LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

 

O.G. - POMOĆ IZBEGLIMA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Ljudska prava > Osetljive grupe > Pomoć izbeglima > Izbjeglice

 

IZBJEGLICE

11.08.2002, Izvor: Godišnji izveštaj za 2001., Autor: HCHRS

Izbjegličko pitanje, koje i dalje predstavlja jednu od glavnih moralno-političkih i ekonomskih tema u Srbiji, ne samo da nije otvoreno nego je i nastavljeno da se gura u stranu. Ne može se pobjeći od utiska da i novoj vlasti, kao prethodnoj, izbjeglice služe samo u promotivne svrhe. Naime, položaj izbjeglica u SRJ poslije izbora i dolaska Demokratske opozicije Srbije na vlast nije se bitno poboljšao, mada su predstavnici vlasti najavljivali da bi izbjeglice trebale postati istinska briga države i društva, a pravo da odluče da li žele da se vrate kućama ili trajno nastane u Srbiji osnovni princip kojim treba da se rukovode vlasti u rešavanju tog problema. Isticano je da, "uz svu pomoć domaćih i međunarodnih humanitarnih organizacija, brigu države o izbjeglicama ništa ne može da zameni" (potpredsednik vlade Srbije Žarko Korać, Politika, 28. februar). Izbjeglice su sada mnogo zastupljenije u javnosti i stalno se o njima priča, ali osim verbalne podrške za rješavanje njihovog problema, u praksi je učinjeno malo. Objektivno, njihov položaj dodatno pogoršava i opšta ekonomska i socijalna situacija u Srbiji.

Prema onome kako se odnose prema izbjegličkom ili povratničkom problemu, sve države nastale na području bivše SFRJ pokazuju da nisu učinile mnogo na tom planu. U prilog toj ocjeni ide i činjenica da uopšte nemaju razrađenu strategiju za konačno rješenje problema. Stiče se utisak da je sve što se radi kratkoročno i, isključivo u dnevno-političe svrhe.

Povratak je regionali problem i dok se svima koji to žele ne omogući da se vrate svojim kućama, to će uvijek biti za onoga ko traži razlog dobar povod za neslaganja i nove sukobe.

U proteklom periodu nagoviještavala se i mogućnost ubrzane normalizacije odnosa sa susjednim državama (Hrvatskom i BiH). Pregovaralo se. Predsednici SR Jugoslavije i Republike Hrvatske, Vojislav Kostunica i Stjepan Mesić, složili su se u Verbaniji, u Italiji, da odnose između dve zemlje treba izgrađivati u smeru pune normalizacije. Koštunica i Mesić u zajedničkoj izjavi ukazuju na to da treba ukloniti sve prepreke koje se pojavljuju pri realizaciji povratka izbeglih i prognanih (Politika, 9. jun). Premijer Srbije Zoran Đinđić i predsednik Hrvatske Stjepan Mesić založili su se na susretu u Salcburgu za obnavljanje saradnje dve zemlje (RTV B92, 2. jul). Međutim, sa predstavnicima hrvatskih vlasti je, što je i najznačajniji rezultat perotekle godine, potpisan i verifikovan sporazum o penzionom, invalidskom i zdravstvenom osiguranju.

Učinjene su manje kozmetičke pravke i otklonjeni neki nedostaci u kolektivnim centrima, ali je stvarno stanje i dalje zabrinjavajuće loše. Prostorije su prenatrpane, higijena na vrlo niskom nivou, a hrana je i dalje, uglavnom, nejestiva. Zbog toga izbjeglice sve češće iskazuju nezadovoljstvo. Tako je 205 izbeglica iz Hrvatske, BiH i sa Kosova smeštenih u hotelu "Park" u Nišu stupilo u štrajk glađu zahtevajući poboljšanje izuzetno loše ishrane. "Već deset meseci gladujemo jer nam za obrok daju samo makarone na vodi i slani čaj, a izuzetno i poneku konzervu. Mnogi ljudi su bolesni, anemični i iscrpljeni, a deci se na koži javljaju fleke od gladi. Ovo je tiha likvidacija Srba koji su već bili žrtve rata, ne svojom voljom", ocenile su izbeglice i optuzile da se hrana namjenjena njima koristi u druge namene (Danas, 12. oktobar).

Humanitarna pomoć koja se dođeljuje je minimalna. Sekretar Crvenog krsta Srbije Brankica Bilbija kazala je da su najvažnije svetske humanitarne organizacije pooštrile kriterijume za davanje pomoći, pa je tako broj raseljenih lica koji zadovoljavaju kriterijume tih organizacija smanjen sa 120.000 na 80.000 lica. Preko Crvenog krsta stranu pomoć prima 167.586 izbeglica, 80.000 privremeno raseljenih lica sa Kosova i 146.000 siromašnih građana Srbije (Danas, 28. septembar). Ali i od tako malo pristigle pomoći bilo je otuđivanja. Tako je švajcarski list Fekst iz Ciriha, pozivajući se na poverljivi izveštaj firme za konsalting i reviziju "Ernst i Jang", objavio informaciju da su Jugoslovenski Crveni krst i Crveni krst Srbije u periodu od januara 1999. do maja 2000. proneverili oko 4,7 miliona dolara. Navodi se da je reč o zloupotrebama sredstava dobijenih od EU, MKCK, UNHCR i Svetskog programa za hranu (Borba, 12. april).

Da je bilo neregularnosti vezanih za izbjeglice, potvrdila je i Sanda Rašković Ivić, visoki komesar za izbeglice, izjavom da je u Komesarijatu bilo razlicitih zloupotreba i da je stari saziv ostao dužan 25 miliona DM Fondu za zdravstvo i nekoliko miliona maraka Elektrodistribuciji. Gđa Rašković je ocenila da je u Komesarijatu očigledno bilo mnogo mračnih stvari (Danas, 6. jun).

Izmenama Zakona o državljanstvu regulisano je da izbjeglice istovremeno imaju dvojno državljanstvo, jugoslovensko i državljanstvo bilo koje od novonastalih država na teritoriji bivše SFRJ. U praksi to znači da se onaj ko se opredijelio za takvu mogućnost sa humanitarne pomoći prebacio na socijalnu pomoć.

Sliku lošeg života izbjeglica upotpunjuje i podatak da je od 1991. godine njih više od hiljadu, prema informacijama iz izbjegličkih udruženja, izvršilo samoubistvo. "Najčešći razlozi su depresija, nemogućnost pronalaska zaposlenja, beda i traume preživljene za vreme izbegličkog života. Na ovaj zastrašujuci podatak država je svih ovih godina veoma malo reagovala, pravdajući se da nema toliko sredstava za izdržavanje za više od pola miliona izbeglica. Zabeleženo je da je najviše samoubica bilo među izbeglicama u kolektivnim smeštajima" (Glas, 25. jul).

Predstavnici vlasti u svakom nastupu u medijima daju prioritet integraciji i ohrabruju izbjeglice na taj izbor, svjesno gurajući povratak u drugi plan. Strategiju o integraciji opravdavaju pozivanjem na rezultate popisa izbjeglica u 2001. godini, kada su se izjašnjavali, u okviru loše formulisanog pitanja, o namjeri gdje žele živjeti (da li želite ostati ili se želite vratiti, bez ikakvog "da, ali ako..."). Iskustva Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji ukazuju da bi se, ukoliko bi se uslovi za povratak u Republiku Hrvatsku bitno promijenili, taj procenat izmijenio u velikoj mjeri u korist povratka. To ukazuje na namjeru da se (vjerovatno zbog novca koji bi se eventualno ulagao u taj projekat, koji bi možda obuhvatio i sredstva dobijena ostvarivanjem stanarskih prava u RH, a sprovodila bi ga država) i dalje manipuliše izbjegličkom nesrećom. Predviđena sredstva za lokalnu integraciju iz donatorskog fonda iznose, prema oceni republičkog komesara za izbjeglice dr Sande Rašković-Ivić, oko 2,5 milijarde američkih dolara (Beta, 28. maj).

Na ovogodišnji popis se odazvalo 470.544 prognane osobe iz Hrvatske i BiH i između 230.000 i 250.000 interno raseljenih lica sa Kosova. Najveći deo naseljen je u Vojvodini, dok je najveći broj izbjeglica, njih oko 150.000, koncentrisan u Beogradu. Od tog broja, prema Republičkom komesarijatu, samo četiri do sedam odsto njih se odlučilo za repatrijaciju (Glas javnosti, 6. jun). Ðorde Šćepanovic, komesar za izbjeglice u Crnoj Gori, rekao je da u toj republici ima 15.000 izbeglica i 32.000 interno raseljenih, što ukupno čini sedam odsto ukupne crnogorske populacije. Prema podacima UNHCR u Beogradu, koje je iznela Maki Šinohara, U SRJ živi preko 390.000 prognanika iz BiH i Hrvatske. U poređenju sa popisom iz 1996. godine, taj broj je opao za 30 odsto, rekla je ona i dodala da se 5 odsto izbjeglica izjasnilo za povratak u zavičaj (Vjesnik, 8. jun).

U veoma teškom položaju su izbjeglice sa Kosova. Smještene su širom Srbije po neuslovnim kampovima, napuštenim kućama, podrumima, kartonskim naseljima... Nemaju dovoljno pomoći. Djeca, uglavnom kosovskih Roma, ne idu u škole. U ovom trenutku nema uslova za povratak na Kosovo.

Hrvatska, BiH i SR Jugoslavija potpisale su 2001. godine u Briselu sporazum kojim bi se trebao riješiti problem više od milion raseljenih i izbjeglih osoba u regionu. "Nizom bilateralnih inicijativa osigurat će se rješavanje problema preostalih 490.000 izbjeglih i 760.000 međunarodno raseljenih osoba", navodi se u saopštenju Pakta za stabilnost. Hrvatska, BiH i SRJ obavezale su se da će pomoći izbjeglima koji žele ostati u mjestu sadašnjeg boravka (Vjesnik, 29. jun).

Ukoliko međunarodna zajednica i svi oni koji mogu pomoći povratak žele da se odvija kvalitetno, trebalo bi da više pažnje i sredstava ulažu direktno u stvarnu podršku povratku, i to stambenu (povratak i obnova imovine), materijalnu (posao, krediti) i davanju garancije za Aktivnosti (to sada i nije baš izražen problem, ali mora se predvideti kako bi se eliminisali i sankcionisali i pojedinačni nasrtaji na povratnike). Pomoć je nedostatna i djelomična tako da obeshrabruje.

 

Problemi oko povratka u Republiku Hrvatsku

Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice, koja djeluje pri Ministarstvu javnih radova, obnove i graditeljstva Republike Hrvatske, objavila je da se u Hrvatsku, odnosno u svoje domove ili u alternativni smještaj nadomak njih, vratilo 288.090 njezinih građana. Od toga broja je 200.072 uglavnom Hrvata, koji su bili raseljeni u druga područja Hrvatske koja nisu bila zahvaćena ratom. Kada je u pitanju povratak hrvatskih državljana srpske nacionalnosti, do sada je iz SRJ registrirano oko 80.000. U dokumentu Uprave za prognanike, povratnike i izbjeglice komentira se i kako je povratak u ovoj i prethodnoj godini nešto manji nego ranije. Razlog za to leži u činjenici da su u procesu povratka preostale najteže skupine iz ove kategorije ratom stradalih osoba. Radi se o obiteljima čije su kuće potpuno srušene i čekaju završetak obnove, obiteljima koje očekuju povrat imovine ili stambeno zbrinjavanje, te velikom broju starih i nemoćnih (agencija STINA). Veoma teško je ustvrditi tačne brojke povratnika. Podaci su različiti. Tako Petar Lađević, savetnik predsjednika SRJ Vojislava Koštunice za pitanja izbjeglica, tvrdi da je, prema "podacima do kojih je došao u saradnji sa UNHCR i NVO, koje se bave izbegličkom problematikom, broj povratnika iz SRJ u Hrvatsku, nažalost, nije veći od 45.000" (Blic, 11. septembar). Predsjednik SDF u Hrvatskoj Veljko Džakula ocjenjuje da se od oko 350.000 izbjeglih Srba do sada vratilo njih oko 50.000. Taj broj se bitno razlikuje od zvaničnih hrvatskih podataka. On tu razliku u broju povratnika objašnjava činjenicom da hrvatske vlasti registruju sve one koji se vrate, ali ne i one koji ponovo odu iz Hrvatske (Tanjug, 27. septembar). I OEBS za Hrvatsku takođe dovodi u pitanje tvrdnju hrvatske vlade da se u Hrvatsku vratilo toliko Srba jer još uvek, kako navode, postoji niz prepreka za njihov povratak (RTS, 18. jul).

Predstavnici hrvatskih vlasti često pozivaju izbjeglice da se vrate i postanu lojalni građani svoje domovine, što je davalo nadu, ali okolnosti u realizaciji su ih obesharbrivale. Među onima koji prednjače je svakako predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić. On poručuje: "Nastavit ćemo sa stvaranjem uvjeta za povratak svih naših građana koji su proteklih godina bili prognani, ili su izbjegli. Omogućavajući im povratak i osiguravajući im život u miru i dostojanstvu, mi dokazujemo zrelost naše demokracije i učvršćujemo temelje vladavine prava u Hrvatskoj. Onaj tko je kriv, ne smije ostati nekažnjen. Bez obzira na njegove stvarne ili izmišljene zasluge, bez obzira na sadašnju ili bivšu poziciju u društvu. Ali onaj koji nije kriv ni za što, ne smije biti ni na kojoj osnovi diskriminiran, niti mu smije biti uskraćeno ijedno od prava što ih na osnovi Ustava i zakona uživaju svi građani Republike Hrvatske" (STINA). Iako je riječ o politickim preduslovima, koji su odnose Hrvatske i Evropske unije opterećivali godinama, Vlada Republike Hrvatske još uvijek nije uspjela riješiti pitanje povratka izbjeglica, odnosno zakonske regulative koja bi ukinula svaku diskriminaciju povratnika, bilo da je riječ o pravu na sam povratak ili na povraćaj imovine. Izbjegavanje rješavanja ovog problema bilo je najveći razlog negativnog izvještaja OEBS, koji su podržali SAD i EU (Nacional, 2. avgust). Evropska unija izrazila je u godišnjem izveštaju o poštovanju ljudskih prava (1. jul 2000. - 31. jun 2001. godine) zabrinutost zbog sporog povratka izbjeglica u Hrvatsku (Beta, 8. oktobar). Da se u Hrvatskoj ne gleda blagonaklono na povratak prognanih Srba, pokazuje anketa agencije "Target", prema kojoj se čak 42 odsto ispitanika protivi povratku srpskih izbjeglica. Povratku Srba ne protivi se 34 odsto anketiraniha najmanji otpor vraćanju srpskih izbjeglica pokazan je u područjima koja nisu bila zahvaćena ratom i gdje je rašireno uverenje da svako ima pravo da se vrati svojoj kući (Blic, 3. septembar).

Kada se izbjeglice odazovu i odluče na povratak, ne mogu da uđu u posjed svoje imovine, odnosno nemaju gdje da žive. Nudi im se mogućnost smještaja u kolektivnim centrima u RH, koji su predviđeni kao nužni smještaj, dok ne dobiju pravo da se usele u svoje kuće ili stanove. Inače, njihovu imovinu, za koju vlasti tvrde da će vratiti vlasnicima do kraja 2002. godine (izjavia hrvatskog ministra za obnovu i graditeljstvo Lovra Pejkovića, Blic od 13. 11. 2001), prema odluci hrvatskih vlasti koriste hrvatski građani iz drugih dijelova države i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. Prema tom "Akcijskom planu" hrvatske vlade za provedbu povrata imovine do kraja tekuće godine trebalo bi biti riješeno stambeno pitanje srpskih izbjeglica iz Hrvatske, te bosansko-hercegovačkih Hrvata, koji su se nakon 1995. doselili u Hrvatsku. Pejković upozorava i na otpore, opravdane ili neopravdane, iseljenju iz zauzetih objekata, no, napominje kako ovi drugi "neće biti tolerirani, jer se odluke Vlade moraju poštivati" (STINA). Postoje neslaganja i unutar hrvatskih vlasti oko rješavanja imovinskih pitanja. Tako javni pravobranilac Hrvatske Ante Klarić optužuje hrvatsku Vladu da nije preduzela potrebne mjere za brži povratak srpske imovine u Krajini, ističući da je pitanje povratka Srba strateški interes Hrvatske. "Pitanje povratka Srba u Hrvatsku nije samo političko i ekonomsko već i strateško", istakao je Klaric u godišnjem izveštaju koji je podnio Saboru Hrvatske. Prema njegovim riječima, Republika Hrvatska i njeni građani mogu da imaju interes od povratka Srba na prazna područja (Vjesnik, 14. jun). Na problem povratka imovine u Hrvatskoj upozoravaju i neki međunarodni promatrači, ističući da vlasnici privatne imovine koja je sada zauzeta ne mogu u posjed svoje imovine dok se trenutnom stanaru ne osigura alternativni smještaj. Oni podsjećaju da je i u "Hrvatskoj privatno vlasništvo zagarantirano i Ustavom i relevantnim imovinskim zakonima, no ukazuju kako praksa pokazuje nešto sasvim drugo" (STINA). Visoki komesar UN za ljudska prava Meri Robinson upozorila je Hrvatsku da mora da ubrza povratak izbjeglica i vraćanje njihove imovine (Tanjug, 8. oktobar).

Što se tiče dosadašnje obnove, saznajemo od povratnika da oni nisu zadovoljni. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća (SNV) dr Milorad Pupovac ocijenio je da su tvrdnje Ministarstva obnove "da ne obnavlja kuće Srba ili Hrvata, nego kuće hrvatskih građana, obične demagoške floskule. Svatko tko prođe tim područjima može vidjeti da su kuće Hrvata obnovljene, a da se kuće Srba ne obnavljaju". Pupovac tvrdi da je do sada obnovljeno možda 10 odsto kuća od 20.000 podnesenih zahtjeva, što znači da bi tim tempom taj proces trajao 10 godina (STINA). Predsednik SDF-a Veljko Džakula istakao je da je učešće Hrvatske u obnovi srpskih kuća simbolično i da je ono što je obnovljeno učinjeno uz pomoć UNHCR, Evropske komisije i nevladinih organizacija iz Norveške, Nemacke, Italije i SAD.

Veliki problem su i stanarska prava. Hrvatske vlasti negiraju pravo izbjeglicama na povratak u stanove i pravo da ih otkupljuju, obrazlažući to činjenicom da nisu živjeli u njima više od šest mjeseci. Iako je nedavno (u novembru) Vrhovni sud Republike Hrvatske poništio tu, kako je ocijenjeno, diskriminatornu odluku, donesenu u vreme vladavine HDZ, o oduzimanju stanarskog prava Srbima koji su za vrijeme rata izbjegli iz Hrvatske, predstavnici vlasti i ne pomišljaju da nešto takvo sprovedu u djelo. Inače, prema tvrdnji komesara za izbjeglice Republike Srbije Sande Rašković Ivić, odredbe tog zakona ne važe za pripadnike hrvatskog naroda, jer su u hrvatskom Podunavlju zabilježene deložacije Srba iz stanova koji se vraćaju u vlasništvo Hrvatima. Hrvatski zvaničnici, među kojima i premijer Ivica Račan, energično odbacuju mogućnost povratka stanarskog prava. Potpredsednik vlade Željka Antunović, osim protivljenja povratak stanarskog prava, odbacuje i mogućnost kompenzacije jer su Srbi, kako je rekla, "dobrovoljno napustili Hrvatsku, a izostankom iz stana izgubili su i pravo na povratak" (Blic, 19. novembar). Hrvatska vlada se obavezala da će naterati sva nadležna ministarstva i druge državne institucije da se do 31. decembra 2002. Srbima u Hrvatskoj (bez obzira da li su se vratili ili nisu) vrati sva njihova imovina. Odluka se odnosi samo na imovinu u privatnom vlasništvu, a ne i na stanarsko pravo. Stanarsko pravo se u zaključcima hrvatske vlade ne spominje, iako predstavnici OEBS i drugih međunarodnih organizacija stalno upozoravaju da hrvatska vlada mora taj problem rešiti na način na koji je zakonskim aktima rešen i u BiH, što znači da se i izbjeglim Srbima moraju osigurati jednaka prava na otkup stana nad kojim su, pre nego sto su napustili Hrvatsku, imali stanarsko pravo. OEBS zastupa stav kako su stanarska prava, oduzeta izbjeglicama iz Hrvatske, imovinsko pitanje, te da ga i u slučaju povrata kao takvo treba tretirati. Pitanje izgubljenih stanarskih prava, pored aspekta vezanog za ljudska prava, ima i aspekt koji se odnosi na povratak. Parlamentarna skupština Saveta Evrope, u svojoj Rezoluciji 1223, usvojila je preporuku Vladi da ostvari detaljne reforme pravnog režima koji se odnosi na imovinska pitanja, uključujući i pitanje stanarskih prava na cijelom području Hrvatske, a ne samo na područjima od posebne državne skrbi (STINA). Sanda Rašković-Ivić tvrdi da predstavnici hrvatskih vlasti izbjegavaju potpisivanje trilateralnih sporazuma kojima bi se uz posredništvo evropskih zemalja obezbedili uvjeti za povratak izbjeglica u Hrvatsku. "Veliki problem je i sa stanarskim pravima, u Hrvatskoj je ostalo oko 50 hiljada stanova čiji su korisnici bili Srbi, civili ili oficiri JNA. Oni su u međuvremenu otkupljeni i katastarski uknjiženi. Hrvatska predlaže da se izbeglicama daju na korišćenje stanovi, ali da to bude regulisano ugovorom na deset godina.To je zapravo ideja kojom se podržava etničko čišćenje, jer je stanarsko pravo izjednačeno sa imovinom i onaj ko je ostao bez stana mora da dobije neku kompenzaciju", kaže ona (Danas, 2. jun). Prema procjeni predsjednika SDF u Hrvatskoj Veljka Džakule, između 35.000 i 50.000 srpskih izbjeglica računa na vraćanje stanarskih prava (Tanjug, 27. septembar).

Više od 50 odsto izbjeglica nema rješeno pitanje državljanstva Republike Hrvatske, čime su spriječeni da ostvare pravo na povratak ili da rješavaju imovinsko-pravna pitanja u svojoj domovini. Bilo kakav zahtjev oko regulisanja putnog lista, bez kojeg se ne može vratiti, penzija, radnog staža, vlasništva itd. nije moguće riješiti bez domovnice. Procedura utvrđivanja hrvatskog državljanstva, poslije uredne aplikacije u konzulatima RH u SRJ, traje mnogo duže nego što je predviđjeno. Za knjige državljana koje su iznesene iz RH poslije akcija "Oluja" i "Bljesak" i pohranjene u SRJ ovdašnje vlasti nisu nisu pokazale interes da ih vrate u matične opštine u Hrvatskoj.

I dalje je problem ekonomski opstanak povratnika u Republiku Hrvatsku. Trebalo bi da se bez posrednika putem donacija ili kreditiranjem ulaže u privredu, malu privredu, poljoprivredu i stočarstvo. Neophodno je investirati i u infrastrukturu.

Postoji i problem tajnih spiskova za hapšenja. Stav Helsinškog odbora je da bi ti spiskovi trebali da budu transparentni, jer svako ko je napravio ratni zločin mora da odgovara, ali ne smiju sve izbjeglice da budu taoci takvih spiskova. Potrebno je nedvosmisleno utvrditi osnovanost optužbi protiv Srba, koji se nalaze na optužnicama zbog sumnje da su počinili ratne zločine, kao i revizija svih dosadašnjih presuda kako bi se otklonila i najmanja sumnja da im nije suđeno samo zato što su Srbi. Inače, ne prođe nijedan mjesec, a da ne bude uhapšen bar jedan povratnik. To se objavi u štampi. Izbjeglice za to čuju, pa zbog strepnje i straha olako odustaju od povratka. Pojačavanju straha i odustajanju doprinose i događaji poput ovih: jedan Hrvat je kod Oriolika ubio na njivi sumještanina Srbina uz obrazloženje da ga je morao ubiti jer mu je rođendan, u vrijeme kada su najavljene haške optužnice protiv nekoliko hrvatskih generala, zapaljen je jedan starac u Kistanjama kod Knina. Tako je hrvatska policija na osnovu potjernica uhapsila i Srpkinju Natašu Jankovic, državljanku Republike Srpske, koja je poslije četiri mjeseca provedenih u pritvoru oslobođena svih optužbi kojima ju je hrvatsko pravosuđe teretilo za navodno počinjene ratne zločine, i potom puštena iz ženskog zatvora u Slavonskoj Požegi (RTV B92, 13. jun). Kako saopštava "Veritas", Jankovićeva je jedno od 4.396 lica srpske nacionalnosti protiv kojih su organi u Hrvatskoj podneli prijave za ratne zločine, od kojih je, prema službenim podacima Državnog odvjetništva iz maja 2000. godine, optuženo 1.349, a osuđeno 554 lica (Blic, 3. februara). Osamnaest zatvorenika u Okružnom zatvoru u Osijeku, uglavnom Srba optuzenih za ratne zločine, odlučili su se na štrajk glađu. Kako su naveli u pismu upućenom javnosti, oni na taj nacin izražavaju "protest zbog diskriminacije Srba, režije sudskih postupaka, tajnih optužnica, nepoštovanja Erdutskog sporazuma, sporazuma Granić - Jovanović i drugih na koje se obavezala Vlada Republike Hrvatske. Oni su zahtevali razgovor sa predstavnicima pravosudnih organa Hrvatske, predstavnicima međunarodnih institucija, predstavnicima Haškog tribunala u Zagrebu, predstavnicima hrvatskih i međunarodnih institucija za zastitu ljudskih prava, kao i sa predstavnicima srpskih institucija u Hrvatskoj (Politika, 5. jun). Hapse se i Srbi koji su sve vreme bili dostupni organima gonjenja u Republici Hrvatskoj. Hrvatska policija uhapsila je Željka Lozanovića i Desimira Laćanina, obojica iz Branjine u Baranji, zbog sumnje da su u toku ratnih zbivanja počinili ratni zločin genocida. Lozanović, rođen 1957. godine, uhapšen je kod kuće, dok je Laćanin (1965) uhapšen u osiječkoj bolnici u koju je odvezao povređenu majku. Obojica su od završetka rata živeli na svojim adresama u Branjini i bili su dostupni hrvatskoj policiji (Tanjug, 13. juni). Hrvatska policija uhapsila je Srbe Dragana Jakovovića (41) iz Gline i Ranka Kajganića (41) iz Vrginmosta, potvrdio je portparol Misije Ujedinjenih nacija u BiH za regione Banjaluke i Bihaća, Alun Roperts. Šef kancelarije "Veritasa" u Banjaluci, Milorad Pribićević, rekao je da je Jakovović u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora. Županijski sud u Sisku osudio je Jakovovića na dve decenije robije, a suđeno mu je za ratni zločin počinjen prema optužnici 18. avgusta 1991. godine u selu Maje kod Gline. Obavešteni smo da je Jakovović išao u Glinu da obiđe svoju kuću, rekao je Pribićević (Glas, 8. februar). U Podravskoj Slatini uhapšen je Dragutin Šekuljica (70). Dragan Rađenović je optužen navodno za "maltretiranje ratnih zarobljenika na području bivše Republike Srpske Krajine" i prebačen u zatvor u Sisak. Dragutin Šekuljica je optužen da je u septembru 1991. godine granatirao "sa pripadnicima srpske paravojske" više sela u okolini Podravske Slatine (Novosti, 24. februar)

Komentarišući hapšenja Srba povratnika, Petar Lađević, savetnik predsjednika SRJ za izbeglička pitanja, ocenio je da "među preprekama koje stoje na putu povratka izbeglih Srba u Hrvatsku, na prvom mestu je loša bezbednosna situacija za njih u Hrvatskoj. Loša Aktivnosti se odražava kroz česta hapšenja Srba, koja u Istočnoj Slavoniji ne samo da koče povratak već doprinose i novom odlasku Srba iz tog područja". Prema Lađevićevim rečima, u "hrvatskim zatvorima trenutno se nalazi 86 Srba, za njih 51 izrečene su pravosnažne presude, a samo tokom prva tri meseca 2001. godine uhapšeno je 19 ljudi. Većina ovih ljudi je nevina". Savo Štrbac, predsednik Dokumentacionog informacionog centra "Veritas", svojevremeno je pokrenuo inicijativu da se dokumentacija o zatvorenicima prosledi Haškom tribunalu, koji bi utvrdio da li su krivi ili ne. Činjenica da u Hagu nisu pristali na taj predlog još više me uverava da većina njih u zatvoru čami nevina. Međunarodna organizacija za uhapšena i nestala lica pokrenula je ideju da se ispita ko je sve osuđen u Hrvatskoj i da se oslobode oni koji su nedužni.Smatram da je ova ideja dobra i da je treba realizovati", rekao je Lađević (Blic, 29. mart). Predsjednik SNV dr Milorad Pupovac izjavio je da "način na koji su procesuirani Srbi u Hrvatskoj za ratne zlocine diskreditira ideju, institut i smisao kažnjavanja za ratne zlocine. Ni u jednoj državi na prostoru bivse Jugoslavije nema toliko zatvorenih i optuženih, kao što je to slučaj u Hrvatskoj. Ni u jednoj državi pravosuđe nije stavljeno u funkciju etničkoga čišćenja i revanšizma, kao što je u Hrvatskoj". On je rekao da se kampanja vodi svim sredstvima i optužio beogradske dnevne listove Politika Ekspres i Ilustrovana politika, koji su štampali u nastavcima liste navodno optuženih, da su ubačeni u mrežu specijalnog rata kome je cilj širenje straha, podsticanje daljeg progona i zaustavljanje povratka Srba (Pravi odgovor, 11. jul). On je istakao da je pobornik da se, kao prvo, izvrši revizija svih slučajeva lica koja su u zatvorima, kao i onih protiv kojih su podignute optužnice ili pak izrečene presude u odsutsnosti. Takvih slučajeva je toliko mnogo, posebno onih sa grubim greškama, da ih je odavno trebalo podvesti pod Zakon o amnestiji (STINA).

Visoki komesar UN za ljudska prava Meri Robinson optužila je, u svom godišnjem izvještaju, Republiku Hrvatsku za nepoštovanje prava manjina i neefikasnost sudstva. Povratnici nailaze na teškoće pri pokušajima da dođu do svoje imovine, izjavila je ona i dodala da se zakoni, posebno oni kada je riječ o suđenjima za ratne zločine, primjenjuju pristrasno (Blic, 5. 12. 2001).

Kako bi dokazali da se sami mogu uhvatiti ukoštac sa optuženima za ratne zločine u svojoj državi, haški sud se složio da se pojedinim hrvatskim građanima sudi u Hrvatskoj. Tako je Županijski državni tužilac u Rijeci podigao optužnicu protiv penzionisanog generala hrvatske vojske Mirka Norca, nekadašnjeg sekretara kriznog štaba za Liku Tihomira Oreškovića, bivšeg vojnog komandanta u Perušiću Stjepana Grandića, kao i protiv Ivice Rožića i Milana Čanića zbog ratnih zločina nad civilima u Gospiću. Okružni sud u Rijeci je protiv njih vodio istragu. U saopštenju koje je potpisao hrvatski državni tužilac Radovan Ortinski navodi se da se optuženi terete da su od 14. do 25. oktobra 2001. na području Gospića naredili ubistva civila, a neki od njih u njima i lično učestvovali. Tada su, kako se dodaje, ubijene 24 osobe čiji je identitet utvrđen, kao i određen broj ljudi čiji se identitet utvrđuje. Time su počinili krivično delo protiv čovečnosti i međunarodnog prava ratnim zločinom protiv civilnog stanovnoštva (Novosti, 6. februar). Ni poslije deset mjeseci ništa se značajno nije dogodilo na njihovim suđenjima. Naprotiv, od suđenja se pravi pozorište stalnim odlaganjima i međusobnim optuživanjima optuženih, do traženja izuzeća sudija iz bilo kojeg razloga samo da suđenje ne dobije na ozbiljnosti. Takva farsa ozbiljno dovodi u pitanje efikasnost hrvatskog pravosuđa, i stvara nepovjerenje srpske zajednice u Hrvatskoj u iskrene namjere hrvatskog pravosuđa, pa se osjećaju nesigurno.

Izbjeglice uznemiravaju i vjesti da je, poslije raspisivanja potjernice za hrvatskim generalom Antom Gotovinom, optuženog za ratni zločin nad srpskim civilima u akciji "Oluja", proglašen za počasnog građanina Zadra i Splita.

Opstrukcija povratka u Republiku Hrvatsku sprovodi se na razne načine. Srbi povratnici izloženi su, u pojedinačnim izolovanim incidentima, pucnjavi i miniranju imovine. Nepoznti počinitelji ispucali su rafal metaka na kuću povratnika Gliše Kolundžića u Kakmi, pored Zadra. On je na proteklim parlamentarnim izborima bio kandidat na listi SDF. "Pretpostavlja da je napadnut zbog toga jer organizira obnovu kuća Srbima povratnicima" (Večernji list, 1. jun). U nekoliko slučajeva postavljan je eksploziv na imanja srpskih povratnika u krajeve oko Vojnica. To je izazvalo uznemirenje i strah kod srpskog stanovništva. Od eksplozija mina "teško je povređeno šest lica, među kojima je i jedan policajac koji je obavljao uviđaj, a nijedan slučaj još nije rešen. To je, zbog opasnosti za radnike, dovelo i do obustavljanja elektrifikacije Vojnića i obnove više od 100 kuća" (Tanjug, 27. oktobar). Iako su ovakve pojave svedene na minimum, one utiču na potencijalne povratnike, kao i na odlazak onih koji su se već vratili.

 

Izbjeglice iz BiH

Izbjeglice iz BiH nemaju problem kada su u pitanju putne isprave za povratak, jer u Bosnu i Hercegovinu mogu putovati i sa izbjegličkim legitimacijama. Povratak je i dalje uglavnom usmjeren u pravcu Republike Srpske.

Problem sa kojim se suočavaju povratnici u BiH su, uglavnom, vezani za povratak imovine, obnove, ekonomsku situaciju u regionima u koje se vraćaju, itd. Kada bilo koji predstavnik vlasti ili institucija ne poštuje prava stanovnika ili povratnika u BiH, tada probleme rješavaju kancelarije Visokog predstavnika za BiH Volfganga Petriča.

Distrikt Brčko je trenutno najprosperitetniji dio Bosne i Hercegovione. Prije svega tome su doprinijeli napori međunarodne zajednice koja nastoji da ovaj, praktično treći entitet u zemlji, u kojem zajednički vladaju (pa i žive) Bošnjaci, Srbi i Hrvati, stimuliše novcima za javnu potrošnju, jačim donatorskim uticajem i zakonskim rješenjima koja Brčko čine primamljivijim teritorijem za život. Distrikt Brčko bi trebalo da bude model za Bosnu i Hercegovinu, kako ekonomski, tako i politički. Ekonomski modalitet se oslikava u tome da je nužno privući strane investitore, smanjiti poreze i tijesno sarađivati sa oba entiteta i susjednim državama. Sa političke strane, uzor za BiH bi trebalo da bude činjenica da gradom ravnopravno vladaju i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, te ni pravno ni faktički u Distriktu niko nije manjina. Iako ovaj ideal ni u Brčkom nije u potpunosti zaživio, zajedničko vladanje i saradnja političara različitih nacionalnosti je najdalje otišla.

Opstrukcija povratka prisutna je na svima stranama. Banjalučki biskup dr Franjo Komarica ističe da je "poznato i vlastima Republike Srpske i međunarodnim zvaničnicima da se tijekom šest poratnih godina od 220 hiljada prognanih i izbjeglih Hrvata sa područja RS vratilo tek nešto više od pet hiljada. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS štiti privremene korisnike tuđe imovine" (STINA).

Savez izbjeglica i raseljenih lica BiH insistira na donošenju jedinstvene strategije povratka za 2002. godinu na državnom nivou, čime bi se stvorile pretpostavke za ujednačenu primjenu imovinskih zakona, doprinjelo eliminaciji dvostrukih korisnika tuđe imovine, kao i još prisutnih političkih barijera u procesu povratka. Naglasivši da će ovo biti osnovna ideja vodilja saveza u 2002. godini, iz saveza su iznijeli podatak da čak više od pola miliona ljudi još nije ušlo u posjed svoje imovine, što samo pokazuje kolika je nužnost bolje koordinacije među entitetima, odnosno prenošenja problema na državni nivo (STINA).

Za stvarni ostanak potrebno je obezbijediti novčana sredstva, jer usljed nemogućnosti zaposlenja mnogi se i iz ekonomskih razloga odlučuju za prodaju ili zamjenu imovine. Stav Helsinškog odbora Srbije je da bi trebalo da se, pored aktivnosti u okviru BiH, usvoji strategija regionalnog pristupa tom problemu, a koji podrazumijeva ubrzavanja aktivnosti povratka u trouglu BiH, Hrvatska, Jugoslavija.

U Hrvatskoj boravi 22.019 izbjeglica koje su pod zaštitom i na skrbi Ministarstva javnih radova, obnove i graditeljstva, od čega sa područja BiH 20.500. Najveći broj izbjeglica iz BiH je s područja srpskog entiteta. U Hrvatskoj boravi još najmanje 120.000 državljana BiH koji su izgubili izbjeglički status, jer su u međuvremenu stekli hrvatsko državljanstvo i prebivalište (Vjesnik, 8. april).

Hrvatski ministar za obnovu i graditeljstvo Lovro Pejković iznio je podatak da je Vlada RH još u proljeće odlučila iz proračuna osigurati 20 miliona kuna za nabavku građevinskog materijala za obnovu kuća u BiH vlasnicima koji kao izbjeglice žive u Hrvatskoj i žele se vratiti u BiH. Kao primjer navodi posavsko mjesto Plehan blizu Dervente. Radi se o obnovi 50 porušenih kuća i revitalizaciji dvaju sela pored Plehana, Bunaru i Modranu. U cijelom projektu, pored hrvatske Vlade, svojim sredstvima projekt pomažu Agencija za razvoj (UNDP) kroz donaciju japanske vlade i sama Republika Srpska (STINA).

Od 1992. godine u Hrvatsku je iz Bosne i Hercegovine došlo oko 450.000 Hrvata, ali je, prema riječima predsjednika Zajednice udruga naseljenih Hrvata Toma Aračića, do sada trećina njih otišla u evropske zemlje, trećina u SAD, Australiju i Kanadu, a ostatak je o(p)stao u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se Hrvati iz BiH teško snalaze jer teško žive, ocjenjuje Aračić (Vjesnik, 16. jul).

Povratak u BiH je aktuelan, bar kad je Hrvatska u pitanju. Tako je u opštini Dvor na Uni do sada obnovljeno 150 kuća srpskih povratnika uz pomoć međunarodne zajednice. U Hrvatskoj Kostajnici u toku je projekat za obnovu 30 kuća, čak i sa oštećenjima do šeste kategorije, što nije bio slučaj kada su se obnavljali objekti do treće kategorije oštećenja. Prioritet je dat Srbima koji su voljni da iz Bosne i Hercegovine napuste kuće Bošnjaka ili Hrvata koje su ranije naselili i vrate se i nastane u svojima kućama u Hrvatskoj (Info pool, 4. jul).

Taktika odlaganja povratka u sve dijelove, odnosno entitete BiH je na izmaku, jer međunarodna zajednica, koja najviše ulaže u taj mukotrpni posao, nema više strpljenja za "balkanske igre bez granica". U tom smislu ona bi morala preduzeti sve mjere kako bi onemogućila djelovanje nacionalista koji žele da stanje ostane ovakvo kakvo je. Ovo je neodrživo i bez ikakve perspektive za one koji već žive tamo i za one koji žele u svoje domove, što znači da na tom prostoru dugoročno neće biti političkog i ekonomskog prosperiteta.

 

Izbeglice sa Kosova

Ibeglice sa Kosova i dalje spadaju u jednu od najranjivijih grupa. Njihov tačan broj se ni danas ne zna, procenjuje se da je oko 230.000 ljudi raseljeno sa područja Kosova.

Određen broj izbeglica sa Kosova, uglavnom Roma, koji se nije registrovao, te stoga i ne prima nikakvu humanitarnu pomoć, živi u najtežem položaju. Romi sa Kosova uglavnom su smešteni u kartnonskim naseljima u kojima ne postoje ni elementarni uslovi za život. Oni su suočeni i sa najvećim brojem problema - nepostojanje socijalne i zdravstvene zaštite, nemogućnost pohađanja škole, što je delimično i problem koji potiče od same romske zajednice - naime, zbog teških ekonomskih uslova roditelji se radije opredeljuju da im deca rade umesto da pohađaju školu.

Loša ekonomska situacija odražava se i na položaj izbeglica. U najtežoj situaciji nalaze se izbeglice smeštene u kolektivnim centrima kao i one u porodicama rođaka ili prijatelja (koji su i sami, kao i većina stanovništva, suočeni sa ekonomskim poteškoćama). Samo se za relativno mali broj izbeglica sa Kosova može reći da se snašao u izbeglištvu. To su mahom oni koji su uspeli da prodaju svoju imovinu na Kosovu i na taj način obezbedili sebi vlastiti stambeni prostor na teritoriji uže Srbije, kao i oni koji su bili nosioci vlasti na Kosovu za poslednjih deset godina.

Izbeglice sa Kosova, kao ranije iz Hrvastke i Bosne, su instrument beogradske politike, koja pokušava da obezbedi ulogu nezaobilaznog faktora u rešavanju kosovske krize. Najviše se manipuliše procesom povratka izbeglica - nakon potpisivanja sporazuma Hekerup-Čović i izbora na Kosovu. Aktuelne vlasti u Beogradu pitanje povrataka izbeglica koriste više kao način da odgovornost za Srbe sa Kosova prebace na međunarodnu zajednicu i Albance, pri tome ignorišući još uvek nepostojanje realnih mogućnosti za realizaciju plana povratka. Predstavnici nealbanskih zajednica imaju legitimne predstavnike u novoformiranom kosovskom parlamentu, što je realna pretpostavka da se problemi nealbanskih nacionalnih zajednica na Kosovu i posebno problemi izbeglih/interno raseljenih lica sa Kosova rešavaju unutar kosovskih institucija. Međutim, savezna i republička vlast sporazum Hekerup-Čović javno tumače kao da je pitanje statusa Kosova njime rešeno u korist Srbije i Jugoslavije, dok u suštini Beograd sve čini da zadrži status quo i u krajnoj liniji obezbedi podelu Kosova. Zato je nametanje vlasti u Srbiji i SRJ kao jedinog relevantnog faktora u odlučivanju o potrebama i zahtevima raseljenih kosovskih Srba i ostalih nealbanaca često u suprotnosti sa njihovim stvarnim interesima.

 

***

 

Zakonskim, podzakonskim (administrativnim) aktima Republike Hrvatske, te sudskim i brojnim administrativnim postupcima i odlukama krše se, a neretko i uskraćuju osnovna ljudska prava. Činjenica je da su ovakvim postupcima i odlukama najčešće pogođeni hrvatski državljani srpske nacionalnosti. Većinu njih čini izbeglička populacija koja se vratila u Hrvatsku, ili i dalje živi na prostorima Savezne Republike Jugoslavije. Nesumnjivo je da se pomenutim kršenjima ljudskih prava i dalje opstruira povratak srpske izbegličke populacije u Hrvatsku.

 

Stanarska prava

Ne postoji precizna evidencija o broju "oduzetih stanarskih prava" u Republici Hrvatskoj. Verovatno najdrastičnija cifra kojom se javno operiše izneta je na seminaru, koji je održan u organizaciji OEBS-a u Beogradu 22. i 23. oktobra 2001. godine, pod nazivom "Seminar o praktičnoj primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima u unutrašnjem pravu Republike Hrvatske na slučajevima imovinske prirode". U svom izveštaju nazvanom Special Report on Occupancy/Tenancy Rights in Croatia, koji je učesnicima seminara tom prilikom prezentiran, OEBS procenjuje da je između 50.000 i 60.000 nosilaca stanarskog prava izgubilo to pravo u Republici Hrvatskoj od 1991. godine. Ovaj podatak je OEBS dobio od nevladinih organizacija, mada se u izveštaju ne navodi koje su nevladine organizacije dostavile ove podatke.

Ono što se nesumnjivo može proveriti i utvrditi je da je sudskim putem u Republici Hrvatskoj, na osnovu Zakona o stambenim odnosima koji je usvojila Socijalsitička Republika Hrvatska 1985. godine (NN 51/1985), a koji je podrazumevao mogućnost raskida ugovora o korišćenju stana u slučaju da nosilac stanarskog prava u istom ne boravi duže od šest meseci, sudskim presudama "oduzeto stanarsko pravo" u oko 20.000 slučajeva. Postupci su pokretani i vođeni po pravilu bez prisustva tuženih, kojima su, da bi se koliko-toliko poštovala procesna procedura, postavljani "staratelji za poseban slučaj".

Pri donošenju presuda kojima se raskidaju ugovori o korišćenju stanova, sud nikada nije ispitivao okolnosti pod kojima su nosioci stanarskog prava i njihove porodice napustili stanove. Dakle, nije uzimano u obzir da su ljudi u krajnjoj nuždi, pod velikim pritiskom i pretnjama morali napustiti stanove da bi izbegli svakodnevna maltretiranja i eventualne fizičke likvidacije.

Ovoj grupi od 20.000 nosilaca stanarskog prava koji su to pravo izgubili na osnovu sudskih presuda pripada i onaj broj nosilaca stanarskog prava koji je potpao pod "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima", koji je stupio na snagu 15. 04. 1992. godine. Ovim Zakonom je član 102. Zakona o stambenim odnosima dopunjen članom 102a, kojim je ustanovljeno da će se sudskim presudama otkazivati stanarsko pravo onim licima koja su učestvovala u neprijateljskoj delatnosti protiv Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska 1995. godine donosi Zakon o davanju u najam stanova na "oslobođenom teritoriju", koji je stupio na snagu 21. 9. 1995. godine. Po ovom zakonu nosilac stanarskog prava ex lege gubi pravo na korišćenje stana ukoliko ga ne koristi 90 dana. Pošto se ovaj Zakon odnosio na područja bivše tzv. Republike Srpske Krajine, t.j. na Sektore Jug i Istok, gotovo svi nosioci stanarskog prava koji su posle operacija "Bljesak" i "Oluja" izbegli iz R. Hrvatske nakon 90 dana ex lege su izgubili stanarska prava. Ti stanovi su davani u zakup drugim licima, koji su prema pomenutom zakonu nakon tri godine imali pravo da ih otkupe. Ovaj zakon je ukinut 1998. godine i to nešto pre isteka roka od tri godine na osnovu koga su, prema ranije važećem zakonu, novi zakupci imali pravo da ih otkupe.

Bivša UNTAES zona je vraćena u sastav hrvatske države tek 15. januara 1998. godine. S obzirom na to da je do 1996. godine stanarsko pravo zamenjeno pravom najma stanova u državnom vlasništvu, po Zakonu o najmu stanova koji je stupio na snagu 11. 10. 1996, Republika Hrvatska je kroz modus Uredbe o raspolaganju i upravljanju stanovima koji se nalaze na područjima posebne državne skrbi, koja je doneta 25. 11. 1999. godine, praktično prezervirala stanarsko pravo za nosioce koji su imali stanarska prava na stanovima u oblasti hrvatskog Podunavlja. Nosioci stanarskog prava u pomenutoj oblasti, koji su izbegli za vreme ratnih dejstava, bili su pretežno hrvatske nacionalnosti. Ovim uredbama njima su vraćeni stanovi i stanarsko pravo, dok je svim ostalim licima koja su imala stanarska prava van ove oblasti istom uredbom to pravo uskraćeno.

Određen broj bivših nosilaca stanarskog prava, kojima je sudskim presudama raskinut ugovor o korišćenju stana, pokušava da putem vanrednog pravnog leka, zahteva za ponavljanje postupka, da ponovo otvori raspravu i kroz ponovljeni postupak, eventualno, izdejstvuje presude u svoju korist.

 

Povrat imovine

Povratnici u Republiku Hrvatsku, čije su kuće i stanovi u njihovom vlasništvu, useljeni i u kojima "su privremeno zbrinute druge osobe", podnose zahtev za povrat imovine u posed gradskim ili opštinskim stambenim komisijama. Komisija je dužna da u roku od sedam dana po podnošenju zahteva i prezentiranja dokaza o vlasništvu donese rešenje o ukidanju rešenja o privremenom korišćenju. Komisija je dužna da u roku od sedam dana od donošenja rešenja dostavi rešenje vlasniku stambenog objekta i licu koje taj objekat privremeno koristi. Međutim, Komisija je isto tako dužna da uz rok za iseljenje privremenom korisniku ponudi i odgovarajući alternativni smeštaj. Vrlo često se dešava da Komisija zahteva od vlasnika objekta da obezbedi alternativni smeštaj licu koje privremeno koristi njegov objekat. Ukoliko Komisija i vlasnik nisu u mogućnosti da obezbede alternativni smeštaj licu koje privremeno koristi stambeni objekat, Komisija je dužna da u roku od pet dana o tome obavesti Komisiju za provedbu programa zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba.

Tek ukoliko Komisija ili vlasnik obezbede alternativno rešenje za privremenog korisnika, a on se u predviđenom roku ne iseli iz predmetnog stambenog objekta, Komisija može podneti tužbu za iseljenje nadležnom sudu u roku od sedam dana, a sud o tužbenom zahtevu odlučuje u skraćenom postupku i donosi odluku koja je izvršna.(1)

Vrlo često se dešava da ni Komisja, a pogotovo vlasnik objekta nisu u mogućnosti da obezbede alternativni smeštaj privremenom korisniku objekta, pa se na iseljenje čeka i po nekoliko godina.

Svakako je naflagrantniji vid kršenja ljudskih prava po ovom pitanju takozvana Okružnica Predsednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dostavljena svim sudovima na teritoriji Republike Hrvatske, prema kojoj se prilikom traženja imovine u posed zakonitih vlasnika ne može primenjivati Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Republike Hrvatske, već se isključivo primenjuje Program povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba kao lex specialis, čime je potpuno neustavno izbeglicama oduzeto pravo aktivne legitimacije, koje po Ustavu imaju radi zaštite svoje imovine. To pravo je, potpuno apsurdno, ovim aktom (Programom povratka) prepušteno stambenim komisijama.

 

Primerom koji sledi ilustrovaćemo kako u praksi izgleda primena navedenih propisa.

* B.S., državljanin Republike Hrvatske, iz Donjih Rajića, Vukovarska 103, Opština Novska, s privremenim boravištem u Donjim Rajićima, Vukovarska 88, nakon vojne operacije "Bljesak" izbegao je u selo Korod u Podunavlju. Tamo je privremeno zauzeo kuću hrvatskog prognanika. Nakon reintegracije Podunavlja, B.S. je tri puta podnosio zahtev za povrat imovine u Donjim Rajićima.

Međutim, povratnički status nije dobio, jer je njegova kuća useljena izbeglicom iz BIH. B.S. je trenutno smešten kod svog suseda.

Prvi put imenovani je podneo zahtev za povrat u posed imovine 03.08.1998. godine Stambenoj komisiji Grada Novske na osnovu koje je komisija donela rešenje kojim se B.S. vraća u posed njegova porodična kuća, a privremenom korisniku se osigurava alternativni smeštaj.

Kako to lice nije postupilo po rešenju stambene komisije, imenovani se obratio tužbom Općinskom sudu u Novskoj, sa zahtevom za iseljenje bespravno useljenog lica i predaje kuće u posed.Tužba u ovoj pravnoj strari je odbačena, sa obrazloženjem da tužilac, u ovom slučaju B.S., nije ovlašćen na podnošenje tužbe za iseljenje i predaju u posed sporne imovine. Nadležni sud je zauzeo stav da se radi o imovini na koju se primenjuje poseban postupak za predaju u posed vlasnicima i iseljenje lica koja su smeštena na tim posedima a koja su zbog ratnih prilika bila prisiljena da napuste svoju imovinu, koja im takođe nije vraćena. Tek kad se tim licima osigura alternativni smeštaj, komisija, a ne vlasnik poseda može podneti tužbu za iseljenje i vraćanje u posed imovine vlasniku.

Na rešenje Općinskog suda u Novskoj, B.S. je podneo žalbu Županijskom sudu u Sisku 15. 9. 1999. godine, a taj sud je 31. 8. 2000. godine odbio žalbu kao neosnovanu i potvrdio rešenje Općinskog suda u Novskoj, sa obrazloženjem da je prvostepni sud pravilno primenio materijalno pravo. Naime, prvostepeni sud je po oceni drugostepenog suda pravilno primenio odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kao i tačku 9. Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbeglica i raseljenih osoba.

Od podnošenja zahteva za povrat imovine 1998. godine, B.S. čeka već tri i po godine kako bi mu kuća koja je njegovo vlasništvo bila vraćena u posed.(2)

 

Naknada štete

Tokom 1991. godine i nekoliko narednih širom Republike Hrvatske, prema procenama nevladinih organizacija, minirano je nekoliko hiljada kuća čiji su vlasnici hrvatski državljani srpske nacionalnosti.(3)

Godine 1996. hrvatski Sabor je izmenio član 180. Zakona o obveznim odnosima, čime je ukinuo odgovornost države za posledice nastale terorističkim aktima koje su državni organi bili dužni da spreče. Time je Republika Hrvatska, faktički i pravno, sebe oslobodila obaveze naknade štete vlasnicima čije su kuće minirane. Shodno pomenutim izmenama člana 180. Zakona o obveznim odnosima, sve postupke za naknadu štete zbog miniranih kuća na teritoriji Republike Hrvatske nadležni sudovi prekidaju. Ovim postupkom se ne samo krše ljudska prava onih vlasnika čije su kuće uništene nego se evidentno i opstruira povratak hrvatskih državljana srpske nacionalnosti u Republiku Hrvatsku.

Jedinu mogućnost koju vlasnici miniranih kuća imaju u cilju zaštite svojih prava, uz pretpostavku da su iscrpeli sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju u Republici Hrvatskoj, jeste da pokrenu postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

* A. i V. K. su 1994. godine podneli tužbu Općinskom sudu u Zagrebu za naknadu štete zbog toga što je njihova porodična kuća u Bjelovaru 26. novembra 1991. godine miniranjem do temelja srušena. Postupak je trajao do aprila 1998. godine kada je Općinski sud u Zagrebu doneo rešenje o prekidu postupka pozivajući se na izmenu člana 180. Zakona o obveznim odnosima iz 1996. godine.

Godine 1999. A. i V. K. pokrenuli su postupak protiv Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Nedavno je Evropski sud doneo rešenje da se njihov zahtev smatra dopuštenim, što znači da će sud odlučivati o tome da li je zahtev oštećenih opravdan.(4)

Činjenica je da će ovaj slučaj pokrenut pred Evropskim sudom predstavljati presedan za sve vlasnike čija je imovina uništena, a koji će zaštitu potražiti pred Evropskim sudom, kada je već ne mogu dobiti u Republici Hravtskoj.

 

Obnova imovine

Republika Hrvatska je 15. marta 1996. godine donela Zakon o obnovi, a zakoni o izmenama i dopunama Zakona o obnovi doneti su 28. juna 1996. godine, 2. oktobra iste godine i 1. juna 2000. godine. Postupak podnošenja zahteva za obnovu u Republici Hrvatskoj okončan je na dan 31.12.2001. godine. Pravo na obnovu po pomenutim zakonima imaju vlasnici, suvlasnici i zaštićeni najmoprimci u ratu uništenih ili oštećenih stambenih zgrada ili drugih materijalnih dobara koji su državljani Republike Hrvatske ili osobe koje su 1991. godine imale prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ovim zakonima se utvrđuje procedura sprovođenja postupka obnove, počev od organa koji su nadležni za prijem zahteva, preko roka u kome nadležni organ treba da donese rešenje kojim se utvrđuje pravo na potporu za obnovu, roka u kome nezadovoljna strana može uložiti žalbu na prvostepeno rešenje, do organa koji je nadležan da donese rešenje po žalbi. Zakon sadrži i odredbu po kojoj se na rečeni postupak primenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ukoliko Zakonom o obnovi nije drugačije određeno. Ovako koncipirana procedura daje veliku mogućnost administrativnim organima da različitim opstrukcijama odugovlače postupak i realizaciju obnove uništene imovine.

* B.V. iz Pakraca, I. G. Kovačića 10, od 12. 2. 1999. godine prijavljen sa privremenim boravkom na adresi Pakrac, Matice Hrvatske 6/1, kod J.S., državljanin Republike Hrvatske, poseduje sva dokumenta Republike Hrvatske, a u SRJ izbegličku legitimaciju.

B.V. se obratio ovoj kancelariji sa zahtevom da se njegov slučaj sasluša i prosledi nadležnim organima Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, a sve sa ciljem da se ukaže na činjenice kako se on i druga prognana lica suočavaju sa nizom problema kod ostvarivanja osnovnih prava i to u konkretnom slučaju, prava na obnovu imovine.

B.V. u Pakracu, u ul. I.G. Kovačića 10, poseduje porodičnu kuću koja je oštećena 1992. godine nakon ratne operacije hrvatske vojske "Bljesak", sa utvrđenom kategorizacijom oštećenja V stepena.

Usled ratnih dejstava B.V. je sa porodicom 21. 08. 1991. godine izbegao iz svog mesta prebivališta i smestio se sa porodicom kod svoje svastike u Daruvaru. U međuvremenu je, nakon reintegracije Podunavlja, prešao u Ilok i prijavio privremeno boravište. 29.05. 1997. godine prvi put se obratio Vladi Republike Hrvatske sa zahtevom za povratak u Hrvatsku i obnovu svoje oštećene porodične kuće. Nadležni organ u Vukovaru preko UNHCR je obavestio B. V. da su se pojavili donatori, te da je zahtev za obnovu kuće prihvaćen. Sa hrvatskim pasošem početkom 1999. godine B.V. je prvi put obišao svoju oštećenu kuću i prijavio se u nadležnoj stanici milicije svoga prebivališta. Obnovio je svoj zahtev za obnovu u Županijskom uredu u Pakracu i priložio svu zakonom predviđenu dokumentaciju. Zbog odugovlačenja i krajnje neažurnosti nadležnih državnih organa, odnosno ćutanja administracije B.V. se obratio Srpskom demokratskom forumu u Daruvaru, ali bez pozitivnog rezultata.

Sredinom 2000. godine dopisom se obratio Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo sa namerom da ukaže na nepravilnosti u radu prvostepenih organa. B.V. je čak dobio i odgovor sa obećanjem da će u najskorije vreme dobiti rešenje povodom podnesenog zahteva. Nakon više intervencija i posle pola godine, B.V. se ponovo obratio istom ministarstvu. Kako su svi napori ostali bez adekvatnog rešenja, B.V. se obratio direktno predsedniku Vlade sa zahtevom za prijem i 13.12. 2000. je pozvan u Ured potpredsednika Vlade R. Hrvatske. Konačno 10. 4. 2001. godine Ministarstvo za javne radove, graditeljstvio i obnovu donelo je rešenje kojim usvaja žalbu B.V. i drugom tačkom rešenja nalaže Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županije požeško-slavonske da donese rešenje o zahtevu B.V u roku od 15 dana.

Nažalost, ovo rešenje nije odlučilo o obnovi porodične kuće B.V. kako je ovaj očekivao. Nadležni županijski ured je ponovo zahtevao sve zakonom previđene dokumente sa uplaćenom taksom pošto je prošlo 6 meseci od dana prvog podnošenja istih dokumenta, samo ovog puta je zahtevao i posebne izjave i razne dokaze za članove porodičnog domaćinstva. Kako nadležni županijski ured nije u ostavljenom roku doneo rešenje, B.V. se obratio Uredu za obnovu i tek nakon te intervencije, dana 10. 7. 2001. godine odlučeno je rešenjem o obnovi porodične kuće sa utvrđenom kategorizacijom oštećenja V stepena.

Kuća B.V. se i dalje nalazi u istom stanju kao i kada je prvi put podneo zahtev za obnovu 29. 5. 1997. godine.(5)

 

Konvalidacija

Dana 26.09.1997. godine Sabor Republike Hrvatske doneo je Zakon o konvalidaciji, objavljen u Narodnim novinama 104/97. Pored ovog zakona donete su i tri uredbe objavljene u NN 51/98, i to:

- Uredba o provođenju Zakona o konvalidaciji akata izdatih u predmetima upravne naravi,

- Uredba o provođenju Zakona o konvalidaciji predmeta sudbene naravi i

- Uredba o provođenju Zakona o konvalidaciji za upravno područije rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata.

Prve dve uredbe ne propisuju nikakav zakonski rok u okviru koga zainteresovana osoba može podneti zahtev za konvalidciju. Međutim, treća uredba, koja se odnosi na konvalidaciju akata za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata, u članu 5. propisivala je rok od godinu dana (period od 10. aprila 1998. do 10. aprila 1999.) u okviru koga su zainteresovane stranke mogle podneti zahtev nadležnim organima radi konvalidacije akata koja potpadaju pod delokrug pomenute Uredbe.

Ovim rokom od godinu dana, koji je prekluzivan, pravno i faktički je onemogućen veliki broj izbeglica iz Republike Hrvatske da ostvari pravo na konvalidaciju, a samim tim i priznanje prava iz oblasti rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za decu, socijalnih davanja i zaštite vojnih i civlnih ratnih invalida. Konvalidacija se odnosi na dokumenta i odluke kojima su ova prava ostvarena na teritoriji i za vreme trajanja tzv. Republike Srpske Krajine.

Do aprila 1999. godine veoma mali broj izbeglica se vratilo u Hrvatsku, tako da svaki zahtev za konvalidaciju nekog prava regulisanog pomenutom uredbom koji stranke podnose nakon 10. aprila 1999. godine nadležni organ Republike Hrvatske odbacuje uz obrazloženje da nije podnet u skladu sa članom 5. pomenute Uredbe.

* Ž.M., izbeglica iz Miočića, čija je kuća potpuno uništena, nije bila u mogućnosti da se sa porodicom vrati u Hrvatsku sve do 2000. godine. Njen suprug P. M. je preminuo u izbeglištvu 1996. godine. Po povratku u Hrvatsku Ž.M. je 20.09.2000. godine podnela Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (područna jedinica u Šibeniku) zahtev za konvalidaciju radnog staža njenog pokojnog supruga, ali je pomenuti organ 12.12.2001. godine doneo rešenje Urbroj: 341-19-03/1-01-19078 kojim se ovaj zahtev odbija sa obrazloženjem da nije podnet u skladu sa članom 5. Uredbe o provođenju Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata, t.j. da nije podnet do 10 aprila 1999. godine.

Ž.M. je uputila žalbu na ovo rešenje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Središnjoj službi u Zagrebu. Odluku na žalbu čeka.(6)

 

Penzije

Republika Hrvatska je u decembru mesecu 2001. godine ratifikovala Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije.

Do decembra meseca Helsinškom odboru za ljudska prava u Srbiji javljalo se nekoliko ljudi koji su u Hrvatskoj stekli pravo na penziju, primali su je jedno vreme po donetim rešenjima, da bi im nakon nekog perioda isplata bila obustavljena sa obrazloženjem da su nadležni organi u Hrvatskoj ustanovili da su ta lica u SRJ dokupila deo staža osiguranja, te s obzirom na to da Ugovor o socijalnom osiguranju između dve države nije ratfikovan, hrvatski penzijski fond donosi rešenje kojim se isplata penzija obustavlja.

Isplata penzija se obustavljala i u slučajevima kada lice koje je steklo pravo na penziju nije priložilo dokaz o prebivalištu u Republici Hrvatskoj iako prvobitno u Zakonu o mirovinskom osiguranju ovaj uslov nije predviđen za sticanje prava na starosnu penziju. Tek donošenjem Uredbe o provođenju Zakona o konvalidaciji 1998. godine prebivalište se postavlja kao dodatni uslov za ostvarivanje prava na penziju.

* G.G. iz Belog Manastira, državljanin Republike Hrvatske, poseduje sve hrvatske dokumente, a u SRJ legitimaciju prognanog lica sa boravištem u Subotici.

G.G. je dana 01.07.1997. dobio privremeno rešenje da ispunjava uslove za sticanje prava na starosnu penziju. Dana 2. 11. 1999. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (područna služba u Osijeku) doneo je rešenje kojim je obustavljen postupak za priznavanje prava na starosnu penziju, s obrazloženjem da G.G. nije dostavio uverenje o prebivalištu.

Protiv prvostepenog rešenja ovo lice je u roku podnelo žalbu. Dana 19.06.2000. drugostepeni organ je doneo rešenje kojim se žalba odbija kao neosnovana, uz obrazloženje da nisu poštovani uslovi iz Uredbe za provođenje zakona o konvalidaciji jer lice nema uverenje o prebivalištu na teritoriji R. Hrvatske. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, prebivalište nije uslov za priznavanje prava na penziju. Osim toga, Uredba za provođenje zakona o konvalidaciji ne može imati povratno dejstvo, jer je ista doneta i objavljena u "Narodnim novinama" broj 51/98, što je mnogo posle vremena u kojem je G.G. podneo zahtev za penziju - dakle, ovaj propis nije bio na pravnoj snazi na dan 1. 7. 1997. Zbog toga je ovo lice dana 6. 7. 2000. blagovremeno pokrenulo upravni spor pred Upravnim sudom R. Hrvatske, ali do danas nije dobio odgovor.(7)

* Verovatno najveći apsurd vezan za obustavljanje isplate akontacije porodične penzije očitovan je u slučaju S.D. i njene maloletne dece.

Naime, S.D. iz Dalja i njena maloletna deca 18. 3. 1998. dobili su rešenje Republičkog fonda za mirovinsko osiguranje, područna služba u Osijeku, o sticanju prava na obiteljsku mirovinu iza smrti pokojnog D.D., supruga S.D. i oca njihove maloletne dece. To rešenje je doneto pod brojem Mo-351716.

Hrvatski fond za mirovinsko osiguranje, Središnja služba u Zagrebu, donela je po pravu nadzora 20. 3. 2001. godine rešenje broj 341-99-03/1-01/003961, kojim se poništava rešenje područne službe u Osijeku, čime je obustavljena isplata porodične penzije za S.D. i njenu decu. U obrazloženju rešenja kojim je obustavljena isplata penzije stoji da je osnovni razlog tome što krivični postupak protiv pokojnog D.D., supruga S.D. i oca maloletne dece S.D. i S.D. (koji se vodi posthumno, što je još jedan od neverovatnih apsurda hrvatskog pravosuđa), još nije okončan.(8)

S.D. je u primerenom roku pokrenula upravni spor pred nadležnim sudom, čija se odluka i dalje čeka.

 

Drugi oblici adminstrativnih opstrukcija

Tokom protekle godine našim kancelarijama obratio se određen broj izbeglica iz Republike Hrvatske žaleći se na razne opstrukcije adminstrativnih organa u Republici Hrvatskoj. Pritužbe su upućivane na postupke ostvarivanja statusnih prava i izdavanja ličnih dokumenata preko ovlašćenih lica.

* K.N., izbeglica iz Gline, podneo je zahtev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva na osnovu člana 10. Zakona o hrvatskom državljanstvu. Dana 28.10.1998. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske donelo je rešenje broj 511-01.42-UP/I-6350/195/1-98 kojim se odbija zahtev K.N. za sticanje hrvatskog državljanstva. Prema članu 10. pomenutog Zakona, pretpostavke za sticanje hrvatskog državljanstva ispunjava osoba koja je u braku sa osobom koja ima hrvatsko državljanstvo, zatim, ako je aplikantu odobreno trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj i ako ispunjava uslove iz člana 8, stav 1, tačka 5. Zakona o kretanju i boravku stranaca, t.j. da je na teritoriji Republike Hrvatske imao prebivalište najmanje pet godina. Kako je Zakon o hrvatskom državljanstvu donet 8. 10. 1991. godine, nadležni organ koji je doneo pomenuto rešenje utvrdio je da je nesporna činjenica da je K.N. imao status stalno nastanjenog stranca momentom donošenja pomenutog Zakona, dakle 8. 10. 1991. godine, ali da je taj status izgubio momentom napuštanja Republike Hrvatske 1995. godine.

Nadležni organ se poziva na član 47, stav 1, tačku 1. Zakona o kretanju i boravku stranaca Republike Hrvatske po kome stranac gubi ovaj status ako se iseli iz Hrvatske ili boravi u inostranstvu duže od jedne godine.

Ceneći situaciju K.N., nadležni organ nije uzeo u obzir da je K.N. 05.08.1995. godine pod prinudom napustio teritoriju Republike Hrvatske, da je 20.08.1995. godine zavnično stekao izbeglički status, da dokumenti međunarodnog prava, koje bi trebalo da primenjuje i Republika Hrvatska, predviđaju da se izbeglištvom ni na koji način ne može menjati domicilni status osobe zato što je promena boravišta izazvana spoljnim neskrivljenim i nasilnim okolnostima, a ne voljom i odlukom lica koje je bilo prinuđeno da izbegne.

K.N. je dana 23.12.1998. pokrenuo upravni spor pred nadležnim sudom u Republici Hrvatskoj, međutim ni do danas, tri godine kasnije, nikakav odgovor nije dobio.(9)

Primeri koji slede ukazuju na opstrukciju administrativnih organa u postupcima izdavanja ličnih dokumenata.

* U Matičnom uredu Požega ovlašćenom licu koje je imalo uredno overeno punomoćje nisu hteli da izdaju rodni list ni domovnicu za K.M., uz obrazloženje da se ti dokumenti ne mogu izdati preko opunomoćenika, već isključivo na lični zahtev stranke. Uz primedbu opunomoćenika da se dotična stranka nalazi u izbeglištvu i da bez domovnice ne može dobiti putnu ispravu kako bi doputovala u Hrvatsku, nadležni u uredu odgovaraju da to nije njihov problem.(10)

Jedan od ekstremnijih primera ovog vida opstrukcije i kršenja ljudskih prava je vezan za slučaj P.K.

* P.K., izbeglica iz Petrinje, opunomoćio je svoju sestru da u njegovo ime podigne duplikat diplome o završenoj srednjoj školi u Petrinji. Međutim, u petrinjskoj srednjoj školi su odbili da izdaju duplikat diplome uz obrazloženje da lice koje zahteva izdavanje duplikata diplome mora imati dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Da bismo proverili navode stranke, 13. 12. 2001. obavili smo telefonski razgovor sa direktorom srednje škole u Petrinji, koji nam je tom prilikom izjavio da škola shodno "naputku koji je dobijen od ministarstva prosvjete Republike Hrvatske ne može aplikantima preko ovlašćenih lica izdavati potvrde o položenom završnom ispitu škole ukoliko aplikanti nisu hrvatski državljani, t.j. ukoliko nemaju domovnicu".(11)

 

Izvlašćenje

Republika Hrvatska je 1994. godine donela Zakon o izvlašćenju kojim su ustanovljena veoma široka ovlašćenja administrativnih organa, konkretno ureda za imovinsko pravne poslove županija na čijim se područjima nalazi nepokretna imovina koja se ekspropriše. Reč je, naime, o oduzimanju ili ograničavanju prava vlasništva koje je osnovno u sistemu građanskog prava.

Ovim zakonom je bilo predviđeno da nadležna županija donosi rešenje o eks

 

HCHRS

 

O.G. - POMOĆ IZBEGLIMA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment