LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

 

O.G. - POMOĆ IZBEGLIMA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Ljudska prava > Osetljive grupe > Pomoć izbeglima

 

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU

Darmštat, 7. decembar 2002.

27.12.2002, Autor: HCHRS

Preko 40 stručnjaka i naučnih radnika iz Izraela, sa Kosova, iz Srbije i Crne Gore, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovačke, Češke Republike, Turske, Mađarske, Sjedinjenih Država i Nemačke susreli su se od 5 do 7 Decembra u Kući Nemačkih Balta u Darmštatu, na međunarodnom akademskom kolokvijujum "Evropski centar protiv izgona. Istorijska iskustva-politika sećanja-koncepti za budućnost," koji nije predviđao nikakvo obavezivanje na specifične političke ciljeve ili druge vrste pitanja. Na poziv Nemačko-Poljskog Instituta iz Darmštata i u saradnji sa Centrom za istoriju i kulturu Istočne i Centralne Evrope iz Lajpciga, kao i Katedre za Istoriju Varšavskog Univerziteta, stručnjaci su preispitivali razne izgone u Evropi u Dvadesetom veku, i počeli da objedinjavaju ideje koje bi vodile ka stvaranju koncepta za Evropski centar protiv izgona...   Detaljnije >>>

IZBJEGLICE

11.08.2002, Izvor: Godišnji izveštaj za 2001.,
Autor: HCHRS

Izbjegličko pitanje, koje i dalje predstavlja jednu od glavnih moralno-političkih i ekonomskih tema u Srbiji, ne samo da nije otvoreno nego je i nastavljeno da se gura u stranu. Ne može se pobjeći od utiska da i novoj vlasti, kao prethodnoj, izbjeglice služe samo u promotivne svrhe. Naime, položaj izbjeglica u SRJ poslije izbora i dolaska Demokratske opozicije Srbije na vlast nije se bitno poboljšao, mada su predstavnici vlasti najavljivali da bi izbjeglice trebale postati istinska briga države i društva, a pravo da odluče da li žele da se vrate kućama ili trajno nastane u Srbiji osnovni princip kojim treba da se rukovode vlasti u rešavanju tog problema. Isticano je da, "uz svu pomoć domaćih i međunarodnih humanitarnih organizacija, brigu države o izbjeglicama ništa ne može da zameni" (potpredsednik vlade Srbije Žarko Korać...   Detaljnije >>>

 

AKCIJE HELSINŠKOG ODBORA

Povratak izbjeglica

09.08.2002, Izvor: Helsinška povelja - br. 48,
Autor: Mirko Vukčević

Tekuća 2002. godina biće presudna godina za povratak izbjeglica u Hrvatsku. Hrvatske vlasti obećale su da će izbjeglim Srbima vratiti imovinu u vlasništvu, pa se očekuje mnogo veće interesovanje za povratak. Prema procjenama Helsinškog odbora, ukoliko hrvatske vlasti poštuju dato obećenje, očekuje se povratak i značajnog broja mladjih ljudi. To će vjerovatno natjerati hrvatske vlasti da se angažuju na rješavanju njihovog ekonomskog stausa, bilo oživljavanjem privrede ili investicijama u malu privredu, poljoprivredu i stočarstvo. Proteklih godina više desetina hiljada izbjeglica ishodovalo je hrvatske dokumente, ali koliko njih se stvarno vratilo veoma je teško utvrditi. Podaci su različiti, zavisno od toga ko ih saopštava. Proces povratka...   Detaljnije >>>

 

O.G. - POMOĆ IZBEGLIMA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment