PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Helsinška povelja: promovisanje evropeizacije Srbije

 

HELSINŠKA POVELJA: PROMOVISANJE EVROPEIZACIJE SRBIJE

Cilj projekta je da senzibiliše javnost za značaj priključenja Srbije Evropskoj uniji i evroatlantskim integracijama, i energiju građana usmerava ka pritisku na donosioce odluka da slede put koji, na nacionalnom nivou, podrazumeva puno poštovanje ljudskih prava i pravnu državu, a na regionalnom razvoj dobrosusedskih odnosa sa svim državama. Projekat takođe nastoji da pomogne međunarodnim akterima da bolje razumeju potrebe i probleme Srbije i regiona, kao i da ojača kapacit Helsinškog odbora za javno zagovaranje.

Dugoročni cilj projekta jeste da osnaži uticaj civilnog društva na donosioce odluka i doprinese punoj realizaciji koncepta participativne demokratije, kao i zahtevima javnosti za državnim administracijama koje ispunjavaju obaveze kako prema vlastitim građanima, tako i međunarodnim partnerima.

Projektne aktivnosti obuhvataju štampanje, distribuciju i on-line dostupnost dvomesečnika Helsinškog odbora, Helsinške povelje, postavljanje relevantnih tekstova na engleskom jeziku na sajt organizacije i njihovu dalju distribuciju, kao i promocije časopisa u šest gradova u Srbiji na kojima se, u vidu javnih debata, razgovara o najakutnijim problemima.

 

 

 

 

 

EVROPEIZACIJA - DOMETI I OGRANIČENJA

Šesta tribina u okviru projekta "Helsinška povelja: promovisanje evropeizacije Srbije" koji se realizuje uz podršku Norveškog komiteta za ljudska prava

Novi Pazar, 17. decembar 2010.

Na tribini koja je uglavnom okupila veći broj aktivista nevladinog sektora i polaznika medrese "Gasi Isa beg" razgovaralo se ne samo o temama iz Helsinške povelje, glasila Helsinškog odbora, već i o ozbiljnim problemima koji već duže vreme potresaju područje Sandžaka. Glavna urednica...   Detaljnije >>>

 

Helsinška povelja 145-146

novembar - decembar 2010.

 

Sadržaj:

Uvodnik

Sonja Biserko: Apstraktna demokartija

Evropska perspektiva Srbije

Vladimir Gligorov: Odsustvo političke volje

Vladimir Pavićević: Deklarativno i suštinski...   Detaljnije >>>

 

KAO DVE NADNACIONALNE ORGANIZACIJE, EU I NATO, POČIVAJU NA ISTOM SISTEMU VREDNOSTI

Peta tribina u okviru projekta "Helsinška povelja: promovisanje evropeizacije Srbije" koji se realizuje uz podršku Norveškog komiteta za ljudska prava

Pančevo, 1. decembar 2010.

Promocija časopisa Helsinška povelja održana je u holu Gradske uprave Pančeva. U organizaciji ovog veoma uspelog susreta autora i saradnika Helsinške povelje i njenih sadašnjih i potencijalnih čitalaca...   Detaljnije >>>

 

ZRENJANIN: HOĆE LI SRBIJA PONOVO NAPRAVITI POGREŠAN IZBOR?

Četvrta tribina u okviru projekta "Helsinška povelja: promovisanje evropeizacije Srbije" koji se realizuje uz podršku Norveškog komiteta za ljudska prava

Zrenjanin, 21. oktobar 2010.

Četvrta tribina na kojoj je promovisan dvomesečnik Helsinškog odbora, "Helsinška povelja" održana je u prostorijama zrenjaninskog kluba "Zeleno zvono" i zbog velikog interesovanja publike trajala je više od...
MS Word (27kb) >>>

  

Helsinška povelja 143-144

septembar - oktobar 2010.

 

Sadržaj:

Uvodnik

Sonja Biserko: Rizično odmeravanje snaga

Zoran Dragišić: Nasilnici, huligani ili nešto opasnije

Slobodanka Ast: Ružni, Prljavi, Zli, A Naši

Desetgodišnjica Petog oktobra

Bojan al Pinto Brkić: Mladić na spratu, u tihotapkama

Ivan Torov...   Detaljnije >>>

 

Helsinška povelja 141-142

jul - avgust 2010.

 

Sadržaj:

Uvodnik

Sonja Biserko: Moralni izazov

Krah kosovske politike

Vladimir Pavićević: Korak posle

Nikola Samardžić: Srpska politika i albansko pitanje u XXI veku

Vladimir Gligorov: Zablude, mišljenje i posledice

Davor Gjenero: Dva izazova Beogradu

Ivan Torov...   Detaljnije >>>

 

Helsinška povelja 139-140

maj - jun 2010.

 

Sadržaj:

Uvodnik

Sonja Biserko: Balkanski mozaik ne može se sklopiti bez Bosne

15 godina od genocida u Srebrenici

Bojana Oprijan Ilić: Genocid uz dokaze

Boris Dežulović: Živeo mrtav Ratko Mladić!

Nihad Krupić: Ser Džefri Najs: Žrtve...   Detaljnije >>>

 

KRAGUJEVAC: EVROPEIZACIJA - DOMETI I OGRANIČENJA

Treća tribina u okviru projekta "Helsinška povelja: promovisanje evropeizacije Srbije" koji se realizuje uz podršku Norveškog komiteta za ljudska prava

Kragujevac, 18. juni 2010.

Treća tribina na kojoj je promovisan dvomesečnik Helsinškog odbora, "Helsinška povelja" održana je...   Detaljnije >>>

  

NOVI SAD: EVROPEIZACIJA I GLOBALNA KRIZA

Druga tribina u okviru projekta "Helsinška povelja: promovisanje evropeizacije Srbije" koji se realizuje uz podršku Norveškog komiteta za ljudska prava

Novi Sad, 7. maj 2010.

MP3 (11.8mb) >>>

Tribina na kojoj je posebno predstavljen najnoviji dvobroj Helsinške povelje, 137-138 za mart-april 2010...   Detaljnije >>>

 

Helsinška povelja 137-138

mart - april 2010.

 

Sadržaj:

Trideset godina bez Tita

Sonja Biserko: Titov duh

Vladimir Gligorov: Broz, antititoisti i raspad Jugoslavije

Vladimir Petrović: Titov posthumni samit

Velimir Ćurgus Kazimir: Istorija kao uspomena

In memoriam Biljana Kovačević-Vučo

Sonja Biserko...   Detaljnije >>>

 

Helsinška povelja 135-136

januar - februar 2010.

 

Sadržaj:

Uvodnik

Sonja Biserko: Kako sprečiti rastakanje društvenog tkiva

Balkan i evropski izazovi

Vladimir Gligorov: Posle krize

Vladimir Pavićević: Naredni koraci za Srbiju

Igor Novaković: Neutralnost rizičan i skup poduhvat

Nikola Samardžić: Referendum bez referendu...   Detaljnije >>>

 

KIKINDA:
SRBIJA I EVROPA

Prva tribina u okviru projekta "Helsinška povelja: promovisanje evropeizacije Srbije" koji se realizuje uz podršku Norveškog komiteta za ljudska prava

Kikinda, 16. april 2010.

MP3 (2.29mb) >>>

Realizacije jedne od projektih aktivnosti - kojom je posebno predstavljena Povelja br. 135-137 za januar-februar 2010, "Balkan i...   Detaljnije >>>

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment