LJUDSKA PRAVA

  Nacionalne manjine  |  Verske zajednice  |  Tortura  |  Osetljive grupe
Pravna pomoć  |  Izveštaji  |  Antisemitizam

INFO   :::  Ljudska prava > Reagovanje povodom saopštenja Helsinškog odbora za ljudska prava

 

 

Saopštenje - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Reagovanje povodom saopštenja Helsinškog odbora za ljudska prava

2. maj 2015

Originalni tekst Helsinškog odbora >>>

Elementarno nepoznavanje zakona i svih specifičnosti socijalne zaštite ne može biti opravdanje za političku ostrašćenost i očiglednu zlonamernost Helsinškog odbora.

Pre nego što, po ustaljenoj navici, preuzme ulogu i tužioca i sudije, gospođa Sonja Biserko bi morala da se upozna sa nadležnostima svih institucija sistema. U tom slučaju bi znala da, po Zakonu o socijalnoj zaštiti koji je donet 2011. godine i na koji su sve institucije i nevladin sektor dali svoje primedbe i komentare, u slučaju licenciranja ustanova socijalne zaštite Ministarstvo za rad proverava i utvrđuje da li su ispunjeni standardi u pogledu prostora, opreme, broja angažovanih radnika kao i stručnih postupaka u oblasti socijalne zaštite, a da se o zdravstvenoj nezi korisnika stara inspekcija Ministarstva zdravlja, o kvalitetu njihove ishrane brine Zavod za javno zdravlje, o ispunjenosti higijenskih uslova Sanitarna inspekcija, bezbednosti objekta protivpožarna inspekcija.

Znači, da bi ustanova socijalne zaštite dobila licencu za rad mora da podnese dokaze da su ispunjeni uslovi i po drugim propisima koji su bitni za bezbednost i zdravlje korisnika. To ne znači da Ministarstvo za rad može da preuzme odgovornost za nadležnosti drugih sistema.

U slučaju Doma za stare „Dvoje“ u Vranićima, došlo je do propusta koji su uzrokovali smrt sedam korisnika. Inspekcija socijalne zaštite je odmah po saznanju izašla na teren, obavila tri inspekcijska nadzora, inicirala sastanak sa inspekcijama drugih sistema, u svakodnevnom je kontaktu sa zaposlenima u domu. Naloženo je svim privatnim pružaocima usluga socijalne zaštite, a što je već praksa u svim državnim ustanovama, da odmah u pisanoj formi obaveste Ministarstvo za rad o svakoj incidentnoj situaciji koja ugrožava život korisnika ili nekom drugom neočekivanom događaju koji je od uticaja na funkcionisanje ustanove. O transparentnosti rada inspekcije socijalne zaštite govori i da je Ministarststvo za rad o svim činjenicama vezanim za dešavanja u domu za stare u Vranićima javnost kontinuirano i blagovremeno obaveštavalo.

Zlonamerna je tvrdnja Helsinškog odbora da postoji želja da se slučaj stavi „ad akta“ jer je Ministarstvo za rad donelo rešenje o suspenziji licence Domu za stare „Dvoje“ u Vranićima. Mera je u skladu sa aktuelno utvrđenim nedostacima iz oblasti socijalne zaštite i mišljenja Zavoda za javno zdravlje u Čačku. Po dobijanju rezultata analiza ostalih inspekcijskih službi rešenje će se možda preinačiti, a pravosudni organi će odlučiti da li će i protiv koga biti pokrenuti prekršajni ili krivični postupci.

Zbog očigledne neupućenosti u rad i rezultate Ministarstva za rad Helsinški odbor se pita i „kako je moguće da Ministarstvo nema informacije o otvaranju raznih privatnih domova za stare koji u Srbiji niču kao pečurke posle kiše“. Ministarstvo izdaje licence svim ustanovama socijalne zaštite i spisak onih koji su licencu dobili nalazi se na našem sajtu. Za poslednjih godinu dana obavljeno je preko 200 inspekcijskih kontrola ustanova socijalne zaštite, što je dvostruko više nego prethodnih godina. Za 10 godina zatvoren je 61 ilegalan dom za stare a samo u periodu od juna 2014. do aprila ove godine trećina tog broja - 19 „ilegalnih“ i tri doma koja su izgubila dozvolu za rad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment