PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Helsinška povelja: promovisanje evropeizacije Srbije > HP: januar - februar 2010

 

HELSINŠKA POVELJA: PROMOVISANJE EVROPEIZACIJE SRBIJE

HELSINŠKA POVELJA broj 135-136

januar - februar 2010.

 

Uvodnik

Sonja Biserko: Kako sprečiti rastakanje društvenog tkiva

 

Balkan i evropski izazovi

Vladimir Gligorov: Posle krize

Vladimir Pavićević: Naredni koraci za Srbiju

Igor Novaković: Neutralnost rizičan i skup poduhvat

Nikola Samardžić: Referendum bez referenduma

Edina Bećirević: Multilateralna diplomacija na ispitu

Bojan al Pinto Brkić: Izaći iz "jaruge"

Ivan Torov: Iluziji nikad kraja

Miroslav Filipović: Skidanje velova

 

Nova strategija srpskog nacionalizma

Dr Aleksandar Sekulović: Pesnica u svilenoj rukavici

 

Obrazovanje mladih

Slobodanka Ast: Generalu ima ko da piše

 

Rezolucija o Srebrenici

Vojislava Vignjević: Sramno licitiranje

 

Prve Patrijarhove reči

Srđan Barišić: Nesmotrenost ili iskrenost

 

Politička scena

Nastasja Radović: SPASAVANJE, drugi deo

 

Aktivnosti u regionu

Stipe Sikavica: Uzroci srpskog animoziteta prema Stjepanu Mesiću

 

Povelja na licu mesta

Gordana Perunović Fijat: Kikinda: godina nezaposlenog tigra

 

Umesto eseja

Nenad Daković: Osećanje ogromne umirujuće samoće

 

Sport i propaganda

Ivan Mrđen: Čovek za sva vremena: Petar Borota

 

Malo poznata istorija

Olga Zirojević: Ukrajina u prošlosti

 

Naša pošta

Rade Vukosav: Sužavanje životnog prostora

 


Helsinška povelja - glasilo Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, ISSN 1451-6195
Rige od Fere 20, Beograd; tel. 011/3032-408; fax. 2639-437; e-mail: povelja@helsinki.org.rs
Internet izdanje: http://www.helsinki.org.rs
Uređivački odbor: Sonja Biserko, Latinka Perović, Seška Stanojlović, Olivera Milosavljević, Izabela Kisić
Glavni urednik: Seška Stanojlović
Oblikovanje i slog: Ivan Hrašovec


Ovaj dvobroj Helsinške povelje štampan je zahvaljujući pomoći Norveškog helsinškog odbora za ljudska prava

 

 

Acrobat PDF (761kb) >>>

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment