LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

 

O.G. - POMOĆ IZBEGLIMA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Ljudska prava > Osetljive grupe > Pomoć izbeglima > Akcije Helsinškog odbora

 

AKCIJE HELSINŠKOG ODBORA

Povratak izbjeglica

09.08.2002, Izvor: Helsinška povelja - br. 48, Autor: Mirko Vukčević

Tekuća 2002. godina biće presudna godina za povratak izbjeglica u Hrvatsku. Hrvatske vlasti obećale su da će izbjeglim Srbima vratiti imovinu u vlasništvu, pa se očekuje mnogo veće interesovanje za povratak. Prema procjenama Helsinškog odbora, ukoliko hrvatske vlasti poštuju dato obećenje, očekuje se povratak i značajnog broja mladjih ljudi. To će vjerovatno natjerati hrvatske vlasti da se angažuju na rješavanju njihovog ekonomskog stausa, bilo oživljavanjem privrede ili investicijama u malu privredu, poljoprivredu i stočarstvo.

Proteklih godina više desetina hiljada izbjeglica ishodovalo je hrvatske dokumente, ali koliko njih se stvarno vratilo veoma je teško utvrditi. Podaci su različiti, zavisno od toga ko ih saopštava. Proces povratka, uslovljen nemogućnošću raspolaganja svojom imovinom i ekonomskim razlozima, traje često duže i od godine. Članovi familija cirkulišu izmedju SRJ i Hrvatske stvarajući minimalne uslove za povratak.

Projekat "Hoću kući" Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji četiri godine veoma uspješno radi na rješavanju problema izbjegličke populacije u Srbiji. "Hoću kući" je nastao na osnovu iskustava stečenih u radu Helsinškog odbora sa izbjeglicama od 1995. godine. Podršku projektu pružile su mnoge medjunarodne organizacije. Aktivni partneri oko povratka i svih drugih usluga izbjeglicama u proteklom periodu bili (ADF), Katolička služba za pomoć (CRS) i Medjunarodna katolička komisija za migracije (ICMC).

U saradnji sa hrvatskim kozulatima u SRJ, "Hoću kući" besplatno posreduje u procesu povratka izbjeglica u Hrvatsku. U saradnji sa ADF izbjeglicama su pružane sve vrste pravne pomoći na teritoriji SRJ i u Republici Hrvatskoj. Identifikovani su potencijalni kandidati za povratak u organizaciji CRS.

Pored kancelarija u Beogradu i Kninu, koje funkcionišu od osnivanja projekta, radile su kancelarije u Novom Sadu, Subotici, Zrenjanunu, Kragujevcu, Kraljevu (zatvorena početkom 2002. godine) i Banjaluci. Naš mobilni tim obilazi izbjeglice na terenu i na licu mjesta im pruža potrebne usluge, ne izlažući ih nikakvim troškovima.

Tokom 2001. godine u kancelarijama projekta "Hoću kući" izbjeglicama je pruženo više od 40.000 hiljada usluga. Ishodovano je oko 3500 putnih listova.

Položaj izbjeglica u SRJ poslije izbora i dolaska Demokratske opozicije Srbije na vlast nije se bitno poboljšao. Isticano je da, uz svu pomoć domaćih i međunarodnih humanitarnih organizacija, brigu države o izbjeglicama ništa ne može da zamjeni. Izbjeglice su mnogo zastupljenije u javnosti i stalno se o njima priča, ali osim verbalne podrške za rješavanje njihovog problema, u praksi je učinjeno malo. Njihov položaj dodatno pogoršava i opšta ekonomska i socijalna situacija u Srbiji.

U proteklom periodu nagoviještavala se i mogućnost ubrzane normalizacije odnosa sa susjednim državama (Hrvatskom i BiH). Predstavnici SR Jugoslavije i Republike Hrvatske, složili su se da treba ukloniti sve prepreke koje se pojavljuju oko realizacije povratka izbeglih i prognanih. Medjutim, sa predstavnicima hrvatskih vlasti je, što je i najznačajniji rezultat protekle godine, potpisan i verifikovan sporazum o penzionom, invalidskom i zdravstvenom osiguranju.

Učinjene su manje kozmetičke popravke i otklonjeni neki nedostaci u kolektivnim centrima, pa je stvarno stanje i dalje zabrinjavajuće loše. Prostorije su prenatrpane. Higijena je na vrlo niskom nivou. U nekim kolektivnim centrima bilo je pojava zaraznih bolesti. Hrana je i dalje, uglavnom, ne jestiva. Humanitarna pomoć, koja se dodjeljuje, je minimalna. Prema tvrdnjama iz Crvenog krsta Srbije najznačajnije svetske humanitarne organizacije pooštrile su kriterijume za davanje pomoći, pa je tako broj raseljenih lica koji zadovoljavaju uslove tih organizacija, značajno smanjen. Ali i od tako malo pristigle pomoći bilo je otudjivanja.

Izmjenama Zakona o državljanstvu regulisano je da izbjeglice mogu imati dvojno državljanstvo. U praksi to znači da se, onaj ko se opredjelio za takvu mogućnost, sa humanitarne prebacio na socijalnu pomoć.

Od 1991. godine više od hiljadu izbjeglica, prema informacijama iz izbegličkih udruženja, izvršilo je samoubistvo. Kao razlozi se navode: depresija, nemogućnost pronalaska zaposlenja, bijeda i traume preživljene za vrijeme izbjegličkog života.

Predstavnici vlasti u svakom javnom nastupu, iako je 2002. godina, prema procjeni svih koji se bave problemima izbjeglica, presudna za povratak, daju prioritet integraciji i ohrabruju ih na taj izbor, svjesno gurajući povratak u drugi plan. Strategija o integraciji je potkrepljena rezultatima popisa izbjeglica u 2001. godini. Izbjeglice su se tada izjašnjavale, u okviru loše formulisanog pitanja, o namjeri gdje žele živjeti (da li želite ostati ili se želite vtatiti, bez ikakvog "da ali ako..."). Iskustva "Hoću kući" Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji ukazuju da bi se izbjeglice, ukoliko bi se uslovi oko povratka u Republici Hrvatskoj bitno promijenili, taj procenat izmjenio u velikoj mjeri u korist povratka.

Predstavnici hrvatskih vlasti često pozivaju izbjeglice da se vrate i postanu lojalni i odani gradjani svoje domovine, što je davalo nadu, ali okolnosti u realizaciji su ih obesharbrivale. Kada se izbjeglice odazovu i odluče na povratak, nailaze na razne prepreke. Ne mogu da udju u posjed svoje imovine. Njihovu imovinu, prema odluci hrvatskih vlasti, koriste hrvatski gradjani iz drugih dijelova Hrvatske i izbjeglice iz BiH. Predstavnici medjunarodne zajednice upozorili su Hrvatsku da mora da ubrza povratak izbeglica i vraćanje njihove imovine.

Veliki problem su i stanarska prava. Niko sa sigurnošću ne može iznijeti tačan broj takvih stanova. Razne procjene govore da ih ima izmedju 35.000 i 50.000. Hrvatske vlasti negiraju pravo izbjeglicama na povratak u stanove i pravo da ih otkupljuju, obrazlažući to podatkom da nisu živjeli u njima više od šest mjeseci. Iako je u novembru 2001. godine Vrhovni sud Republike Hrvatske poništio tu, kako je ocijenjeno, diskriminatornu odluku, donesenu u vreme vladavine HDZ, o oduzimanju stanarskog prava Srbima koji su za vrijeme rata izbjegli iz Hrvatske, predstavnici vlasti i ne pomišljaju da nešto takvo sprovedu u djelo.

Hrvatska vlada obavezala se da će natjerati sva nadležna ministarstva i druge državne institucije da se do 31. decembra 2002. Srbima u Hrvatskoj (bez obzira da li su se vratili ili nisu) vrati sva njihova imovina. Odluka se odnosi samo na imovinu u privatnom vlasništvu, a ne i na stanarsko pravo.

Više od 50 odsto izbjeglica nema rješeno pitanje državljanstva Republike Hrvatske, čime su sprečeni da ostvare pravo na povratak, ili da riješavju imovinsko pravna pitanja u svojoj domovini. Bilo kakav zahtjev oko regulisanja putnog lista, bez kojeg se ne može vratiti, penzija, radnog staža, vlasništva...itd nije moguće riješiti bez domovnice. Procedura utvrdjivanja hrvatskog državljanstva, nakon uredno podnesenog zahtjeva u konzulatima RH u SRJ, traje mnogo duže nego što je predviđeno. Knjige dražavljana koje su iznesene iz RH poslije akcija "Oluja" i "Bljesak", i pohranjene u SRJ, ovdašnje vlasti nisu nisu pokazale interes da vrate u matične opštine u Hrvatskoj.

Ekonomski opstanak povratnika u Republiku Hrvatsku i dalje je problem. Trebalo bi da se ulaže u privredu, malu privredu, poljoprivredu i stočarstvo bez posrednika, putem donacija ili kreditiranjem. Neophodno je investirati i u infrastrukturu.

Postoji i problem tajnih spiskova za hapšenja. Stav Helsinškog odbora je da bi ti spiskovi trebali da budu javni, jer svako ko je počinio ratni zločin mora da odgovara, ali ne smiju sve izbjeglice da budu taoci takvih spiskova.

Potrebno je nedvosmisleno utvrditi osnovanost optužbi protiv Srba koji se nalaze na optužnicama zbog sumnje da su počinili ratne zločine, kao i revizija svih dosadašnjih presuda, kako bi se otklonila i najmanja sumnja da im nije sudjeno samo zato što su Srbi. Inače, ne prodje ni jedan mjesec, a da ne bude uhapšen bar jedan povratnik. To se objavi u štampi. Izbjeglice za to čuju, pa zbog strepnje i straha olako odustaju od povratka.

Visoki komesar UN za ljudska prava Meri Robinson optužila je, u svom godišnjem izvještaju, Republiku Hrvatsku za nepoštovanje prava manjina i neefikasnost sudstva. Povratnici nailaze na poteškoće pri pokušajima da dodju do svoje imovine, izjavila je ona i dodala da se zakoni, posebno oni kada je riječ o sudjenjima za ratne zločine, primjenjuju pristrasno.

Izbjeglice iz BiH nemaju problem, kada su u pitanju putne isprave za povratak, jer u Bosnu i Hercegovinu mogu putovati i sa izbjegličkim legitimacijama. Problem sa kojim se suočavaju povratnici u BiH su, uglavnom, vezani za povratak imovine, obnovu, ekonomsku situaciju u regionima u koje se vraćaju, itd.

U veoma teškom položaju su izbjeglice sa Kosova. Smještene su širom Srbije po neodgovarajućim kampovima, napuštenim kućama, podrumima, kartonskim naseljima... Nemaju dovoljno pomoći. U ovom trenutku nema uslova za povratak na Kosovo.

Pošto je povratak izbjeglica od regionalnog značaja, a ovo najznačajnija godina za ostvarivanje njihovih prava na povratak i, kako ne bi više služili u dnevnopolitičke svrhe, potrebno je da medjunarodna zajednica izvrši snažan pritisak na SRJ, Hrvatsku i na oba entiteta u BiH da povratak teče brže i bez opstrukcija.

Da bi povratak bio što efikasniji i ostvario se u mjeri u kojoj postoji želja izbjeglica, na osnovu dosadašnjeg iskustva, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji smatra da je, izmedju ostalog, neophodno: pojednostavniti i ubrzati proceduru utvrdjivanja hrvatskog državljastva i omogućiti izbjeglicama da to, na osnovu relevantnih dokumenata, mogu uraditi u hrvatskim konzulatima u SRJ; pratiti proces povratka imovine i reagovati pravovremeno u slučajevima opstrukcije i omogućiti povrat stanarskog prava; opraviti oštećene i obnoviti porušene kuće; oživjeti privredu na područjima gdje se vraćaju izbjeglice; stimulisati povratnike koji žele da ulažu kapital i zapošljavaju povratnike...

 

Pretnje

Prema svjedočenju izbjeglica u pojedinim kolektivnim centrima, onima koji su podnijeli zahtjeve za povratak stanarskog prava u Republici Hrvatskoj, obnovu imovine, za izdavanje putnog lista ili za proceduru utvrdjivanja hrvatskog državljanstva, nepoznata lica prete da će izgubiti status izbjeglica u SRJ i da moraju napustiti kolektivne centre. Ovo se odnosi i na one koji su već ishodovali hrvatske dokumente. Pretnje upućuju nepoznata lica, koja u centre dolaze luksuznim automobilima, džipovima. Pretnje obeshrabruju izbjeglice u ostvarivanju njihovih prava, pa se sa strahom obraćaju našim kancelarijama.

 

Podrška povratku

Medju onima koji podstiču povratak svakako prednjači predsednik Republike Hrvatske Stipe Mesić. On poručuje: "nastavit ćemo sa stvaranjem uvjeta za povratak svih naših građana koji su proteklih godina bili prognani, ili su izbjegli. Omogućavajući im povratak i osiguravajući im život u miru i dostojanstvu, mi dokazujemo zrelost naše demokracije i učvršćujemo temelje vladavine prava u Hrvatskoj. Onaj tko je kriv, ne smije ostati nekažnjen. Bez obzira na njegove stvarne ili izmišljene zasluge, bez obzira na sadašnju ili bivšu poziciju u društvu. Ali onaj koji nije kriv ni za što, ne smije biti ni po kojoj osnovi diskriminiran, niti mu smije biti uskraćeno ijedno od prava što ih na osnovi Ustava i zakona uživaju svi građani Republike Hrvatske".

 

Nukleus grupe

"Hoću kući" smatra da bi najefikasniji povratak, ukoliko su sve strane stvarno zainteresirane, a uz podršku medjunarodne zajednice, bio, da se organizuje povratak većih grupa u odredjena naselja. Povratnici bi sami, uz direktna ulaganja bez posrednika, radili na obnovi kuća i infrastrukture. Naši aktivisti su već organizirali nekoliko takvih grupa, a iskustva sa terena su pokazala da je taj način povratka veoma dobar. "Hoću kući" ima pripremljene projekte za nekoliko mjesta u okolini Benkovca na sjeverno-dalmatinskom podrućju i spreman je da se, oslanjajući se na stečeno iskustvo i povjerenje koje uživa kod izbjeglica, uključi u njihovu realizaciju.

 

Mirko Vukčević

 

O.G. - POMOĆ IZBEGLIMA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment