinu. Ciljne grupe projekta - iz različitih etničkih zajednica - čine mladi ljudi od 18-25 godina i predstavnici vojvođanske inteligencije. Osnovne aktivnosti su serije od četiri radionice za mlade i četiri okrugla stola, objavljivanje dve edicije knjige (na srpskom i engleskom jeziku) debata sa okruglih stolova, kao i četiri konferencije za novinare na kojima se predstavljaju zaključci, preporuke i rezultati realizovanih aktivnosti.

Ovaj projekat u trajanju od 18 meseci ostvaruje se uz pomoć Evropske unije, u okviru programa EuropeAid.

 

 

 

 

 

VOJVODINA I POLITIKE MULTIKULTURALNOSTI: ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

Novi Sad, 30. maj 2008.

Sa omalovažavanjem politike multikulturalnosti u Srbiji se počelo i pre nego što se Srbija, u striktnom smislu reči, i upoznala sa tim konceptom, zaključili su učesnici četvrtog po redu, koji je održan u okviru projekta "Promovisanje multietničkog identiteta Vojvodina". Razmatrajući iskustva Vojvodine učesnici okruglog stola ukazali su na niz momenata koji otežavaju ne samo afirmaciju, nego i uspešnu primenu politike multikuturalnosti - krizu identiteta većinske nacije, nacionalizam kao još uvek dominantnu ideologiju u društvu, nedovršenu državu...   Detaljnije >>>

 

KO SU NOSIOCI OTPORA MODERNIZACIJI I REFORMAMA?

Novi Sad, 25-27. januar 2008.

Treća u nizu trodnevnih radionica/seminara o gradnji poverenja, planiranih u okviru projekta "Promovisanje multietničkog identiteta Vojvodine" održana je 25-27. januara 2008. godine u Novom Sadu. Mladi ljudi, njih 21, iz Odžaka, Rume, Bele Crkve, Pančeva, Beočina, Kovina i Novog Sada tri dana su razgovarali o problemima modernizacije, nacionalizma, pravima nacionalnih manjina, otporima evropeizaciji Srbije, medijima, Haškom tribunalu i odnosima Srbije i međunarodne zajednice. Posebno interesovanje polaznika seminara...   Detaljnije >>>

 

STRUKTURA LIČNOSTI I TOTALITARNE IDEJE

Novi Sad, 25-27. oktobar 2007.

"Zašto tako malo znamo o dobru, o dobrim ljudima, o dobročiniteljima?". Na ovo pitanje koje je u svom dokumentarnom filmu postavio režiser Džemal Sokolović, pokušali su da odgovore učesnici seminara Helsinškog odbora za ljudska prava. Najčešće pominjan razlog za "oskudno znanje o dobru i dobročiniteljima" krije se, prema polaznicima, "u enormnoj količini zla koje je počinjeno...    Detaljnije >>>

 

POLITIČKA REPREZENTACIJA MANJINA I OČUVANJE MULTIETNIČKOG IDENTITETA VOJVODINE

Novi Sad, 26. septembar 2007.

Zaključci i preporuke drugog okruglog stola

Pitanje političke reprezentacije manjina jedno je od ključnih sa kojim se suočava svaka etnički pluralna zajednica. Raspravljajući na temu "Politička reprezentacija manjina i očuvanje multietničkog identiteta Vojvodine" učesnici drugog u nizu okruglog stola u okviru...   Detaljnije >>>

 

OD ETNIČKIH VICEVA DO GOVORA MRŽNJE

Novi Sad, 28-30. juni 2007.

Prva od četiri trodnevne radionice/seminara o gradnji povernja, planiranih u okviru projekta "Promovisanje multietničkog identiteta Vojvodine" održana je 28-30. juna 2007. u Novom Sadu. "Hiljadu puta sam prepričavao tvrde etničke viceve i nikada mi nije ni palo na pamet da, pričajući ih, zapravo širim negativne stereotipe o drugima, a još manje da učestvujem u proizvodnji onoga što se ovde naziva govorom mržnje"...    Detaljnije >>>

 

MULTIETNIČKI KARAKTER VOJVODINE - RESURS INTEGRATIVNIH I RAZVOJNIH POTENCIJALA

Novi Sad, 5 juni 2007.

U okviru projekta "Promovisanje multietničkog identiteta Vojvodine" koji Helsinški odbor realizuje uz pomoć Evropske unije, u okviru EuropeAid programa, u Novom Sadu je 5. juna održan prvi od četiri planirana okrugla stola. Dvadeset predstavnika vojvođanske inteligencije iz Novog Sada, Sombora, Subotice, Kikinde, Bačkog Petrovca i...    Detaljnije >>>

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment