PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Monitoring zatvora - provera reformi u sistemu izvršenja krivičnih sankcija

 

MONITORING ZATVORA - PROVERA REFORMI U
SISTEMU IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

pro-crd.gif (3593 bytes)

Šestogodišnje iskustvo Helsinškog odbora u monitoringu zatvora ukazuje da su reforme u sistemu izvršenja krivičnih sankcija isuviše spore u odnosu na razmere i težinu problema u ovoj oblasti. Poznato je da su ukupni uslovi u zatvorima širom Srbije više nego loši, a u mnogim aspektima u direktnoj suprotnosti i sa domaćim zakonodavstvom i sa međunarodnim standardima. Mada su neka poboljšanja zabeležena od prvih obilazaka svih zatvorskih institucija u zemlji, koje je Odbor sprovodio u periodu 2002-2003. (uglavnom u smislu renoviranja objekata i obuke zatvorskog osoblja), vrlo malo je učinjeno u reformi samog koncepta zatvorske kazne i njene svrhe. Radi procene konkretnih rezultata reformi i provere stanja na terenu, Odbor se u ovoj fazi opredelio za detaljan monitoring dveju institucija: Okružnog zatvora u Leskovcu i Kazneno-popravnog doma u Valjevu. Glavne ciljne grupe projekta su odrasla lica i maloletnici lišeni slobode, osoblje i uprave ovih dveju zatvorskih institucija, ali i nadležni organi.

Dugoročno gledano, projekat ima za cilj da doprinese stvaranju kulture ljudskih prava u Srbiji, koja podrazumeva punu odgovornost svih nosilaca vlasti za poštovanje ljudskih prava. Kratkoročno, ovaj tromesečni projekat treba da podstakne ostvarivanje ciljeva reforme sistema izvršenja krivičnih sankcija i dosledno sprovođenje mera protiv torture i/ili ponižavajućeg postupanja u zatvorima u Srbiji (u skladu sa standardima Komiteta za sprečavanje torture Saveta Evrope), naročito kada su u pitanju maloletni prestupnici.

 

 

 

 

 

MONITORING ZATVORSKOG SISTEMA - 2010

ZATVORI U SRBIJI

jul-oktobar 2010

Praćenje reforme zatvorskog sistema u Srbiji

Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Autori: Mr Marija Jelić, Dr Gordana Lukić-Samardžija, Ljiljana Palibrk, Ivan Kuzminović

 

 

Ovaj izveštaj je nastao zahvaljujući pomoći organizacije Civil Rights Defenders...

 

 

Acrobat PDF (311kb) >>>

 

ZATVORI U SRBIJI

februar - mart 2010

Praćenje reforme zatvorskog sistema u Srbiji

Unapređivanje krivičnopravnog sistema, kao preduslova za izgradnju boljeg i bezbednijeg društva, jedan je od najvažnijih aspekata reforme pravosuđa koja se u Srbiji sprovodi poslednjih godina. Osim nesumnjivog značaja za zajednicu, posmatran u kontekstu ljudske bezbednosti ovaj segment reforme dodatno dobija na važnosti, jer je...
Acrobat PDF (252kb) >>>

 

ZATVORI U SRBIJI

april 2005 - april 2006.

Ova publikacija predstavlja rezultat treće godine rada Helsinškog odbora na regionalnom projektu "Prevencija torture - podrška rehabilitaciji žrtava torture", koji je realizovan zahvaljujući pomoći Evropske komisije - Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava. Osim Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, u ovom trogodišnjem projektu učestvuju i helsinški odbori iz Bugarske, Mađarske, Makedonije, Poljske...
Acrobat PDF (845kb) >>>

 

ZATVORI U SRBIJI

april 2004. - april 2005.

Ova publikacija predstavlja rezulatat druge godine rada Helsinškog odbora na regionalnom projektu ''Prevencija torture - podrška rehabilitaciji žrtava torture'', koji je realizovan zahvaljujući pomoći Evropske komisije - Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava. Osim Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, u ovom trogodišnjem projektu učestvuju i helsinški odbori iz Bugarske, Mađarske, Makedonije, Poljske...
Acrobat PDF (756kb) >>>

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment