LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

INFO   :::  Ljudska prava > Alarmantna nebriga - starost bez zaštite

 

Alarmantna nebriga - starost bez zaštite

April 2015.

Odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja >>>

Masovno trovanje izazvano salmonelom, u privatnom Domu za stare "Dvoje" u Vranićima kod Čačka, svakako spada u najteže “incidente” u ustanovama socijalne zaštite. Bilans crevne epidemije, koja još traje, bio je petoro mrtvih, osmoro na bolničkom lečenju (od kojih dvoje u kritičnom stanju) i 41 zaražena osoba. Hospitalizovan još jedan korisnik, koji je, na žalost, takodje preminuo.

Javnost je za slučaj saznala u četvrtak, 16.aprila, kada je dr Aksentije Tošić iz čačanskog Zavoda za javno zdravlje obznanio da je u Domu proglašena epidemija.

Budući da je tada bilo zaraženo čak 30 osoba, od kojih je četvoro već bilo hospitalizovano na Infektivnom odeljenju bolnice u Čačku, jasno je da su se prvi oboleli pojavili ranije. Već ta činjenica je, sama po sebi, dovoljna da se otvore mnoga pitanja i pokrene utvrđivanje odgovornosti.

Prvo pitanje je zbog čega se za trovanje saznaje sa zakašnjenjem i da li je, i ko propustio da preduzme neophodne mere na vreme, koje bi možda i spasile neki od izgubljenih ljudskih života.

Jedna pretpostavka je da su trovanje prećutali zaposleni u Domu, pre svih, medicinsko osoblje i vlasnik, izvesni Pero Marić. Njegova izjava da su se korisnici verovatno otrovali uskršnjim jajima koje im je donela rodbina, svakako je loš pokušaj prikrivanja istine i prebacivanja odgovornosti, ali je zanimljiva iz drugog razloga. Naime, pored toga što je nemoguće da su baš svi zaraženi jeli ista jaja (a među njima su i zaposleni, pa i osobe iz domskog okruženja), Marićeva izjava otkriva da je zaraza otkrivena bar 2-3 dana ranije, jer se Uskrs ove godine proslavljao 12. aprila.

Ukoliko bi se ta pretpostavka pokazala kao tačna, treba utvrditi od koga je potekla inicijativa da se prema zdravlju starih i nemoćnih korisnika postupi na, najblaže rečeno, skandalozan način. Olako tretiranje dijareje, mučnine, povišene temperature i drugih simptoma koji su se jasno ispoljili kod svih korisnika Doma, nije samo besprizorno i površno, već se radi o teškom krivičnom delu ugrožavanja zdravlja. Pritom, sasvim je jasno da su te simptome apsolutno morali da primete svi zaposleni kojih inače nema mnogo, kao što je nesumnjivo i da je vlasnik Doma bio upoznat sa situacijom i da je o tome morao da obavesti Zavod za javno zdravlje u Čačku. Da li je to uradio, ili nije, treba da pokaže istraga. Ako bude sprovedena valjano, biće lako da se utvrdi i stepen odgovornosti svih koji su učestvovali u ovom (ne)delu.

Druga mogućnost, manje verovatna, jeste da čačanski Zavod za javno zdravlje nije adekvatno odreagovao na opasnost da pred sobom ima epidemiju, i to sa mogućim ozbiljnim posledicama. Međutim, proglašenje epidemije je definisano striktnim pravilima i ne zavisi od slobodne procene, upravo da bi se izbeglo nekontrolisano širenje neke bolesti. Po svemu sudeći, Zavod je reagovao pravovremeno jer je u bolnici već bilo četvoro pacijenata iz Doma, što je više nego dovoljno za proglašavanje epidemije. Pravo pitanje je da li je Dom odmah, nakon pojavljivanja dva povezana slučaja, obavestio Zavod za javno zdravlje, ili je to ipak učinila bolnica i kad? Pitanje nimalo nije retoričko, niti beznačajno, i takođe mora biti predmet istrage.

Ipak, ono što se dešava poslednjih dana otvara i druga pitanja i daje mnogo povoda za zabrinutost. Sudeći po izjavama aktera ovog tragičnog događaja i medijskim izveštajima, više je nego jasna namera da se slučaj stavi “ad acta” jer su, kako ispada, svi radili svoj posao “u okviru zakona”, što znači da odgovornosti nema. Na to upućuje i izjava gradonačelnika Čačka Vojislava Ilića, koji je rekao da je "najvažnije da se utvrdi da li su sve nadležne službe intervenisale i reagovale po pravilima". Dakle, ako je “po pravilima”, šestoro mrtvih nije problem.

Inspektorat socijalne zaštite, koji je izvršio vanredni nadzor nakon izbijanja epidemije, saopštio je da se njegova nadležnost odnosi samo na utvrđivanje zakonitosti rada i ispunjenja standarda za pružanje usluge socijalne zaštite. Biljana Zekavica, načelnica ovog sektora pri Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, rekla je da Dom ima ugovor sa Zavodom za javno zdravlje u Čačku, koji je obavezan da redovno kontroliše hranu.

S druge strane, direktorka Zavoda u Čačku, Ana Mišović, kaže da oni nemaju nadzor nad sanitarno-higijenskim statusom objekta jer im je novi Zakon o bezbednosti hrane oduzeo to pravo. Prema njenim rečima, Zavod vrši sužen obim pregleda namirnica i ne radi pregled na salmonelu jer on nije obavezan.

I šefica Odseka za sanitarni nadzor Moravičkog okruga, Svetlana Tadić, kaže da na osnovu pomenutog zakona sanitarna inspekcija nema ingerencije da vrši nadzor nad hranom koja se koristi u Domu.

Šef Odseka zdravstvene inspekcije iz Užica pri Ministarstvu zdravlja Zoran Ševarlić, rekao je da je vlasnik u januaru podneo zahtev za utvrđivanje uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti lekara opšte prakse u Domu za stare, te da je ova inspekcija utvrdila da je u tom smislu - sve u redu. Zdravstvena inspekcija nije radila druge kontrole, jer za to nije ovlašćena i "nije bilo razloga".

Tako je krug zatvoren. Za ispravnost hrane u socijalnoj ustanovi za stare, koji su zbog svojih godina u visokom bezbednosnom riziku, niko nije zadužen.

Helsinški odbor za ljudska prava je u više svojih izveštaja signalizirao da među različitim ministarstvima ne postoji dobra komunikacija, a posebno je upozoravao na opasnost zbog nepostojeće ili loše zakonske regulative o zdravstvenoj zaštiti osoba koje su smeštene u ustanovama pod ingerencijom ministarstva socijalne politike ili pravde. Na žalost, praksa “gluvih telefona” između različitih ministarstava uporno opstaje. Ovog puta, indirektna posledica je šestoro mrtvih.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin konstatuje da zakonska rešenja koja regulišu rad inspekcija nisu dobra, jer inspekcije nisu dužne da jedna drugoj prijavljuju eventualne propuste. Takođe, kaže da u ministarstvu imaju pravilnik koji se odnosio na državne domove za stare, po kojem su oni u obavezi da obaveste ministarstvo o svakoj incidentnoj situaciji i dodaje “a sada smo važenje proširili i na privatne”. Zašto do sada nije pokrenuo pitanje izmene zakona, nije objasnio.

Elementarno nepoznavanje sistema socijalne zaštite i svih njegovih specifičnosti, koje su zaista mnogobrojne i u Srbiji jako komplikovane, ne može biti opravdanje za ministra Vulina. Ako ništa drugo, budući da je na čelo ministarstva došao kao politički kadar, morao je da sasluša pametnije i stručnije od sebe. Tako bi na vreme uvideo da nije normalno da njegovo ministarstvo izdaje licence za rad, a ne kontroliše da li oni koji ih dobiju (bilo da su državne ili privatne ustanove u pitanju) i nakon toga ispunjavaju uslove neophodne za zbrinjavanje ljudi. Pritom, nije neophodno da sve inspekcije budu pod jednim ministarstvom, kako to smatra i sa naknadnom pameću predlaže Vulin, ali ministarstvo socijalne politike mora kontrolisati da li je ustanova pod redovnim inspekcijskim nadzorom. Problem je u tome što su i posete iz ministarstva retke, a u ovom slučaju ih nije ni bilo.

Ministar Vulin, iako nadležan za zakone u oblasti socijalne politike, ne može da objasni kako je moguće da njegovo ministarstvo nema informacije o otvaranju raznih privatnih domova za stare, koji po Srbiji niču kao pečurke posle kiše. Samo u prošloj godini zatvoreno je nekoliko takvih objekata, i to nakon “dojava” ministarstvu o nepravilnostima u radu, kada se i otkrilo da te ustanove nemaju dozvole za rad. Da se Vulin više bavi socijalnom zaštitom a manje politikom, lako je mogao da inicira npr. uvođenje obaveze da svako privredno društvo koje namerava da pruža usluge iz oblasti socijalne zaštite, pre dobijanja rešenja od Agencije za privredne registre, mora da dobije dozvolu za rad ministarstva. Kad već nije tako, od koristi bi bila makar i naknadna informacija iz APR-a, da se određeni privredni subjekat registrovao za tu delatnost. Ovako, ustanove počinju sa radom kao privredni subjekti i na osnovu rešenja APR-a, dok ministarstvo nema pojma da one uopšte i postoje - sve dok ne dobije prijavu o nekoj neregularnosti, ili dok se ne dogodi tragedija poput ove u Vranićima. Ipak, Vulin zna da takve ustanove postoje, jer je u petak, 24. aprila, izjavio da je cilj ministarstva da svi objekti socijalne zaštite do kraja 2015. dobiju licencu.

Da ministarstvo ima mnogo problema kako sa dozvolama, tako i sa nadzorom ustanova, potvrdila je i Biljana Zekavica. Naime, ministarstvo je 24. januara prošle godine zabranilo Petru Mariću iz Čačka pružanje usluge smeštaja odraslim i starijim licima “u ilegalnom domu za stare” u Vranićima, on je postupio po rešenju, ali je privredno društvo “Dvoje” već 14. aprila dobilo licencu na pet godina, jer je ministarstvo konstatovalo da su u međuvremenu ispunjeni uslovi i standardi za pružanje usluga domskog smeštaja. Ministarstvo još tvrdi da “u periodu od izdavanja licence nije bilo primedbi na rad Doma i kvalitet zaštite korisnika”, ali nije saopštilo da li je i koliko puta izvršilo nadzor u ovoj ustanovi. Imajući u vidu da je Dom otvoren još 2012. godine, što znači da ministarstvo bezmalo dve godine nije znalo za njegov rad, verovatno je da inspekcije nije bilo ni nikon izdavanja licence.

U međuvremenu se saznalo i da je protivpožarni inspektor 20. marta naložio Mariću da obustavi rad zbog nebezbednih uslova u kojima žive nepokretna lica. O tome niko nije obavestio ministarstvo, kome je to dodatni razlog za skidanje odgovornosti sa sebe.

“Informaciju nismo dobili niti od vlasnika niti od inspektora, iako su bili u obavezi to da učine. Samo zbog neispunjavanja mera protivpožarne zaštite u objektu mi bismo doneli odluku o oduzimanju licence, to jest zatvaranju doma”, rekli su u Ministarstvu rada.

Ministarstvo je vanrednim nadzorom ustanovilo i da Dom nema dovoljno zaposlenih, da neki radnici nisu prijavljeni, a na pitanje kako je moguće da takva ustanova radi ako ne ispunjava odgovarajuće uslove, Zekavica je kazala da je "najlakše dati zabranu i zatvoriti objekat, ali se pre svega mora misliti o zdravstvenom stanju korisnika koji su na smeštaju". Ovakva izjava potvrđuje sumnju da ministarstvo, bar u nekim slučajevima zna za postojanje nelegalnog objekta, ali je spremno da “zažmuri” jer nema rešenje za veliki broj starih i bolesnih o kojima niko ne želi da brine. To je, na žalost, još jedna gorka istina, ali koja opet govori da ni Ministarstvo socijalne politike, ni Ministarstvo zdravlja ne rade svoj posao kako treba.

Za razliku od ministra Vulina, njegov kolega Zlatibor Lončar je makar posetio obolele koji su smešteni u bolnici u Čačku, verovatno svestan da Ministarstvo zdravlja snosi deo krivice za propuste u ovom slučaju. Aleksandar Vulin, međutim, čak i ne vidi svoju moralnu odgovornost i na pamet mu nije palo da ponudi ostavku, što bi bilo očekivano. To je još samo jedan u nizu razloga zbog čega je on jedan od najgorih ministara rada, zapošljavanja i socijalne politike, ikad.

Međutim, nedodirljivost najviših državnih službenika ne sme biti razlog da se i ovaj slučaj, kao i mnogi drugi pre njega, završi konstatacijom da su “krivi zakoni”, jer su za njihovo donošenje i sprovođenje ipak nadležne konkretne institucije, ustanove i pojedinci. Ako već vlast ne reaguje, za tužilaštvo nema “opravdanja”. Od otuđenog i odavno dehumanizovanog društva teško je očekivati pritisak i probuđenu savest. Da nije tako, stari i nemoćni ne bi ni bili u ovakvoj situaciji – napušteni i nezaštićeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment